Mărțișorul – e iubirea!

Fii binecuvîntată-n țară
Dulcea noastră primăvară !

Fiecare din cele patru anotimpuri ale anului reprezintă o carte deschisă cu frumusețile ei și bineînțeles cu rostul și rodul corespunzător.Primăvara,încă e ceva deosebit – ea fiind asemănată întotdeauna cu începutul,cu izvorul,cu florile,cu însăși tinerețea și iubirea,care mișcă”sori și stele”.Și pentru că ea ne aduce cea mai frumoasă sărbătoare națională”Mărțișorul”în cinstea acestui talisman străbun,pe care î-l purtăm la piept,chiar din prima zi a primăverii ca semn de belșug și a tot ce-I mai frumos pe pământ,
cea de 54 ediție a mărțișorului la Edineț s-a desfășurat cu genericul
”Mărțișorul e iubire”.
Festivalul muzical”Mărțișor 2020” a adunat lume frumoasă,dar și frumoase colective de activitate artistică din raion,care au adus omagiu mărțișorului,primului ghiocel,femeii.
Femeia fiind amintită în fiecare etapă a vieții sale :fată,iubită,soție,mamă..
Cu cuvînt de deschidere a Festivalului mărțișor a venit în scenă:
Nicolae Melnic,Președintele raionului;
Angela Bazatin,Șef Secție Cultură ;
Constantin Cojocari,primarul mun.Edineț.
În cadrul spectacolului au evoluat colectivele artistice :orchestra de muzică populară”Ciocârlia”dirijor și conducător Ion Popov,formația folclorică ”Colinda”or.Edineț,colectivul de dans”Hlinoenii”s.Hlinaia.
A bucurat spectatorii și expoziția de mărțișoare confectionate de angajații din domeniul biblioteci și caselor și căminelor de cultură.
Deschiderea celei de-a 54 ediție a Festivalului muzical ”Mărțișor 2020” cu genericul 
”Mărțișorul e iubire” la Edineț a demarat cu succes.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.