Primari interesați de crearea Grupurilor de Acțiune Locală în regiune

La 20 februarie 2017 în incinta Consiliului Raional Edineţ a fost organizată o şedinţă consultativă cu primarii din raion, moderată de către dna Aliona Plugaru, coordonator de proiect  de la Asociația Obștească “Pro Cooperare Regională”. La sedinţă s-a prezentat  modelul de  dezvoltare  rurale în baza abordării LEADER, iar începînd cu 1 februarie 2017 va facilita nemijlocit crearea Grupurilor de Acțiune Locală în regiunea de Nord a Republicii Moldova.

IMG_6176

IMG_6173

IMG_6171

LEADER vine de la “Legături între acţiuni de dezvoltare rurală”. După cum sugerează şi numele, este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale în comunităţile rurale locale şi un set fix de măsuri care trebuie implementate. Experienţa a arătat că LEADER poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană şi satisfacere a nevoilor comunităţilor rurale. LEADER vine în completarea altor programe europene şi naţionale, care pot activa şi mobiliza resursele locale, sprijinind proiecte de predezvoltare, care vor ameliora capacitatea acestor zone de a accesa şi de a utiliza nu doar fondurile LEADER, ci şi alte surse pentru finanţarea  dezvoltării. De asemenea, LEADER susţine  sectoare şi categorii de beneficiari care, deseori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat, prin alte programe care funcţionează în zone rurale.

Prin intermediul Asociația Obștească “Pro Cooperare Regională” vor fi susţinute grupurile locale şi elaborate strategiile de dezvoltare durabile. În baza strategiilor respective vor fi indentificate principalele obiective de dezvoltare a infrastructurii , mediului de afaceri şi cultural.

Rodica CHIRIAC, șef secție economie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.