Ora Preşedintelui în teritoriu

În scopul  activizării lucrului cu cetăţenii şi executării indicaţiilor Guvernului Republicii Moldova s-a întocmit un grafic în baza căruia prin localităţile  raionului  se organizează audienţa cu cetăţenii sub genericul “ Ora Preşedintelui”. Întru implementarea prevederilor deciziei Consiliului raional Edineţ nr. 36/6 din 15 aprilie 2014, de către preşedintele raionului  a fost aprobat graficul de desfăşurare a audienţei  nominalizate.

În perioada 27 – 31 octombrie 2014, ore de primire au avut loc în următoarele primarii: Gordineşti, Tîrnova, Trinca, Constantinovca, Feteşti . Preşedintele raionului Edineţ dl Iurii Garas, însoţit de către Şeful Direcţiei Economie, Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei dl Valerian Ciobanu  şi Şeful Direcţiei Generale Casa Teritorială de Asigurări Sociale Edineţ dl Valentin Stadler, de comun cu primarii administraţiei publice respective a audiat cetăţenii pe diferite probleme cu aspectele vieţii social –economice.

În satul Feteşti s-a petrecut şi întrunirea cu cetăţenii, la care s-a discutat organizarea tenderului  pentru reconstrucţia grădiniţii de copii din localitate,inclusiv şi  lucrările de reparaţie a casangeriei, probleme de angajare în cîmpul muncii, problemele asistenţei sociale.etc.

În localitatea Gordineşti  s-a informat primarul despre modalitatea de a perfecta legitimaţiile pentru pensionarii din localitate, eliberarea certificatelor  beneficiarilor de bugetul Asigurării Sociale. O  atenţie deosebită a fost atrasă la necessitatea efectuării lucrărilor urgente la reparaţia podeţului  pentru pietoni peste rîul  Dragişte din sat. Gordineşti. S-a abordat şi problema de funcţionare a Centrului de Sănătate Gordineşti.

În satul Tîrnova s-au ridicat întrebări ce ţin de îngrijirea  la domiciliu a persoanelor cu dezabilităţi, aprovizionarea unor  categorii de locuitori cu lemne şi cărbune pentru perioada rece a anului .

O deosebită mulţumire  a fost din partea familiei dlui Macovei Semion  locuitorul s. Tîrnova care a fost asigurat cu căruciorul  pe rotile posedînd gradul de invaliditate sever( I) , primit de la Direcţia Economie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Edineţ.

În localitatea Trinca s-au discutat  probleme de genul  înregistrării imobilului la Oficiul Teritorial Cadastru, unele aspecte de  asistenţă socială.

Reprezentanţii  Consiliului raional au fost asiguraţi în localităţile respective de comun accord cu primarii localităţilor în timpul orelor de primire cu un spaţiu de lucru.

Participarea conducerii raionului, Şefilor subdiviziunilor consiliului raional la întrunirile cu cetăţenii contribuie în mod esenţial la familiarizarea locuitorilor cu evidenţierea problemelor stringente şi modalitatea posibilităţii de soluţinare a lor, inclusiv şi informarea cetăţenilor  referitor la actele legislative din domeniul de activitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.