PROIECT ,,Viață Sănătoasă,,

Elaborarea planului de acțiuni privind prevenirea și controlul bolilor netramisibile în baza profilului de sănătate

La data de 04.12.2019, conform dispoziției din 27 noiembrie 2019 al Ministerului  Sănătății , Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova  ,,Cu privire la organizarea atelierilor de lucru pentru elaborarea planurilor de acțiuni teritoriale pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, la Edineț s-a desfășurat atelierele de lucru pentru elaborarea planurilor de acțiuni  privind prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, în baza profilurilor de sănătate. Acest eveniment, cu desfășurarea atelierilor de lucru a fost facilitat de către Școala de Managment în Sănătate Publică, profesor Oleg LOZAN. Participanți și implicanți la analiza profilului de sănătate ale problemei prioritare, au fost Conducătorii centrelor de Sănătate Publică din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Instituțiile Medico Sanitare Publice de Asistență Medicală Primară și Spitalicească, Serviciile desconcentrate și Autoritățile Publice Locale de nivelul I și II.

Președintele raionului Edineț, Nicolae Melnic și Vicepreședintele raionului Edineț, responsabil de domeniul social, educație, cultură și medicină, membru al  Consiliului de Sănătate Publică au deschis atelierul de lucru a Proiectului ,,Viață sanătoasă,, cu un cuvînt de salut și au contribuit la dezvoltarea problemei puse in discuție, spre buna conclucare. Inclusiv, cu prezența și participarea au fost conducătorii instituțiilor;

Șef Direcție CSP Edineț, președintele Consiliului de Sănătate Publică,Aliona Pistruga.

Șef Secție CSP Edineț, secretarul Consiliului de Sănătate Publică, Vasile Bejenari

Primar s. Trinca, Anatolie Gudumac

Primar s. Brătușeni, Mihail Andruh

Directorul IMSP,,Spitalul raional Edineț” Anatolie Guțu

Directorul IMSP ,, CS Edineț” Oleg Guțan

Planul  respectiv rămâne să fie aprobat la ulterioara ședință a Consiliului raional Edineț.

 

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.