Obiectivele pentru noul an de studii au fost trasate

Tradiţional, la sfîrşit de august, cadrele didactice se întrunesc la conferinţele pedagogice pentru a face unele bilanţuri şi a trasa obiectivele pentru noul an şcolar. Tradiţia de a se aduna la Casa de cultură din centrul raional, nu a fost respectată în acest an. Consiliul raional Edineţ, împreună cu Direcţia Educaţie, au decis să stea la sfat cu pedagogii nu din scenă, dar stînd alături într-o sală de conferinţe selectă.

În dimineaţa zilei de 25 august, la Edineţ puteau fi văzute grupuri de profesori, îmbrăcaţi de sărbătoare, bine dispuşi, cu zîmbete pe faţă, care îşi îndreptau paşii spre centru, spre restaurantul Sangal. Într-o atmosferă degajată, colegială şi binevoitoare, acolo şi-a desfăşurat lucrările conferinţa pedagogică raională 2016 cu genericul “Acces, calitate, relevanţă în educaţie – competenţe pentru prezent şi viitor”. La eveniment au participat cadre didactice şi manageriale din învăţămîntul general, factori de decizie, primarii localităţilor, lideri sindicali.

În debutul întrunirii, Galina Musteaţă, şef Direcţia Educaţie a Consiliului raional Edineţ, i-a salutat pe colegii-pedagogi şi a prezentat oaspeţii: Iurii Garas, preşedintele raionului Edineţ; Oleg Sîrbu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Boris Fedorişin, şef Oficiul Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat; Valentin Crudu, directorul Direcţiei generale învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general; Constantin Cojocari, primarul or. Edineţ. Toţi dînsii au venit în faţa asistenţei cu mesaje de felicitare, dorindu-le cadrelor didactice şi elevilor succese în noul an de studii, performanţele constituind temelia procesului de educaţie.

Sinteza Raportului de activitate a Direcţiei Educaţie şi a instituţiilor preşcolare şi preuniversitare din raionul Edineţ a fost prezentată de Galina Musteaţă, şef Direcţia Educaţie a Consiliului raional Edineţ

“Managementul eficient – factor prioritar al educaţiei de calitate”, a fost tema comunicării Nataliei Cojocaru, profesor de limba şi literatura română, director LT “M. Eminescu” Edineţ. Marin Rusu, profesor de istorie, LT “Pan Halippa” Edineţ, a prezentat comunicarea “Asigurarea calităţii în învăţămîntul general”. Ion Cojocaru, profesor de matematică, director LT “M. Sadoveanu” Cupcini, a abordat, în luarea sa de cuvînt, problema descentralizării funcţionale şi financiare în învăţămîntul general.

Despre problemele şcolii şi căile de soluţionare a lor au vorbit partenerii educaţionali: Emma Matreniuc, instructor la limba engleză, preşedintele Asociaţiei de Tineret cu dizabilităţi “Vivere”; Liliana Rusu, profesor de limba şi literatura română; Ecaterina Sorocan, director Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor “Salve”; Eugeniu Pşeniţa, preşedintele Judecătoriei Edineţ, părinte; Mirela Rusnac, absolventă a LT “M. Eminescu” Edineţ.

A finalizat întrunirea cu sesiunea de întrebări şi răspunsuri, în cadrul căreia a luat cuvîntul şi Valentin Crudu, directorul Direcţiei generale învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.