Proiecte de decizii înregistrate în CR 21.

Cu privire la modificarea deciziei bugetare anuale pentru anul 2021

Cu privire la modificarea Schemei de lncadrare a Serviciul social Asistenta Personala

Cu privire la aprobarea bugetului raional Edineț pentru anul 2022 în prima lectură

Cu privire la aprobarea bugetului raional Edineț pentru anul 2022 în lectura a doua (partea I)

Cu privire la aprobarea bugetului raional Edineț pentru anul 2022 în lectura a doua (partea II)

Cu privire la modificarile în bugetul IP Gimnaziul „Mihail Sadoveanu

Cu privire la modificarea Deciziei nr.36/21 din 15.04.2021 „Cu privire la instituirea serviciilor de suport în instituțiile de învățămînt preșcolar” și Deciziei nr.38/18 din 20 06.2014 „ Cu privire la instituirea serviciilor de educație incluzivă în instituțiile de învățămînt preșcolar din raion

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Publice Școala de sport raională din orășelul Cupcini

Cu privire la acordarea premiului anual

Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare între instituțiile Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Edineț

Modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.7/2 din 16 august 2021 “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil”

Cu privire la modificările în bugetul IP Liceul Teoretic „ Sofia Kovalevskaia”

Aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor de studii pentru elevii din institutiile de învățămînt ale raionului Edineț

Cu privire la repartizarea soldului mijloacelor pentru educația incluzivă pentru anul 2021

Cu privire la repartizarea soldului resurselor financiare din componenta raională pentru anul 2021

Cu privire la aprobarea unităților de personal ale cadrelor didactice de sprijin in instituțiile de învățămînt preuniversitar

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.