DEZBATERI PUBLICE LA PROIECTUL DE DECIZIE – EXECUTAREA BUGETULUI – 2019.

Direcția Finanțe, a prezentat spre examinare, proiectul deciziei ,, Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019, în baza art. 6,7,12,18,21,53,60,67,120,121,124,126,128,136,164,165 din Codul Administrativ al Rpublicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, al art. 3,4,6 (h),18,20,21,2(g), 27-30,32,33,37 p.3, p. 6, 38-47, 50 din Legea cu pivire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, art.3 (g)-6, 7-12 din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, art.19 alin (4), 43 alin (1) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, în conformitate cu art.73 din Legea finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014, art. 29, din Legea nr.397 din16.10.2003 privind finanțele publce locale.

La procedura de dezbateri au participat reprezentanții Administraiei Publice Locale și ai societății civile.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.