Invitații de participare

Invitație la cererea ofertelor de prețuri ”Servicii de publicitate pentru perioada 2016”
Invitație la cererea ofertelor de prețuri ”Servicii de pază”
Invitație la cererea ofertelor de prețuri ”Achiziționare automobil”
Invitație la cererea ofertelor de prețuri ”Lucrări de reparație a drumurilor or. Edineț”
Invitație de partcipare  la procedura de achiziții publică de tip Licitație Publică în scopul achiziționării ”Lucrări de construcție a podului și căilor de acces spre pod”
Invitație de partcipare  la procedura de achiziții publică de tip Licitație Publică nr. 17/02489 din 21.07.2017
Invitație de partcipare  la procedura de achiziții publică de tip Licitație Publică nr. 17/02512 din 25.07.2017
Invitație la procedura de achiziții prin cererea  ofertelor de prețuri „Lucrări de reparație la sediului Consiliului raional Edineț”
Invitație de partcipare  la procedura de achiziții publică de tip Licitație Publică nr. 17/03357 din 22.09.2017
Invitație de partcipare  la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri fără publicare
Invitație de partcipare  la procedura de achiziție publică de tip Licitație Publică nr. 17/03788 din 27.10.2017
Anunț/invitație de partcipare  la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri fără publicare
Anunț/invitație de partcipare  la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri fără publicare
ANUNȚ DE PARTICIPARE la prосеdurа de achiziție publică de tip CERERE А OFERTELOR DE PREȚURI nr. l8/00l34 din l6.01.20l8
ANUNȚ DE PARTICIPARE la prосеdurа de achiziție publică de tip CERERE А OFERTELOR DE PREȚURI nr.l8/0033 din 30.01.20l8
ANUNȚ DE PARTICIPARE la prосеdurа de achiziție publică de tip CERERE А OFERTELOR DE PREȚURI nr. 18/00768 diп 2 7.02.20 l 8
ANUNȚ DE PARTICIPARE la prосеdurа de achiziție publică de tip CERERE А OFERTELOR DE PREȚURI fără publicare
 ANUNȚ DE PARTICIPARE la prосеdurа de achiziție publică de tip Licitație Publică nr.18/00941 din 13.03.2018
 ANUNȚ DE PARTICIPARE la prосеdurа de achiziție publică de tip CERERE А OFERTELOR DE PRETURI пr. l8/01237 din 30.03.2018
ANUNȚ DE PARTICIPARE la prосеdurа de achiziție publică de tip CERERE А OFERTELOR DE PRETURI пr.  8/02896
din   28.06.2018
ANUNȚ DE PARTICIPARE la prосеdurа de achiziție publică de tip CERERE А OFERTELOR DE PRETURI пr.  18/0323
din   20.07.2018
ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Servicii de intreținere a drumurilor locale  raionale Edineț pentru anul 2019  prin procedura de achizi{ie Licitație Publică
ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Servicii de intreținere a drumurilor locale  raionale Edineț pentru anul 2019  prin procedura de achizi{ie Licitație Publică
ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Servicii de intreținere a drumurilor locale  raionale Edineț pentru anul 2019  prin procedura de achiziție Licitație Publică
ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Servicii de intreținere a drumurilor locale  raionale Edineț pentru anul 2019  prin procedura de achiziție Licitație Publică
ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Servicii de intreținere a drumurilor locale  raionale Edineț pentru anul 2019  prin procedura de achiziție Licitație Publică  (L18, L23M5, L39, L40, L4l,L4.1, L4l.2, L42,L43,L44, L45M5, L45.1, L46,L47.1, L49.1, L51′, L52,L52.1 L53, L54, L55, L56.1,  L58M5, L60M5.

ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Servicii de intreținere a drumurilor locale  raionale Edineț pentru anul 2020  prin procedura de achiziție Licitație Publică

ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Lucrărilor de construcție a clădirii arhivei raionale (anexa) din or.   Edineț, str. Independenței, 66  prin procedura de achiziție Licitație deschisă

ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Lucrărilor de construcție a clădirii arhivei raionale (anexa) din or.   Edineț, str. Independenței, 66  prin procedura de achiziție Licitație deschisă

ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Servicii de intreținere a drumurilor publice locale  gestionate de către CR Edineț   prin procedura de achiziție Licitație deschisă

ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Servicii de intreținere a drumurilor publice locale  gestionate de către CR Edineț   prin procedura de achiziție Licitație deschisă

ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Lucrărilor de construcție a clădirii arhivei raionale (anexa) din or.   Edineț, str. Independenței, 66  prin procedura de achiziție Licitație deschisă

ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Lucrărilor de construcție a clădirii arhivei raionale (anexa) din or.   Edineț, str. Independenței, 66  prin procedura de achiziție Licitație deschisă

ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Servicii de intreținere a drumurilor publice locale  gestionate de către CR Edineț   prin procedura de achiziție Licitație deschisă

ANUNȚ DE PARTICIPARE  privind achiziționarea Lucrărilor de construcție a clădirii arhivei raionale (anexa) din or.   Edineț, str. Independenței, 66  prin procedura de achiziție Licitație deschisă

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale șistrăzi din raionul Edineț

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.