FORUMUL DE AFACERI

„Oportunități investiționale în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Un eveniment de amploare s-a  desfășurat la data de 19 septembrie 2019, organizat de Primăria mun. Edineț în parteneriat cu  Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, AO “Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată”, ONG People  in Need Moldova și AO ”Pro Cooperare Regională”.

Evenimentul a reunit circa 200 de participanți: reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, ai instituțiilor și organizațiilor naționale și internaționale, exponenți ai întreprinderilor autohtone și de peste hotare, ai asociațiilor de business și infrastructurilor de afaceri, ai sectorului asociativ și jurnaliști. La eveniment au participat delegații din România, Letonia, Cehia și Ucraina.
     Consiliul raional Edineț a fost reprezentat de Vicepreședinții raionuluil Gheorghe Pulbere și Sergiu Gheorghiță și șefa Secției Economie , Rodica Chiriac.


Meșteșugarii raionului Edineț au prezentat oaspeților obiecte tradiționale și portul popular în cadrul Expo-Târgul “Produs în Regiunea Dezvoltare Nord”.

Potențialul turistic al raionului Edineț se reflectă  în ghidul recent editat “Edineț – Perla Nordului”, care a fost oferit participanților la Forum.    

 Agenda  Forumului s-a focusat pe prezentarea profilului investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord, a beneficiilor și oportunităților de dezvoltare a afacerilor, promovarea tehnologiilor SMART și IT pentru eficientizarea afacerii, precum și promovarea colaborării între mediul public și privat prin implicarea antreprenorilor locali în dezvoltarea economică locală a municipiului Edineț. Ulterior, participanții au avut oportunitatea să viziteze spațiile de producție a rezidenților Parcului Industrial „Edineț”

 Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, E.S. Bartłomiej Zdaniuk, a trecut în revistă mai multe proiecte pe care Polonia le implementează în nordul Moldovei, printre care cele de revitalizare urbană, proiecte destinate businessului mic și proiecte de infrastructură. În context, diplomatul polonez a spus că cea mai mare investiție poloneză în nordul Moldovei este modernizarea combinatului „Moldova-Zahăr” de la Cupcini, care se cifrează la circa 20 milioane de euro. „Dezvoltarea economică presupune eforturi la diferite niveluri și, în primul rând, are în vedere munca întreprinderilor mici și mijlocii – piatra de temelie a dezvoltării. În Polonia nu am fi avut firme mari dacă nu am fi avut acel țesut de firme mici. Rolul statului în procesul de dezvoltare este, întâi de toate, să nu pună piedici. Cea mai importantă reformă pentru o bună dezvoltare este reforma justiției”, a relevat E.S. Bartłomiej Zdaniuk.

La rândul său, ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, E.S. Uldis Mikuts, a vorbit despre experiența letonă în procesele de dezvoltare a businessului în regiunile din Letonia, precum și despre cele mai importante reforme care să ajute mediul de afaceri să se dezvolte mai bine.
În cadrul evenimentului, Maria Prisacari, șefa Secției politici regionale și cooperare externă (SPRCE) a ADR Nord a relatat despre avantajele competitive și perspectivele de dezvoltare ale Regiunii de Dezvoltare Nord, precum și rolul ADR Nord în calitate de motor economic al regiunii. „Pe lângă implementarea proiectelor de dezvoltare regională, ADR Nord desfășoară multiple activități ce au menirea să impulsioneze dezvoltarea mediului de afaceri în regiune.
 În cadrul Forumului de afaceri  au fost organizate trei panele tematice dedicate beneficiilor și oportunităților investiționale în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, IT și tehnologiile SMART pentru o dezvoltare locală sustenabilă, precum și dezvoltării locale prin implicarea mediului antreprenorial . Forumul  de afaceri „Oportunități investiționale în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” a fost  organizat în cadrul proiectelor „Edineț- Pol de creștere economică în regiunea de nord al Republicii Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și inițiativa Primarii pentru creștere economică și ” Un nou impuls pentru dezvoltare în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” finanțat de Guvernul Republicii Cehe.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.