Politica dezvoltării regionale și planificării integrate la nivel local

Astăzi, 12 aprilie 2019, reprezentanții Administrației Publice Locale (APL) de nivelul I și II din raioanele Edineț, Briceni, Ocnița și Rîșcani s-au întrunit la Edineț la Instruirea organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) cu genericul: “Politica dezvoltării regionale și planificarea integrată”.

         În calitate de moderator a participat specialistul ADR Nord, Mariana Cebotari.

         Cu cuvînt de salut a venit Președintele raionului Edineț, Iurii Garas, care a menționat buna colaborare și consiliere din partea specialiștilor ADR Nord.

Instruirile au fost axate pe următoarele subiecte:

  1. Realizările și provocările politicii de dezvoltare regională;
  2. Monitorizarea și evaluarea politicilor de dezvoltare regională;
  3. Instrumentele modern de planificare strategică (GIS);
  4. Prezentarea Ghidului investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord;
  5. Oportunități de finanțare pentru APL și Imtreprinderi Mici și Mijlocii.

Instruirea s-a desfășurat în scopul realizării Obiectivului Specific al Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 “Îmbunătățirea Guvernanței regionale”, măsura “Politica dezvoltării regionale și planificarea integrată”.

Asemenea instruiri au impact pozitiv și contribuie la  creșterea pregătirii profesionale a specialiștilor.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.