Rezultatele procesului de elaborare

Dosarul proiectului  “Cu privire la executarea bugetului raional Edineţ pe I semestru al anului 2018”

PROCES-VERBAL al  audierilor  publice pe marginea proiectelor  de decizii:

 • Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului raional Edineț pentru anul 2019;
 • Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional Edineț pentru anul 2019;
 • Cu privire la executarea bugetului raional pentru nouă luni ale anului 2018.

PROCES-VERBAL al  audierilor  publice pe marginea proiectelor  de decizii:

 • Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018.
 • Cu privire la modificarea bugetului raional Edineţ pentru anul
  2019 conform Hotărîrilor de Guvern.
 • Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul
  disponibil şi unele redistribuiri a bugetului raional pentru anul
  2019.
 • Cu privire la modificarea deciziei anuale a bugetului raional Edineţ pe
  anul 2019.

PROCES-VERBAL al  audierilor  publice pe marginea proiectelor  de decizii:

 • Cu privire la ехесutаrеа bugetului raional pentru semestru I anul 20l9.

PROCES-VERBAL al  audierilor  publice pe marginea proiectelor  de decizii:

 • cu privire la modificarea bugetului raional Edineț репtru anul 2019conform Hotăriîii Guvernuli nr,349/20l9 ” Privind reparlizarea uпоr alocații арrоbаtе рriп Legea bugetului de stat pentru anul 20l9nr.ЗOЗ/20|9″ și unele redistribuiri ale bugetului raional ре 20l9.
 • Cu privire lа modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr. l/6 din 29.05.2019
Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.