Focus grup de evaluare a serviciilor prestate de I.M.S.P. “Spitalul Raional Edineț”

Recent la Consiliul raional Edineț s-a desfășurat un focus grup cu scopul evaluării calității serviciilor prestate de I.M.S.P. “Spitalul Raional Edineț”, la care au  participat reprezentanți ai  administrației publice locale de nivelul I și II, Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Centrelor de Sănătate și Companiei Națională de Asigurări în Medicină.

         Vicepreședintele raionului, Ion NISTOR a salutat participanții la focus grup și reprezentanții AO “CASMED” și a menționat, că în rezultatul opiniilor participanților poate fi  evaluată  calitatea  serviciilor medicale prestate populației din raionul Edineț.

         Participanții la focus grup s-au pronunțat referitor la următoarele aspecte:

  1. drepturile pacientului;
  2. serviciile medicale;
  3. mecanisme și responsabilizare socială;
  4. acoperirea cu polița de asigurare medicală;
  5. alocarea fondurilor;
  6. reforma spitalelor.

Exercițiul de evaluare a fost organizat în cadrul proiectului “Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, implementat de către Crucea Roșie din Elveția, în parteneriat cu AO “CASMED”, AO “HOMECARE” și  I.M.S.P. “Spitalul Raional Edineț” cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.

Suntem în așteptarea concluziilor și recomandărilor pentru prestarea serviciilor medicale de calitate.

Șef  al Secției Economie

Rodica CHIRIAC

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.