Recomandări pentru deţinătorii armelor de foc

În ultima perioadă de timp, pe teritoriul țării se atestă o majorare a crimelor şi incidentelor comise cu arme de foc, inclusiv sustrageri, care sînt generate de neglijenţa deţinătorilor şi folosirea contrar legislaţiei în vigoare (destinaţiei) a armelor de foc.
În acest context,  angajaţii Inspectoratului de Poliţie  Edineţ  atenţionează toți posesorii de arme că, regimul armelor şi muniţiilor este reglementat de Legea nr. 130 din 08.06.2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă şi Hotărîrea Guvernului nr. 293 din 23.04.2014 „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă”, Codul Penal şi Codul Contravenţional, care prevăd un şir de obligaţii şi restricţii în acest domeniu, după cum urmează:
Armele deţinute de către persoane fizice se păstrează la domiciliul acestora în seifuri sau dulapuri metalice, cu respectarea condiţiilor, care să asigure integritatea şi securitatea acestora, precum şi, să excludă accesul persoanelor străine, întru evitarea unor eventuale incidente sau infracţiuni, precum şi, sustrageri.

Seiful sau dulapul metalic trebuie să fie fixat de perete sau podea. Se interzice categoric de a transmite cheile de la seif altor persoane, inclusiv, membrilor de familie. Armele se păstrează în stare descărcată, separat de muniţii.
Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme sau muniţii au obligaţia, în cazul decesului acestuia, în termen de 15 zile să predea armele şi muniţiile la organul de poliţie pentru păstrarea acestora pînă la stabilirea moştenitorului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Posesorii de arme sînt obligaţi:

-          să utilizeze armele în strictă conformitate cu destinaţia lor specială;

-          să asigure accesul liber colaboratorilor de poliţie pentru a inspecta modul (locul) de păstrare a armelor;

-           să avizeze în termenul stabilit permisul portarmă;

-          să anunţe de îndată, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau sustragerea acestor arme;

-           în cazul schimbării locului de trai sau de păstrare a armelor, în termen de 10 zile să declare despre acest fapt la organul de poliţie în raza căruia se află noul domiciliu sau locul de păstrare a armelor;

-          să poarte arma de foc în baza permisului portarmă, în toc, în loc ascuns vederii, asigurat cu piedica de siguranţă, să nu fie armat şi să fie în permanenţă asupra sa;

-           armele de vînătoare şi armele cu ţeavă ghintuită lungă să fie transportate în husă, în stare descărcată;

-          armele de foc deteriorate, care nu pot fi reparate sau cu modificări neautorizate în construcţie, precum şi muniţiile aferente, rămase după înstrăinarea armei de foc, neutilizate, urmează a fi predate organului de poliţie competent, pentru distrugere;

-           în cazul plecării posesorului de armă peste hotarele ţării, armele se predau pentru păstrare temporară la organul de poliţie sau la un armurier autorizat.
Se interzice:

-          înstrăinarea sau transmiterea armei şi muniţiilor supuse autorizării unei persoane care nu este autorizată în modul stabilit de către Poliţie;

-          efectuarea modificărilor în construcţia armei;
de lăsat arma fără supraveghere în apartament, geantă, autoturism sau alt loc.
Persoanele autorizate în condiţiile legii au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă letală sau neletală, cu excepţia cazurilor de aflare pe terenuri destinate vînatului autorizat, precum şi în tiruri de tragere autorizate pentru funcţionare.
Persoanele care deţin arme de autoapărare pot purta asupra lor în afara domiciliului,
unde este depozitată muniţia, cel mult 18 cartuşe.
Este interzis portul armelor în următoarele cazuri:
- în locuri aglomerate, cum ar fi: stadioane, instituţii de învăţămînt, instituţii ale autorităţilor publice centrale, instanţe judecătoreşti, locaşuri sfinte, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri unde folosirea acestor arme este interzisă prin lege;
- dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau a substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori sub afecţiuni temporare de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa;
- dacă acestea nu sînt însoţite de documentul ce atestă dreptul de port şi de folosire a armelor.
Acţiunile posesorului de armă după aplicarea armei de foc, îndeosebi, soldate cu rănirea sau decesul cetăţenilor:
- să asigure acordarea de asistenţă medicală urgentă victimei, transportarea ei într-o unitate medico-sanitară, în cazul în care nu este posibil de amînat;
- să comunice imediat despre cele întîmplate celui mai apropiat organ de poliţie;
- să asigure intangibilitatea locului incidentului, să organizeze paza lui pînă la sosirea reprezentanţilor organelor de drept şi să-i informeze asupra celor întîmplate;
- să menţină arma în starea în care se află după aplicare.
Se interzice portul, folosirea şi aplicarea în locuri publice a armelor cu aer comprimat sau cu gaze sub presiune (pneumatice), precum şi cu o altă destinaţie decît pentru agrement şi pentru practicarea sportului în tiruri, în spaţii delimitate care nu sînt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate, pentru a nu pune în pericol integritatea corporală şi viaţa persoanelor.
    ESTE INTERZISĂ TRANSMITEREA ARMELOR PNEUMATICE MINORILOR.

 

În cazul nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare, survine răspunderea contravenţională sau penală.

Inspector principal al SP al SSP a IP Edineţ

maior de poliţie

Dana Tropoţel

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.