Întîlniri în teritoriu Ministrul economiei în vizită de lucru la Edineţ

În cadrul întîlnirilor membrilor Guvernului şi conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii, vinerea trecută la Edineţ s-a aflat Octavian Calmîc, viceprim-ministru, ministrul Economiei.

Însoţit de preşedintele raionului Iurii Garas şi deputatul în Parlamentul RM Oleg Sîrbu, vizita ministrului a început la Parcul Industrial Edineţ, unde, de la sfîrşitul verii 2015, funcţionează primul obiectiv industrial – fabrica pentru procesarea merelor. Octavian Calmîc a discutat, la faţa locului, cu autorităţile publice locale şi cu directorul fabricii de producere a sucului concentrat din mere a companiei T.B. “Fruit” din Ucraina, Vasili Medvedi. Demnitarul a rămas plăcut impresionat de rezultatele investitorului şi planurile pentru viitor. Viceprim-ministrul s-a familiarizat  şi cu activitatea altor agenţi economici rezidenţi, cu proiectele de dezvoltare şi atragere a noilor investiţii, dînd asigurări că Ministerul Economiei va acorda suportul necesar Parcului Industrial Edineţ în soluţionarea problemele cu care se confruntă.

Următoarea întîlnire s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Consiliului raional, cu primarii, conducătorii serviciilor desconcentrate şi descentralizate, agenţi economici, reprezentanţi ai societăţii civile şi organizaţiilor nonguvernamentale.

În cuvîntul de salut către cei prezenţi, Iurii Garas a menţionat că ministrul Economiei este la Edineţ pentru a discuta cu autorităţile locale problemele stringente din raion, care îngrijorează organele de conducere şi populaţia. “Începutul anului 2016 ne-a adus multaşteptatul guvern, care a venit cu intenţii de a face schimbarea mult dorită de concetăţeni, de a ameliora situaţia social-politică din ţară şi a continua ferm calea intergrării europene a Republicii Moldova. În faţa noastră, a conducătorilor de toate nivelele, agenţilor economici, stau acum sarcini de importanţă majoră, pe care trebuie să le promovăm şi să ne implicăm foarte activ şi conştient în soluţionarea lor. Cetăţenii ne-au ales şi noi trebuie să fim în serviciul lor”, a declarat preşedintele raionului Edineţ.

În continuare, în faţa audienţei a vorbit Octavian Calmîc, ministrul Economiei. “Am venit la Edineţ pentru a afla problemele, să vedem unde putem  interveni în regim de urgenţă şi pe parcursul anului 2016 pentru a reuşi împreună soluţionarea lor”, a specificat dînsul.

Viceprim-ministrul Calmîc a vorbit despre măsurile întreprinse de Guvernul Republicii Moldova în direcţia depăşirii situaţiei social-politice şi economice din ţară. “Sîntem determinaţi să facem reforme pentru a redresa sitauţia atît la nivel central, cît şi local. Dar pentru aceasta avem nevoie şi de susţinerea dumneavoastră, deoarece orice schimbare o putem realiza doar împreună”, a subliniat oaspetele.

“În raionul Edineţ există un potenţial economic unde am putea să dezvoltăm diferite proiecte de atragere a investiţiilor, de creare a mai multor locuri de muncă, a unei baze impozabile solide, pentru ca bugetele locale să aibă impozitele necesare pentru dezvoltarea diferitelor programe sociale. Pe de altă parte, aveţi şi un şir de probleme – economice, comerciale, sociale, pentru care noi încercăm să găsim soluţia. Vreau să vă asigur că guvernul condus de Pavel Filip este unul legitim, determinat să organizeze lucrul într-o aşa manieră, încît toată lumea să aibă o satisfacţie. În primul rînd, punem accentul pe agenţii economici care activează, fiindcă ei sînt, pînă la urmă, acei care plătesc impozitele şi care ne fac salarii, pensii”, a reiterat O. Calmîc.

Referindu-se la pachetele sociale lansate de guvern, vicepremierul a menţionat reducerea tarifului cu 11 la sută pentru gazele naturale, examinarea la moment a aceloraşi posibilităţi cu distribuitorii de energie electrică, negocierile cu partenerii din străinătate pentru obţinerea resurselor financiare necesare ca, începînd cu 1 aprilie curent,  să se facă nu numai indexarea pensiilor şi salariilor, dar şi o majorare a acestora. Mai există şi un şir de alte programe sociale în derulare. “Anul 2016 trebuie să devină unul în care guvernarea să soluţioneze, dacă nu toate, atunci majoritatea problemelor cu care se confruntă cetăţenii”, a afirmat ministrul Economiei.

 

În cadrul unui dialog deschis, reprezentanţii autorităţilor publice locale au abordat mai multe probleme cu care se confruntă, înaintînd şi unele propuneri pentru soluţionarea acestora, în mod special la capitolul folosirii banilor publici, relaţiilor dintre organele centrale, raionale şi locale, etc.  Poziţia comună a celor prezenţi a exprimat-o primarul satului Trinca, Anatolie Gudumac, care a menţionat că în situaţia creată este nevoie de un dialog direct dintre autorităţile centrale şi locale, nu prin intermediul directivelor şi scrisorilor. “Societatea trebuie informată din prima sursă, în urma unui dialog direct şi deschis, atît despre proiectele şi programele autorităţilor centrale, cît şi despre problemele existente, căile de soluţionare ale acestora”, a punctat A. Gudumac. Aceeaşi opinie împărtăşeşte şi primarul de Edineţ Constantin Cojocari.

Vladimir Priseajniuc, actualul primar al satului Şofrîncani, fost şef al Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri, a abordat problema proiectului apeductului magistral de aprovizionare cu apă a 32 de localităţi din raion, elaborat încă în anul 2013, şi pentru care Consiliul raional a alocat o sumă impunătoare de bani, contribuţii fiind făcute şi din partea mai multor primării, dar care rămîne stopat. Poate fi implementat acest proiect?

Octavian Calmîc a menţionat că proiectul trebuie implementat, de aceea urmează să fie găsite sursele de finanţare care pot veni din fondurile statului (fondul ecologic, fondul pentru dezvoltarea regională) sau din fonduri cu finanţări din străinătate. Proiectul trebuie reevaluat, prezentat autorităţilor raionale ca apoi acestea să-l înainteze ca proiect de prioritate pentru raionul Edineţ.

Ivan Iutiş, primarul comunei Burlăneşti, s-a arătat indignat de faptul că din luna mai 2015 au fost suspendate achiziile publice, din care cauză nu a putut să anunţe concursul, respectiv, fiind lipsit de posibilitatea de a implementa un proiect finanţat de Ministerul Mediului. După cum a afirmat ministrul Economiei, situaţia rămîne neschimbată pînă la adoptarea Legii Bugetului de stat pentru anul 2016, care se propune pentru examinare în luna martie. După aceea concursurile de achiziţii publice vor fi reluate. Mai mult decît atît, Ministerul Finanţelor preconizează ca pragul de 50 mii de lei pentru contractele de valoare mică să fie majorat  pînă la peste 100 mii. Ministerul Economiei vine cu propunerea ca acest prag să fie majorat pînă la 200 mii lei, cu TVA. Autoritatea publică să decidă cu cine încheie contractul, doar să fie respectată procedura.

Va fi simplificată şi creată o structură de examinare a contestaţiilor, astfel fiind întreruptă practica de azi, cînd aceiaşi oameni care iau decizia de acceptare sau neacceptare a anumitor contracte să examineze şi contestaţia. Sub egida Ministerului de Finanţe va fi creat un comitet de examinare a contestaţiilor. Se conturează şi propunerea de a fi modificată legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.

La unele din întrebările celor prezenţi au răspuns persoane competente în domeniu – Vitalie Iurcu, vice

ministru al Economiei, şi Mihail Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.