În atenția consilierilor raionali! ÎNȘTIINȚARE!

Stimate domnule Consilier!

Prin prezenta, Vă informez, că în temeiul art. 45, (2), (3), art.53 (1) f) și 54 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, prin dispoziția Președintelui raionului nr. 91 din 14 iunie 2017  se convoacă în ședință extraordinară consiliul raional la data de 23 iunie  2017 cu începerea la ora orele 10-00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Edineţ, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la repartizarea resurselor financiare din componenta raională.

Inf. dna Musteață Galina, șef Direcție Educație a Consiliului raional Edineț.

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Inf. dna Botnaru Stela, șef Direcție Finanțe.

3.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil și unele redistribuiri a bugetului raional pentru anul 2017.

Inf. dna Botnaru Stela, șef Direcție Finanțe.

4.Cu privire la modificarea bugetului raional  pentru anul 2017.

Inf. dna Botnaru Stela, șef Direcție Finanțe

5.Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport.

Inf. dl Gheorghiță Sergiu, vicepreședinte al raionului.

6.Cu privire la privatizarea unor locuințe.

Inf. dl Paduca Ion, șef Direcție Construcții, Gospodărie Comunală, Drumuri, Privatizare și Postprivatizare.

7.Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț.

Inf. dl Paduca Ion, șef Direcție Construcții, Gospodărie Comunală, Drumuri,

Privatizare și Postprivatizare.

8.Cu privire la comisia privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora sau achitarea compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice.

Inf. dna Timotin Natalia, specialist principal Serviciul juridic.

9.Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Asociaţia Obştească „Demos” şi Consiliul raional Edineț.

Inf. dna Timotin Natalia, specialist principal Serviciul juridic.

10.Cu privire la numărul-limită a autoturismelor  de serviciu şi parcursul-limită anual pentru un autoturism din cadrul Consiliului raional Edineţ.

Inf. dl Ciobanu Valerian, vicepreședinte al raionului.

11.Cu privire la Componenţa comisiei privind delimitarea terenurilor proprietate publică a raionului.

Inf. dl Ciobanu Valerian, vicepreședinte al raionului.

12.Cu privire la Componenţa comisiei privind delimitarea terenurilor Taberei de odihnă ”Poienița veselă” proprietate publică a raionului.

Inf. dl Ciobanu Valerian, vicepreședinte al raionului

13.  Cu privire la Regulamentul de funcționare al Azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu disabilități.

Inf. dl Ciobanu Valerian, vicepreședinte al raionului.

14.Cu privire la Statutul Întreprinderii Municipale de proiectare și sistematizare ”PROCONSIS”.

Inf. dl Evdochimov Mihail, arhitect-șef Aparatul președintelui.

15.  Cu privire la demersul IM ”Proconsis”.

Inf. dl Evdochimov Mihail, arhitect-șef Aparatul președintelui.

16.Cu privire la Comisia de cercetare prealabilă pentru lucrările de interes local.

Inf. dl Paduca Ion, șef Direcție Construcții, Gospodărie Comunală, Drumuri, Privatizare și Postprivatizare.

17.  Cu privire la aprobarea statutului de gimnaziu de circumscripție Liceului Teoretic ”Mihai Sadoveanu” or. Cupcini.

Inf. dna Musteață Galina, șef Direcție Educație a Consiliului raional Edineț.

18.Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.2/1 din 25.04.2017.

Inf. dna Musteață Galina, șef Direcție Educație a Consiliului raional Edineț.

19.  Cu privire la primirea în proprietatea publică a raionului a unor unități de transport.

Inf. dna Musteață Galina, șef Direcție Educație a Consiliului raional Edineț.

20.  Cu privire la transmiterea în gestiunea  Direcției Educație a Consiliului raional  Edineț a unor unități de transport.

Inf. dna Musteață Galina, șef Direcție Educație a Consiliului raional Edineț.

21. Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Spitalul raional Edineț”  pentru anul 2017.

Inf.:dl Guțu Anatolie, director IMSP ”Spitalul raional Edineț”.

22.Cu privire la participarea Consiliului raional Edineț la fondarea SRL ”Nordapicol”.

Inf.:dl Paduca Ion, șef Direcție Construcții, Gospodărie Comunală, Drumuri,

Privatizare și Postprivatizare.

La ședință se invită vicepreședinții raionului, șefii subdiviziunilor Consiliului raional.

Informații suplimentare, sau consultații puteți primi la secretarul Consiliului raional,

telefon (246) 2 24 59.

Cu respect,

Secretarul Consiliului raional Edineț  Ion SAMSON

Dlui (Dnei) _______________, consilier raional

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.