Prevenirea cazurilor de înec

Pe parcursul perioadei estivale, Inspectoratul de Poliție Edineț intensifică activitatea de prevenire a cazurilor de înec, numărul cărora creşte considerabil, deoarece tot mai mulţi cetăţeni se îndreaptă spre bazinele acvatice. Inspectoratul de Poliție Edineț, desfăşoară Campania de prevenire a cazurilor de înec, în cadrul căreia merg cu atenţionări pe plaje şi la bazinele acvatice, pentru a informa cetăţenii despre regulile de securitate în timpul scăldatului şi de protecţie în perioada caniculară. Atenţie sporită este acordată părinţilor cu copii, care sunt informaţi despre modalităţile de reducere a cazurilor de înec în rândul minorilor.
Desfăşurarea acestor razii este dictată de faptul că pe parcursul perioadei estivale, potrivit datelor statistice, creşte considerabil numărul cazurilor de înec.
Inspectoratul de Poliție Edineț atenţionează toţi cetăţenii să fie prudenţi în timpul scăldatului şi să respecte următoarele recomandări:

 – Scăldaţi-vă numai în locuri special destinate. Într-un bazin cu apă necontrolat puteţi nimeri în gropi adînci, albia poate fi nămoloasă, cu plante, pietre. Într-un rîu puteţi nimeri în curenţi repezi de apă, cu vîrtejuri. Toate acestea pot aduce la traume, nenorociri şi la moarte;

– Controlaţi permanent comportarea copiilor lîngă şi în apă. Nu uitaţi că ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinţilor, sau altor persoane mature;

– Dacă nu cunoaşteţi să înotaţi, s-au înotaţi rău, nu Vă scăldaţi singur şi nu intraţi în apă mai sus de brîu;

– Nu Vă scăldaţi în stare de ebrietate;

– Nu Vă scăldaţi cînd temperatura apei este mai joasă de 180 , iar a aerului mai joasă de 220 ;

– Înotînd nu treceţi după pistele de interzicere . Nu Vă apropiaţi de mijloacele plutitoare. Nu Vă urcaţi pe geamanduri şi alte mijloace de protecţie;

– Nu plonjaţi de pe debarcadere, poduri şi alte construcţii, nu practicaţi jocuri cu elemente de plonjare, nu lansaţi semnale false de alarmă;

– Nu folosiţi pentru scăldat saltele cu aer, anvelope din cauciuc, scînduri;

– Nu Vă scăldaţi seara tîrziu şi noaptea. Nu Vă scăldaţi în timpul furtunii, păziţi-vă de valuri;

REGULI DE COMPORTARE ÎN BARCA PE APĂ:

 Principalele cerinţe pentru plimbarea cu barca sînt: starea perfectă, asigurarea cu inventar necesar(furci pentru vîsle, odgon pentru acostare, căuş, mijloace de salvare, colace, etc.). În timpul plimbărilor cu barca este interzis:

– închirierea bărcilor de către minori;

– supraîncărcarea bărcii;

– întrarea cu barca în sectorul de scăldat al plajei;

– apropierea bărcilor una de alta;

– aşezarea pe bordul bărcii, trecerea în timpul navigaţiei din barcă în alta;

– sărituri din barcă în apă;

– aflarea în stare de ebrietate pe barcă.

             În cazul pericolului de înec nu trebuie să panicaţi. Păstraţi calmul, respiraţi adînc, odihniţi-vă puţin, apoi înotaţi spre mal. În cazul necesităţii chemaţi în ajutor. Persoanele, care acordă ajutor sinistratului trebuie să ţină cont să nu cadă însuşi în primejdie. Dacă nu ştiţi să înotaţi, sau înotaţi rău nu întraţi în apă pentru salvarea sinistratului. În aşa caz aruncaţi sinistratului colacul de salvare, o saltea cu aer, anvelopă din cauciuc, o funie, o scîndură, o creangă, etc.

            Persoanele care înoată bine, se vor apropia de sinistart se vor scufunda şi apucîndu-l din spate de braţe, ori mai sigur de părul de pe cap, îl vor ridica la suprafaţa apei şi înotînd se vor deplasa spre mal. Dacă persoana sinistrată este extrasă din apă la începutul înecului,primul ajutor este simplu. Deseori este deajuns să liniştim, să scoatem hainele umede, să masăm corpul, să servească ceai fierbinte pentru a scoate sinistratul din stres.

            Dacă sinistratul este extras din apă fără cunoştinţă, cu respiraţia şi inima oprită şi alte semne de moarte clinică este necesar de reacţionat în modul următor:

– eliberarea căilor respiratoare de corpuri străine (nămol, tină, mase vomitoare);

– respiraţie artificială din gură în gură, sau din gură în nas;

– masajul indirect al inimii pentru reînoirea activităţii inimii şi circulaţiei sangvine.

            A readuce la viaţă sinistratul, care sa înecat şi se află în stare de moarte clinică este posibil doar atunci, cînd din momentul scufundării definitive sub apă şi pînă la începutul acţiunilor de reanimare au trecut nu mai mult de 6 minute.

            Sînt cazuri, cînd sinistratul a fost readus la viaţă şi după 10-15 minute de înec. Ca regulă, rezultate pozitive pot fi obţinute doar atunci, cînd acţiunile de reanimare au fost începute în primele 2-3 minute.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.