Ședința Comisiei Raionale Extraordinară de Sănătate Publică Edineț

În conformitate cu graficul de activitate a Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică Edineț, prin dispoziţia preşedintelui comisiei, vicepreşedinte a raionului d-nul Gheorghe PULBERE la data de 29.07.2020, s-a desfășurat şedința ordinară a comisiei cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la situaţia epidemiologică la COVID-19 din teritoriul republicii şi în teritoriul raionului.
  2. Cu privire la prelungirea şi modificarea Hotărîrii nr.10 din 15 mai 2020 a CNESP .

     Raportorul principal, d-na Aliona PISTRIUGA, Șef al Direcției Centrului de Sănătate Publică Edineț a ANSP, a prezentat o informaţie amplă şi multilaterală a situației sanitaro-epidemiologice din teritoriul Republicii Moldova şi raionului Edineţ pînă la momentul zilei referitor la infecţia cu COVID-19, măsurile şi acţiunile întreprinse în republică cît şi propuneri a acţiunilor concrete ce sunt necesare de a fi întreprinse în raion.

      În cadrul ședinței a fost pusă în discuție problema supravegherii de stat a sănătății publice și declararea stării de urgență, în urma căreia s-a primit următoarea hotărîre  ce opreyentăm în continuare.

Hotărâre nr.17   din 29    iulie 2020

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.