Întrunire cu primarii raionului şi Şefii direcţiilor ,subdiviziunilor Consiliului raional

La data de 22 octombrie, preşedintele raionului , Iurii Garas a convocat în şedinţă primarii localităţilor, şefii direcţiilor şi subdiviunilor     Consiliului raional. În discursul său, preşedintele raionului a menţionat că intenţia întrunirii a fost de a face cunoştinţă cu primarii şi a discuta unele probleme actuale.Dînsul a atras atenţia ca fiecare conducător să verifice cum au fost pregătite obiectivele din gestiune pentru iarnă, dacă s-a procurat cantitatea necesară de carburanţi, acolo ude încăperile se încălzesc cu combustibil solid. Dacă s-au verificat sistemele de încălzire etc. Fiind în toi campania electorală, Iurii Garas s-a adresat primarilor cu îndemnul să ofere tuturor candidaţilor pentru alegerile parlamentare, tuturor partidelor posibilitatea de a se întîlni, la solicitare cu alegătorii, să le ofere încăperi unde să discute cu oamenii, să nu li se pună nici un fel de piedici, nedorindu-se să-i primească într- o localitate sau alta. Fiind abordată problema pregătirii instituţiilor şcolare, preşcolare şi de menire socială, dar şi a oamenilor din sate şi oraşe, pentru sezonul rece a anului, Anatolie Prosii vicepreşedintele raionului a atenţionat APL  că, de obicei  în fiecare  an iarna vine pe neaşteptate.  Planul raional de acţiuni vizavi de pregătirea pentru sezonul rece a fost în temei îndeplinit , cazangeriile au fost verificate, dar e nevoie ca APL  să încheie contracte cu agenţii economici care au tehnica necesară pentru deszăpezire, în cazurile excepţionale.

Ecaterina Grigoriev, specialist principal Serviciul resurse umane în Aparatul preşedintelui a vorbit despre necesitatea aprobării de către Consiliile locale a Strategiei şi Planului de acţiuni anticorupţie la nivel local. Reeşind din prevederile legislaţiei anticorupţie, ţinem să informăm că, Strategia Naţională Anticorupţie pe anii 2011 – 2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.154/2011, reprezintă principalul instrument  de politici publice care are menirea de a sistematiza şi eficientiza eforturile entităţilor publice în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei. Una dintre prevederile prioritare ale Strategiei Naţionale Anticorupţie este realizarea eficientă a politicii anticorupţie la nivel local.  O importanţă aparte trebuie acordată dezvoltării şi aprobării de către consiliile locale a strategiilor şi a planurilor de acţiuni anticorupţie la nivel local, pornind de la formele de corupţie răspîndite în comunitatea locală. Astfel, Centrul Naţional Anticorupţie a elaborat un „Plan  – model de acţiuni anticorupţie la nivel local” pentru APL, care include acţiunile permanente din Planul naţional, inclusiv ce vizează ajustarea la ultimele modificări ale legislaţiei naţionale anticorupţie şi a obiectivelor propuse de Legea privind testarea integrităţii profesionale nr.325/2013.

Mihail Evdochimov, arhitect –şef al raionului, a vorbit în detalii despre legea cu privire la autorizaţia în construcţii.

Valentina Caminschi, secretar al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineţ a vorbit despre unele aspecte ce ţin de campania electorală pentru alegerile parlamentare din  30 noiembrie 2014.

Primarul de Cupcini, Ivan Ostafiiciuc a adresat în numele colegilor, felicitări preşedintelui raionului, cu prilejul alegerii în funcţie, dorindu-i succese în activitate, înmînîndu-i şi un buchet de trandafiri.

Iar primarul satului Trinca, Anatolie Gudumac, a făcut un apel de solidaritate şi colaborare între toţi primarii  din raion.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.