Reforma în politică, discutată la Edineţ

Dupa cum am informat în numărul precedent al ziarului, joi, 8 septembrie 2016, la Edineţ a fost lansat proiectul Reforma în politica din Republica Moldova, campanie iniţiată de Partidul Democrat din Moldova, și site-ul acestuia www.nouapolitica.md. Evenimentul a avut loc în sala de conferinţe „Sangal“. Obiectivul proiectului este ca în cadrul întîlnirilor cu cetățenii tema abordată să se discute critic, dar constructiv.

Dezbaterea a fost organizată cu sprijinul echipei teritoriale a PDM, al altor politicieni locali interesați, al experţilor și societății civile. Lideri politici, exponenți ai mai multor partide din Moldova, reprezentanți ai mass-media și ai societății civile din raion s-au expus cu privire la modalitățile de aducere a unor oameni noi în politică, la schimbarea formatului de funcționare internă a partidelor și asupra resetării fenomenului politic în Republica Moldova.

Moderatotul primei, în ţară, dezbatere deschisă despre reforma în politică, despre aceea cum trebuie să fie un partid bun şi de viitor în Republica Moldova, a fost Cornel Ciurea, expert IDIS „Viitorul”. „Această campanie este promovată de Partidul Democrat din Moldova într-o perioadă destul de dificilă pentru ţară şi nu are nimic comun cu perioada electorală pentru alegerea preşedintelui Republicii Moldova”, a concretizat din start moderatorul.

De ce avem nevoie de o politică nouă? Foarte multă lume de la noi promovează ideea creării unei elite politice noi, întrucît cea veche nu prea şi-a făcut datoria, a eşuat. În societatea moldovenească persistă o mare nemulţumire faţă de actualii politicieni, dorinţa fiind de a schimba situaţia. Oamenii s-au dezamăgit în partidele vechi, dar nu se grăbesc să le voteze pe cele noi. Un punct de vedere este cel al partidelor politice extraparlamentare, care susţin că scena politică trebuie curăţată de actualii politicieni de la putere, pentru ca să vină ei, curaţi şi neprihăniţi, în locul acestora. Însă aceste partide nu au totală dreptate, pentru că şi în rîndurile lor sînt oameni vechi. Un alt punct de vedere, pe care îl expune şi Partidul Democrat, este că trebuie să apară o nouă elită politică. Nu putem trăi doar cu politicienii vechi. De aceea ar fi mai bine să se folosească structurile vechi, cu experienţă, în aceste partide fiind atraşi oameni noi.

Pentru discuţia publică au fost formulate cîteva întrebări: Partide vechi sau noi? Cei care vin trebuie să aibă o nouă elită? Experienţă sau tinereţe? Bani sau onoare? Profesionalism sau dorinţă? Naţionalitatea, sexul contează sau nu? De unde luăm politicieni noi, din ce sectoare? Cum selectăm contingentul de politicieni? etc.

Constantin Cojocari, primarul or. Edineţ, care a iniţiat expunerea opiniilor, a menţionat că prezenţa în sală a reprezentanţilor diferitelor aspecte ale societăţii vorbeşte despre interesul sporit de a face ca forţa politică în Republica Moldova să fie mai responsabilă, de a găsi alte faţete ale politicii în Republica Moldova. Politica nouă are viziunile sale, cea veche – experienţă. Ar fi bine să se găsească o combinatorie dintre fosta clasă politică şi cea nouă. Referindu-se la portretul noului politician, C. Cojocari este de părerea că mai mult ar trebui să conteze persoana şi mai puţin elementul partinic, ar fi bine să se  introducă sistemul uninominal sau mixt, ceea ce ar permite aducerea în Parlament și în structurile de conducere a unor oameni apropiați de nevoile cetăţenilor. De asemenea, vorbitorul a evidențiat necesitatea organizării alegerilor interne (așa numitele primaries), fiind garantată o selecție mai riguroasă a politicienilor care aspiră la funcții înalte în stat.

Un alt vorbitor, Anatolie Gudumac, primarul satului Trinca, a apreciat organizarea acestor dezbateri pentru a consulta cetăţenii ca un pas pozitiv al guvernării. „Deşi au trecut 25 de ani de la crearea Republicii Moldova, noi ne aflăm la aceeaşi răscruce: criză economică, criză politică, migraţia în masă a populaţiei peste hotare. Toate acestea constituie consecinţele activităţii ineficiente a liderilor politici cu viziuni sovietice care au preluat conducerea ţării. Odată cu venirea la conducere a tinerei generaţii, cu viziuni noi, cu mentalitate nouă, lucrurile se vor schimba spre bine în ţară. Propunerea mea ar fi ca noi, cetăţenii de rînd,  să avem dreptul de a încredinţa mandatul cuiva şi tot noi să-l putem retrage”, a declarat A. Gudumac.

Prezent la dezbatere, Sergiu Sîrbu, deputat în Parlamentul RM, vicepreşedinte al PDM, a intervenit în discuţii. „Cu mare părere de rău şi cu durere constatăm că actuala clasă politică s-a discreditat în faţa cetăţenilor. Multele evenimente din ultimii ani, crizele politice interminabile, luptele pe diferite aspecte, acel dezmăţ şi acea fărîmiţare din punct de vedere politic au dus la faptul că oamenilor nu le-a rămas ceea ce aveau ei mai sfînt – speranţă în viitor, au pierdut încrederea pe care au acordat-o multor politicieni. Sper mult că în cadrul consultărilor oamenii ne vor ajuta cu propuneri de soluţii, ca împreună să schimbăm din rădăcini ceea ce înseamnă naşterea unei clase politice noi. Deoarece astăzi avem peste 40 de partide politice înregistrate, multe dintre ele – partide moarte care, de fapt, ajung la alegeri doar pentru a-şi comercializa ştampila de partid. Este o ruşine pentru noi. Avem nevoie doar de cîteva partide, dar cu transparenţă decizională şi financiară, care să audă glasul poporului”, a afirmat deputatul. Dînsul pledează pentru o selectare de rigoare a candidaţilor de orice nivel printr-un proces electoral transparent, echilibrat, egal, cu eliminarea elementelor coruptibile din sistemul politic.

Alina Reşetnicov, director asociaţia AREAP Edineţ, reprezentant al societăţii civile, doreşte ca în noua elită politică să vină oameni deştepţi, care să cunoască şi cîteva limbi străine pentru a putea dialoga fluent şi încheia acorduri de colaborare cu ţări europene. Să deţină experienţă în business sau din alte domenii pentru a face o schimbare în ţara noastră.

Sergiu Roşca, specialist principal Direcţia Educaţie Edineţ, lider de opinie local, s-a referit la reformarea clasei politice și chiar o resetare a ei la momentul 2009. „Am aşteptat foarte multe de la acel moment, ca să ajungem în 2016 să redeschidem acest subiect. Cei 7 ani care s-au scurs de atunci au demonstrat nişte experienţe nu prea pozitive în ceea ce înseamnă o resetare a unei clase politice. Sau poate că cei care au preluat guvernarea la acel moment de la alte partide politice nu au înțeles bine ce înseamnă a fi un politician, ce aşteaptă cetăţeanul de la el. Un politician în RM ar trebui să prezinte interesele ţării şi ale cetăţenilor pe care îi prezintă, în primul rînd. Iar pentru asta ar trebuie să fie un  om onest, care tinde să ajungă la guvernare nu doar de dragul guvernării, doar de a deţine funcţii și a trage foloase personale din această situație”, consideră vorbitorul.

Un politician onest, în opinia lui, înseamnă nu doar cel care poate apărea în fața publicului, care știe a vorbi frumos, dar cel care știe a face lucrurile să meargă bine, să fie cît mai aproape de popor şi un bun specialist în domeniul său. Cel care știe să-și mențină o poziție bine chibzuită, dar poate fi și flexibil cînd vine vorba de a lua o decizie concretă în folosul unei comunități, a RM. Totodată, dînsul s-a întrebat de ce sunt atăt de puțini tineri în politică. Acest fapt îngrijorează.

Lista calităților unei elite politice noi au suplimentat-o și alți participanți la dezbatere. Galina Musteață, profesoară de limba și literatura română, susţine că important este ca politică să facă oamenii selecți, oamenii calitativi, iar aceasta depinde de partidele care îi selectează, atît la nivel local, cît și central, ca aceştia să poată duce o discuție constructivă pentru RM. Să fie respectat echilibrul, profesionalismul candidatului, onestitatea, experiența de viață, posibilitățile de comunicare, abilitățile de a ieși frumos din orice situație, oricît de riscant ar fi.

Procesul de recrutare a noii elite politice a fost un subiect de real interes pentru participanți. Ei s-au expus asupra grupurilor sociale rămase încă practic neatinse, de unde pot fi atrași noi oameni în politică. Selecţia să fie dură, după mai multe criterii: profesionalism, integritate, competitivitate, perseverență, dar și cultura comunicării, respectarea normelor de etică.

În altă ordine de idei, mai mulți vorbitori au evidențiat necesitatea stabilirii unor proceduri clare de revocare a mandatului deputatului, fapt care deja se discută în Parlament. Au fost menționate drept pozitive schimbările ce au vizat diminuarea imunității parlamentare și utilizarea frecventă a concursurilor publice în cazul angajărilor în funcții de răspundere.

O altă problemă discutată a fost consolidarea poziției femeii în societate și creșterea ponderii ei în viața publică.

Un ultim subiect propus pentru discuție a vizat prevederile statutare ale partidelor în ceea ce privește calitatea de membru. În particular, participanții au fost rugați de a se expune cu privire la necesitatea impunerii unor rigori suplimentare în ceea ce privește procesele de aderare și excludere din partide, ceea ce ar reflecta o preocupare mai serioasă pentru apariția unei elite politice mai curate. Vorbitorii consideră că noutatea unui partid trebuie să fie măsurată, înainte de toate, prin calitatea ofertei politice și a listelor electorale.

La finalul dezbaterii, s-a dat asigurări că toate propunerile vor fi puse pe hîrtie, iar după sistematizare vor fi propuse spre implementate pentru viitorul concept, viitorul document strategic de reformare nu numai a Partidului Democrat din Moldova, dar și a clasei politice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.