S-au făcut totalurile concursului raional la recoltarea culturilor cerealiere

Producătorii agricoli nu au pic de răgaz pe parcursul întregului an. Toate cele 365 de zile sînt cu gîndul la glie – să reuşească la timp pregătirea solului, să efectueze în termene optime semănatul, să dispună de  îngrăşămintele necesare pentru îngrijirea plantelor, să fie bine pregătiţi pentru seceriş. În tumultul dificultăţilor cu care se confruntă, însă trebuie să le depăşească, gîndul la o recoltă bună le este alinarea. Chiar dacă intemperiile timpului le dă peste cap aşteptările, speranţa nu moare niciodată. Nu lasă mîinile în jos, şi chiar dacă se plîng cuiva pentru a-şi alina durerea din suflet, nu stau în aşteptarea subvenţiilor, dar continuă să investească în ţarină, luînd credite din bănci, cu gîndul că poate Dumnezeu îi va ocroti şi la anul le va da o roadă mai mare.

Plugarii din raionul Edineţ s-au aflat mereu printre cei mai buni în republică, recolta la hectar de cerealiere sporind an de an graţie agriculturii de performanţă – tehnologii moderne, implementarea standardelor de înaltă calitate, dar şi a cunoştinţelor profunde în domeniu, a muncii asidue zi de zi. Fiecare dintre liderii întreprinderilor agricole a muncit mult şi pentru roada din anul curent. S-au investit sume mari, însă condiţiile climaterice nu au fost de partea lor. Lipsa de umiditate în perioada înfrăţirii boabelor, apoi ploile puternice cu vijelie şi seceta ce a continuat în lunile mai-iunie au diminuat recolta la hectar. Totuşi, în regiunile care nu au avut de suferit chiar atît de mult, recolta de grîu a depăşit 4 tone la hectar.

Recent, Consiliul raional Edineţ, Direcţia Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru au făcut bilanţurile secerişului-2016. Conform condiţiilor concursului raional la recoltarea culturilor cerealiere şi leguminoase pentru boabe, anunţat prin Dispoziţia nr.106 din 21 iunie curent, emisă de preşedintele raionului Edineţ Iurii Garas, au fost nominalizaţi învingătorii în concursul raional conform rezultatelor obţinute pe raion.

Cu un mesaj de felicitare către cei mai buni producători agricoli din acest an, a inaugurat ceremonia Iurii Garas, preşedintele raionului Edineţ. Dînsul a apreciat înalt eforturile depuse de toţi plugarii din raion şi şi-a exprimat regretul că condiţiile climaterice au fost atît de nefaste pentru majoritatea gospodăriilor agricole din raion. Nu e mai bună nici situaţia la culturile agricole din grupa a doua – porumb, floarea-soarelui, soia.

Vasile Covali, şeful Direcţiei Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru, a dat citirii Dispoziţia nr. 149 din 19 august 2016, emisă de preşedintele raionului Edineţ, “Cu privire la totalurile concursului raional la recoltarea culturilor cerealiere şi leguminoaselor de prima grupă.

La recoltarea spicoaselor, locul I, Diplomă de gradul I şi premiu bănesc s-au decernat SRL “Golservagro”, s. Goleni, director Ivan GURANDA, care a recoltat cîte 46,1 ch/ha.

Locul II, Diplomă de gradul II şi premiu  bănesc s-au decernat SRL “Chetro-Prim”, s. Chetroşica Nouă, director Tudor GÎSCA, 42,1 ch/ha.

Locul III, Diplomă de gradul III şi premiu bănesc s-au decernat SRL “Albenii Agro”, s. Fîntîna Albă, director Aurel BRADU, 40,1 ch/ha.

La recoltarea grîului de toamnă, locul I, Diplomă de gradul I şi premiu bănesc s-au decernat SRL “Ascensiune” , director Raisa BANUH,  42 ch/ha.

Locul II, Diplomă de gradul II şi premiu bănesc s-au decernat SRL “Devotament”, or. Cupcini, director Marcel GÎRLOVANU, 36,7 ch/ha.

Locul III, Diploma de gradul III şi premiu bănesc au revenit SRL “Soro-Agro”, s. Parcova,  director Serghei DOLIŞCINSCHI, 34,5 ch/ha.

Între Gospodăriile Ţărăneşti, diplome şi premii băneşti s-au decernat, respectiv: GŢ “Clipa Ana Alexandru”, s. Cepeleuţi, locul I; GŢ “DOLGHI Victor”, s. Tîrnova, locul II; GŢ “Creţu Ion”, s. Lopatnic, locul III.

Deputatul în Parlamentul RM Oleg Sîrbu, a ţinut să aprecieze rezultatele obţinute de învingători în condiţiile vremii uscate. “În economia Moldovei, agricultura este cel mai important factor. Ea aduce plusvaloare. Dacă acest sector, precum şi industria de procesare vor fi la un nivel bun, şi ţara va înflori”, a reiterat parlamentarul.

Din partea sa şi a Guvernului RM, felicitări a adresat truditorilor holdei Boris Fedorişin, şef al Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat al RM, exprimîndu-le mulţumiri pentru munca lor atît de necesară pentru ţară, dar care este foarte grea. Dînsul le-a dorit sănătate, prosperitate, succese şi recolte mari, curaj şi optimism.

Victor Lesnic, specialist principal la Direcţia Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru, le-a mulţumit plugarilor pentru trudă, menţionînd interesul lor pentru agricultura modernă şi implementarea celor mai moi realizări în domeniu.

În cadrul evenimentului, agricultorii şi-au expus problemele, în special: plătirea subvenţiilor, piaţa de desfacere a producţiei agricole, preţurile mici de achiziţie a cerealierelor, rata mare a dobînzilor la creditele oferite de bănci, preţul exagerat de mare la tehnica agricolă modernă, etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.