Proiecte de decizii înregistrate în CR 21

Cu privire la locaţiunea unor încăperi cu suprafaţa de 29,77 m.p.

Cu privire la raportul de activitate al Direcţiei Finanţe pentru anul 2020

Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcţiona Direcţiei Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru a Consiliului raional Edineţ

Cu privire la repartizarea dezinfectanţilor

”Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare conform deciziei Consiliului Raional nr.10/15 din 14 decembrie 2020” .

Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare

Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a standardelor minime de calitate

Cu privire la acceptarea cu titlu gratuit a bunurilor materiale

Cu privire Ia aprobarea Regulamentelor privind stabilirea sporului pentru performanţă a angajaţilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar din raionul Edineţ

Cu privire la locuţiunea unor încăperi cu suprafaţa de 29,64 m.p.

Cu privire la locaţiunea unor încăperi cu suprafaţa de 26,04 m.p.

Cu privire la incheierea contractelor de locațiune а activelor neutilizate între IMSP Centrul de Sănătаte Edineț și persoane juridice, fizice

Cu privire la modificarea regulamentelor IMSP „Spitalul raional Edineţ”, IMSP „Centrul de Sănătate Edineţ” şi IMSP „Centrul de Sănătate Cupcini”

Cu privire la desemnarea persoanei responsabile a fondatorului pentru Instituţiile Medico – Sanitare Publice din raion

Cu privire la Raportul de activitate al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei pentru anul 2020

Cu privire la examinarea unor cereri

Materiale aferente la proiectul „Cu privire la examinarea unor cereri”

Cu privire la rezultatul inventarierii patrimoniului aflatîn gestiunea S.R.L. „NORDAPICOL

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

Cu privire la inventarierea bunurilor imobile proprietate publică a raionului Edineţ

Cu privire la modificarea bugetului raional Edineţ conform Hotărîrii Guvernului nr. 11/2021

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil

Cu privire la efectuarea auditului financiar la subdiviziunile Consiliului raional Edineţ

Cu privire la delegarea unor împuterniciri Preşedintelui raionului

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.