Decizii Anul 2018

nr.1/1 Cu privire la executarea bugetului raional Edineț pentru anul 2017

nr.1/2 Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare și gradelor de calificare șefilor de direcții și secții ale Consiliului raional  

nr.1/3 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat nr.1304/OT6/56 din 29.12.2017

nr.1/4 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu a dlui HRISTESCU Vladimir

nr.1/7 Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional Edineț nr.41/5 din 10.10.2014

nr.1/8 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.17/16 din 19 decembrie 2017

nr.1/9 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021

nr.1/10 Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în aprilie-iulie 2018

nr.1/11 Cu privire la abrogarea deciziei ”Cu privire la Consiliul de Administrare a Fondului local de susținere socială a populației

nr.1/12 Cu privire la Planul de actiuni privind implementarea Programului național de securitate transfuzionala si autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021

nr.1/13 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiului anual persoanelor care dețin funcții publice din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Edineț

nr.2/1 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu a dlui HRISTESCU Vladimir

nr.2/2 Cu privire la încetarea suspendării dlui CIOBANU Valerian din funcţia de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

nr.2/3 Cu privire la încetarea mandatului de vicepreședinte al raionului Edineț

nr.3/1 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil și unele redistribuiri a bugetului raional pentru anul 2018

nr.3/2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

nr.3/3  Cu privire  la repartizarea resurselor financiare din componenta raională

nr.3/4 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia

nr.3/5 Cu privire la încetarea activității Casei de copii de tip familial  

nr.3/6 Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional Edineț nr.3/10 din 23.06.2017 

nr.3/7 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr.3/8 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.3/9 Cu privire la aprobarea suplimentelor la salariul de funcţie lunar personalului de conducere al IMSP  „Centrul de Sănătate Edineț”

nr.3/10 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.7/12 din 19.12.2017 „Cu privire la aprobarea salariului personalului de conducere al IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”

nr.3/11 Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și statelor de personal ale IMSP ”Spitalul raional Edineț” pentru anul 2018

nr.3/12 Cu privire la stabilirea salariului de functie personalului de conducere al IMSP „Spitalul Raional Edineț”

nr.3/13 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Cupcini”

nr.3/14 Cu privire la stabilirea salariului de funcție personalului de conducere al IMSP „Centrul de Sănătate Cupcini”

nr.3/15 Cu privire la organizarea odihnei de vară şi întremarea sănătăţii copiilor din raionul Edineţ pentru perioada estivală 2018

nr.3/16 Cu privire la modificarea componenței comisiei raionale de privatizare a fondului de locuințe

nr.3/17 Cu privire la demersul ÎM „Proconsis”

nr.3/18 Cu privire la aprobarea Planului de  integritate al ÎM „PROCONSIS” pentru perioada 2018-2020

nr.3/19 Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional Edineț nr.1/7 din 28.02.2018

nr.3/20 Cu privire  la Normele de  asigurare materială a copiilor din serviciul ,,Casa de Copii de Tip Familial”

nr.3/21 Cu privire  la Normele de  asigurare materială a copiilor din serviciul Asistență Parentală Profesionistă

nr.3/22 Cu privire la rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţămînt secundar și repartizarea mijloacelor financiare neutilizate în anul 2017

nr.3/23 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Edineț  și ,,OstEuropaHilfe-Wien” Austria

nr.3/24 Cu privire la permisiunea odihnei unui grup de elevi din România în tabăra pentru copii „Poienița veselă” în sezonul estival 2018

nr.3/25 Cu privire la locațiunea spațiului cu suprafața de 1 m2

nr.3/26 Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul Aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului raional

nr.3/27 Cu privire la indemnizațiile pentru participarea la ședințele Consiliului raional

nr.4/1 Cu privire la modificarea  bugetului raional pentru anul 2018

nr.4/3 Cu privire la majorarea volumului resurselor colectate

 nr.4/4 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor  defavorizate

nr.4/5 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale

nr.4/6 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineţ nr.2/3 din 18.04.2016

nr.4/7 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

nr.4/8 Cu privire la deschiderea contului de resurse colectate la Liceul Teoretic ”Valeriu Topală”  Zăbriceni

nr.4/9 Cu privire la modificarea unor decizii

nr.4/10 Cu privire la încetarea contractului individual de muncă cu dl Anatolie GUȚU, director IMSP „Spitalul raional Edineț” și numirea pe termen determinat a directorului IMSP „Spitalul raional Edineț”

nr.4/11 Cu privire la încetarea contractului individual de muncă cu dl GUȚAN Oleg, şef IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” și numirea pe termen determinat în funcție a şefului IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”

nr.4/12 Cu privire la indemnizațiile pentru participarea la ședințele Consiliului raional

nr.4/13 Cu privire la ridicarea înainte de termen a unui mandat de consilier

nr.4/14 Cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate

nr.5/1 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineţ cu prevederile Legii bugetului de Stat pentru anul 2018

nr.5/2 Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018

nr.5/3 Cu privire la acordul de beneficiere a premiilor unice

nr.5/4 Cu privire la transmiterea unor imobile

nr.5/5 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 42,53 m.p.

nr.5/6 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.5/7 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni anticorupție pe anii 2018-2020

nr.5/8 Cu privire la Regulamentul intern privind normele de etică şi deontologie a funcționarului public în cadrul Consiliului raional Edineț

nr.5/9 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineţ nr.3/1 din 15.06.2018

nr.5/10 Cu privire la numirea dlui Guţan Oleg în funcţia de şef IMSP „Centrul de Sănătate Edineţ”

nr.5/11 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

nr.5/12 Cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a raionului Edineț pentru anii 2018-2021

nr.5/13 Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional Edineț nr.23/19 din 25.03.2013

nr.5/14  Cu privire la Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

nr.5/15 Cu privire la Programul de reparaţie a drumurilor, anul 2018 finanţat din Fondul rutier

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.