Informații de contact

Aparatul Președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional

Date de contact:

Anticamera – 02462 26 50

Secretariat – 0246 2 50 68

fax: – 0246 2 20 58

E-mail: consiliul.raional-municipiul-edinet@apl.gov.md

Adresa: MD-4601 Edineț, str. Independenței 33

Conducerea  Autorităţii

Președinte – Nicolai MELNIC
Telefon: 0246 2 26 50

Vicepreședinte – Iurii GARAS
Telefon: 0246 2 27 50

Vicepreședinte – Oleg SANDULEAC
Telefon: 0246 2 20 56

Subdiviziunile  Consiliului raional

Direcția finanțe – Stela BOTNARU
Telefon: 0246 2 28 47, 0246 2 44 92
E-mail: directiafinante.edinet@mail.ru

Direcția Agricultură, Relații Funciare și Cadastru – Vasile COVALI

Telefon: 0246 2 25 57

E-mail: daaedinet@mail.ru

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Edineț – Valerian CIOBANU

Telefon: 0246 2 25 48

E-mail: as.edinet@gmail.com

Direcția Educație a Consililui Raional Edineț –  Mariana ODOBESCU

Telefon: 0246 2 27 48

E-mail: dgritsed.md@gmail.com

 

 

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.