Proiecte de decizii înregistrate în CR

Cu privire la actualizarea componenței nominate al unui grup de lucru, unor consilii și unor comisii constituite de către Consiliul raional

Cu privire la propunerea de buget pentru anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2025

Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale  anului 2022

Cu privire la alocarea resurselor financiare din componenta raională pentru IP Gimnaziul Tîrnova, IP LT „ P. Halippa”, filiala Volodeni si IP LT Fetești, filiala Lopatnic

Cu privire la compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice la II jumatate a anului 2022

Cu privire la unele modificări la repartizarea compensațiilor bănești cadrelor didactice pentru anul 2022

Cu privire la aprobarea volumului suplimentar de ore pentru personalul din învățămîntul preuniversitar

Cu privire la aprobarea bugetului raional Edinet pentru anul 2023 in prima lectura

Cu privire la aprobarea bugetului raional Edinet pentru anul 2023 in lectura a doua

Cu privire la instituirea a 0,25 unități de asistent medical la Serviciul de transportare a elevilor din contul a 0,25 unități de educator – însoțitor

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare conform Hotărîrii Guvernului nr.710 din 19.10.2022

Cu privire Ia reorganizarea Instituţiei Publice Gimnaziul Hancăuţi

Cu privire la reorganizarea Instituţiei Publice Gimnaziul Viişoara

Cu privire la modificarea bugetului raional Edineţ conform Hotărîrii de Guvern nr. 768/2022

Cu privire la repartizarea şi redistribuirea alocaţiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 confom HG nr.777/2022.

Cu privire la modificarea deciziei bugetare anuale pentru anul 2022

Cu privire Ia preluarea unor bunuri în proprietate publică a raionului de la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord în cadrul proiectelor „Suport regiunilor de dezvoltare în situaţii de criză” şi „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Cu privire la notificarea oficiului teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 130l/0T6/54 din 23 noiembrie 2022

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Edineţ în instanţele de judecată

Cu privire Ia aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului de conducere a Centrului pentru tineret Edineţ şi constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere a Centrului pentru tineret Edineţ

 

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.