Legi

» Constituţia   Republicii Moldova  
» Codul electoral  
» Codul muncii al Republicii Moldova, Legea nr. 154- XV din 28.03.2003  
» Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008  
» Codul administrativ, nr. 116/2018  
» Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local  
» Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală  
» Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova  
» Legea nr. 436/2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)  
  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative  
» Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică  
» Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  
» Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public  
» Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional  
  Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie  
» Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar  
» Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal  
» Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale  
» Legea nr. 82/2017 integrităţii  
» Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă  
»  Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale  
  Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern  
  Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale  
» Legea contabilității nr.113/.2007  
» Codul funciar nr. 828/1991  
» Legea nr.1247/1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar  
» Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice  
  Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice  
» Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile  
»  Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile  
»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.