POLIȚIA VĂ ATENȚIONEAZĂ asupra FURTURILOR DE ANIMALE

Proprietarii lasă animalele nesupravegheate pe câmp sau pe marginea drumurilor publice, favorizând astfel sustragerea cu uşurinţă a acestora. Pentru creşterea eficienţei prevenirii comiterii acestui gen de furturi, o importanţă deosebită o are cunoaşterea cauzelor şi condiţiilor care favorizează şi generează furturile de animale. Dintre acestea, putem aminti:

*Lipsa de vigilenţă a paznicilor sau lipsa pazei la fermele de creştere a animalelor şi păsărilor.

*Lipsa controlului de către conducerile unităţilor respective, privind modul de executare a serviciului de către personalul de pază.

*Inexistenţa sau executarea superficială a pazei comunale pe raza localităţilor rurale.

*Neglijenţa în asigurarea locurilor unde sunt adăpostite animalele, în cadrul gospodăriilor particulare.

*Lăsarea liberă a animalelor la păşunat sau pe izlazuri, fără a fi organizată paza acestora.

*Neasigurarea corespunzătoare a iluminatului public în localităţi, a gospodăriilor particulare, a perimetrelor fermelor zootehnice, precum şi lipsa sistemelor de pază şi alarmare corespunzătoare.

Pentru a preveni furturile de animale și păsări Serviciu Prevenire al Secției de Securitate Publică al Inspectoratului de Poliție Edineț  înaintează cetățenilor următoarele recomandări:

*Animalele nu trebuie lăsate nesupravegheate pe câmp, în drumul public, în faţa barurilor, în oboare, târguri deoarece acestea pot fi furate cu tot cu atelaje;

*Este recomandat ca proprietarii de animale să le efectueze acestora semne particulare pentru a putea fi recunoscute uşor în cazul în care sunt sustrase;

*Pe timpul nopţii, trebuie asigurat un iluminat corespunzător  grajdurilor şi trebuie montate sisteme de închidere care să nu permită pătrunderea infractorilor;

*În interiorul grajdurilor, pe timp nopţii, este recomandat ca animale să fie legate cu lanţ şi lacăt de o bară metalică încastrată în beton;

*Nu trebuie cumpărate animale de la persoane care se grăbesc şi solicită preţuri mici, mai ales în cazul în care acestea sunt de calitate, deoarece pot proveni din furturi.

*In timpul nopţii asiguraţi cu sisteme de închidere (lacăte, zăvoare, etc.) uşile grajdurilor sau anexelor gospodăreşti unde ţineţi animalele şi pasările;

*Pe cît posibil, în timpul nopţii, asiguraţi iluminatul zonelor unde sunt acestea, dar nu uitaţi, unul sau doi cîini de paza vă pot scuti de multe neplăceri;

*Animalele lăsate fără supraveghere pe păşuni, izlazuri sau pe marginea drumului constituie o pradă uşoară pentru hoţi, nu le creaţi această posibilitate;

*Duceţi animalele la păşunat împreună cu ceilalţi săteni si asiguraţi prin rotaţie paza acestora, iar daca aveţi posibilitatea, angajaţi o persoană cunoscută si responsabilă pentru a face acest lucru;

*Nu amplasaţi grajdurile sau adăposturile de animale la distanta mare de locuinţa, sau in locuri izolate, fără să asiguraţi paza acestora;

*Daca va-ţi hotărît să vindeţi un animal, nu-l daţi pe promisiuni, încasaţi banii in momentul vânzării;

*Atelajele înhămate lăsate fără supraveghere în stradă constituie un pericol pentru circulaţia publica, dar şi o tentaţie pentru hoţi;

*Cînd plecaţi de acasă rugaţi vecinii sau rudele apropiate să vă supravegheze locuinţa, procedaţi la fel şi dumneavoastră cînd aceştia sunt plecaţi;

*Solicitaţi si acordaţi sprijin Poliţiei pentru prevenirea furturilor de animale si alte bunuri din gospodăria dumneavoastră.

În cazul cînd din proprietatea Dvs., sau de pe păşune au fost sustrase animale sau păsări, în mod de urgenţă anunţaţi telefonic Poliţia la tel. 902 sau la ofițerul de sector şi depuneţi o sesizare, în care să descrieţi cele întâmplate, la cea mai apropiată secţie, sector sau post de poliţie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.