ÎNCORPORAREA și RECRUTAREA

În baza Legii RM nr.1245-XV din 18.07.2002, “Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Legii RM nr.156-XVI din 06.08.2007 „Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în termen sau în cel cu termen redus” aprobat prin HG RM nr.864 din 17.08.2005, Centrul militar teritorial Edineţ desfăşoară încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cel civil în perioada aprilie – iulie 2016, precum şi a recruţilor care vor împlini vîrsta de 18 ani şi cu vîrsta mai înaintată care au pierdut dreptul la amînare de la încorporare.

Pe perioada de încorporare se examinează recruţii prin comisia medico-militară şi comisia recrutare-încorporare. Membrii comisiei medico-militare şi comisiei recrutare-încorporare, a desfăşurat activitatea conform graficului pe parcursul lunii martie 2016, apoi în fiecare zi de joi pînă la încheierea încorporării.

     RECRUTAREA

           În conformitate cu prevederile art.28 Legii nr.1245-XV din 18.07.2002. Republicii Moldova „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” şi Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.864 din 17.08.2005, în perioada ianuarie-martie 2016, Centrul militar teritorial Edineţ  desfăşoară primirea la evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2000.

Recrutarea tinerilor are drept scop evaluarea, sub aspect cantitativ şi calitativ, a contingentelor de cetăţeni ai Republicii Moldova care urmează să fie încorporaţi în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus.

Sînt pasibili de recrutare tinerii – cetăţeni ai Republicii Moldova, care, în anul recrutării, ating vîrsta de 16 ani.

Sectorul de recrutare, a organizat activitatea comisiei  recrutare conform

graficului stabilit prin decizia consiliului raional  nr.1/25 din 26 februarie 2016.Zile

adăugătoare 07.03.2016-31.03.2016, pentru persoanele care nu au fost prezentate în termenii stabiliţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.