Decizii. Anul 2017

nr.1/1 Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în aprilie-iulie 2017

nr.1/2 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.1/3 Cu privire la modificarea deciziei nr.42/9 din 29.10.2014

nr.1/4 Cu privire la delegarea dlui Garas Iurii în componența Comisiei de evaluare și validare a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice din raion

nr.1/5 Cu privire la acordul Consiliului raional Edineţ la implementarea Proiectului “Creşterea indicilor

de eficienţă energetică a IMSP “Centrul de Sănătate Edineţ”

nr.1/6 Cu privire la instituirea comisiei de primire-predare a drumurilor publice

nr.1/7  Cu privire la modificarea componenţei comisiei raionale pentru securitatea circulaţiei rutiere

nr.1/8 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016

nr.1/9 Cu privire la transmiterea unei unități de transport

nr.1/10 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu a dlui Vladimir HRISTESCU

nr.1/11 Cu privire la numirea în funcția temporar vacantă a dlui Vladimir Hristescu

nr.2/1 Cu privire la organizarea odihnei de vară şi întremarea sănătăţii copiilor din raionul

Edineţ pentru perioada estivală 2017

nr.2/2 Cu privire la aprobarea statutului de scoală primară gimnaziului ”Valentin Roșca” s. Alexăndreni

nr.2/3 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2017

nr.2/4 Cu privire la unele completări în Regulamentul de constituire și utilizare a mijloacelor fondului

de rezervă al Consiliului raional Edineț

nr.2/5 Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare șefilor de direcții și secții ale Consiliului raional  

nr.2/6 Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr.2/7 Cu privire la modificarea Deciziei  nr.1/6 din 07.03.2017

nr.2/8 Cu privire la numirea persoanei responsabile de efectuarea lucrărilor cadastrale

nr.2/9 Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport

nr.2/10 Cu privire la Programul de reparaţie a drumurilor si strazilor, anul 2017

nr.3/1 Cu privire  la repartizarea resurselor financiare din componenta  raională

nr.3/2  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

nr.3/3  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil și unele redistribuiri a bugetului raional pentru anul 2017

nr.3/4 Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017

nr.3/5 Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport

nr.3/6 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.3/7 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr.3/8 Cu privire la comisia privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora sau achitarea compensațiilor, persoanelor supuse represiunilor politice

nr.3/9 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Asociaţia Obştească „Demos” şi Consiliul raional Edineț

nr.3/10 Cu privire la numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual pentru un autoturism din cadrul Consiliului raional Edineţ

nr.3/11 Cu privire la Componenţa comisiei privind delimitarea terenurilor proprietate publică a raionului

nr.3/12 Cu privire la Componenţa comisiei privind delimitarea terenurilor Taberei de odihnă ”Poienița veselă” proprietate publică a raionului

nr.3/13 Cu privire la Regulamentul de funcționare al Azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități

nr.3/14 Cu privire la Statutul Întreprinderii Municipale de proiectare și sistematizare ”PROCONSIS”

nr.3/16 Cu privire la Comisia de cercetare prealabilă pentru lucrările de interes local/comun

nr.3/17 Cu privire la aprobarea statutului de gimnaziu de circumscripție Liceului Teoretic ”Mihai Sadoveanu” or. Cupcini

nr.3/18 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.2/1 din 25.04.2017

nr.3/19 Cu privire la primirea în proprietatea publică a raionului a unor unități de transport

nr.3/20 Cu privire la transmiterea în gestiunea  Direcției Educație a Consiliului raional  Edineț a unor unități de transport

nr.3/21 Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Spitalul raional Edineț”  pentru anul 2017 

nr.3/22 Cu privire la  participarea Consiliului raional Edineț la fondarea SRL ”Nordapicol”

nr.3/23 Cu privire la preluarea în gestiune a drumurilor publice locale de interes raional, amplasate teritorial în raionul Edineţ

nr.3/24 Cu privire la Programul de reparaţie a drumurilor, anul 2017 finanţat din  Fondul rutier

nr.3/25 Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii

nr.3/26 Cu privire la demersul Centrului de Sănătate Publică Edineț

nr.3/27 Cu privire la demersul IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

nr. 4/1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru  I semestru 2017

nr. 4/2 Cu privire la delegarea unor împuterniciri dnei Natalia Timotin, specialist principal

Serviciul juridic 

nr. 4/3 Cu privire la completarea/modificarea deciziei Consiliului raional nr.36/26 din 15.04.2014

nr. 4/4 Cu privire la demersul Direcției Educație a Consiliului raional Edineț

nr. 4/5  Cu privire la lucrările de reparații la întrarea în clădirea Consiliului raional

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.