Decizii. Anul 2015

nr. 1/2 Cu privire la fracțiunile Consiliului raional Edineț

nr. 1/3 Cu privire la comisiile de specialitate ale Consiliului raional Edineț

nr.2/2 Cu privire la alegerea președintelui raionului Edineț

nr.2/3 Cu privire la încetarea mandatului de vicepreședinte al raionului Edineț

nr. 3/2 Cu privire la comisiile de specialitate ale Consiliului raional Edineț

nr. 3/3 Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Edineț

nr. 3/4 Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Edineț

nr. 4/2 Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Edineț

nr.4/3 Cu privire la Direcția Învățămînt și Cultură Edineț

nr.4/4 Cu privire Direcția Economie, Asistență Socială și Protecție a Familiei

nr. 4/5 Cu privire la modificarea unor decizii

nr. 4/6 Cu privire la transmiterea unei unități de transport

nr. 4/7 Cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor medico-sanitare spitalicești

nr. 4/8 Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

nr. 4/9 Cu privire la unele modificări în bugetul raional Edineț pentru anul 2015

nr. 5/2 Cu privire la îndeplinirea atribuțiilor de funcție

nr. 5/3 Cu privire la organizarea învățămîntului liceal în instituțiile de învățămînt din raionul Edineț

nr. 5/4-1 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr. 5/4-2 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr. 5/4-3 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr. 5/4-4 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr. 5/5 Cu privire la delegarea drepturilor şi obligaţiunilor preşedintelui raionului

nr. 6/2  Cu privire la numirea în funcţie a  dnei MUSTEAȚĂ Galina

nr. 6/3  Cu privire la numirea în funcţie a  dnei CHIRIAC Rodica

nr. 6/4  Cu privire la numirea în funcţie a  dlui HRISTESCU Vladimir

nr. 6/5  Cu privire la numirea în funcţie a  dnei BAZATIN Angela

nr. 6/6-1  Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.4/3 din 08 august 2015

nr. 6/6-2  Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.4/4 din 08 august 2015

nr. 6/6-3 Cu privire la Consiliul de administrare a Fondului local de susţinere socială a populaţiei

nr. 6/7 Cu privire la rețeaua instituțiilor de învățămînt preuniversitar din raionul Edineț

nr. 6/9 Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în octombrie 2015-ianuarie 2016

nr. 6/10 Cu privire la delegarea drepturilor şi obligaţiunilor specialistului principal Serviciul juridic dnei Natalia Timotin pentru reprezentarea intereselor Consiliului raional Edineţ în instanţele de judecată din Republica Moldova

nr. 6/11 Cu privire la modificarea componenței unor comisii ale Consiliului raional

nr. 6/12 Cu privire la aprobarea Statutului ÎM de proiectare și sistematizare ”PROCONSIS”

nr. 6/13 Cu privire la numirea în funcție 

nr. 7/2  Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor,  subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Edineţ

nr. 7/3 Cu privire la Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Edineţ pe perioada 2016-2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI EDINEȚ PE PERIOADA 2016 – 2020

nr. 7/4 Cu privire la unele modificari  în bugetul raional Edineţ pentru anul 2015

nr. 7/Cu privire la acordarea unor drepturi depline Dlui Valerian Ciobanu-preşedinte al comisiei

raionale de privatizare a fondului de locuinţe

nr. 7/6 Cu privire la modificarea/completarea deciziei Consiliului raional nr.42/19 din 29.10.2014                         

nr. 7/7 Cu privire la delegarea unor împuterniciri dlui Valerian Ciobanu, vicepreședinte al raionului

nr. 7/8 Cu privire la casarea plantaţiilor perene în gospodăriile agricole din raion

nr. 7/9 Cu privire la unele modificări în bugetul Direcției Educație a Consiliului raional Edineţ pentru anul 2015

nr. 7/10-1  Cu privire  la schimbarea statutului Liceului Teoretic Brătușeni

nr. 7/10-2 Cu privire  la schimbarea statutului Liceului Teoretic Trinca

nr. 7/11 Cu privire  la aprobarea reţelei instituţiilor de  învăţămînt preuniversitar şi preşcolar din raion

nr. 7/12 Cu privire la indemnizaţia de conducere

nr. 7/13 Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Edineț pentru anii 2015-2020

nr. 7/14 Cu privire la instituirea serviciilor de suport în instituțiile de învățămînt preuniversitar și repartizarea Fondului pentru educația incluzivă

nr. 7/15 Cu privire la rezilierea contractului parteneriatului public-privat pentru serviciile de dializă

nr. 7/16 Cu privire la reducerea statelor de personal la IMSP ”Spitalul raional Edineț”

nr. 7/17 Cu privire la eliberarea din funcție a dnei Mitreniuc Aurelia

nr. 7/18 Cu privire la contractul de locaţiune a IMSP “Centrul de Sănătate Edineţ”

nr. 7/19 Cu privire la iniţierea formării bunului imobil, teren aferent clădirii cu număr cadastral 4102107.139.06   

nr. 7/20 Cu privire la deschiderea unui cont special al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

nr. 7/21 Cu privire la deschiderea unui cont special pentru Liceul Teoretic ”M. Sadoveanu”

nr. 7/22 Cu privire la aderarea Consiliului raional Edineț la Asociația Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova

nr. 8/2  Cu privire la executarea Bugetului raional Edineţ pe 9 luni ale anului 2015

nr. 8/3 Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului raional Edineţ pentru anul 2016

nr. 8/4 Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional Edineţ pentru anul 2016

nr. 8/5 Cu privire la modificarea bugetului  raional Edineț pentru  anul 2015

nr. 8/6 Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu

și a standardelor minime de calitate

nr. 8/7 Cu privire la aprobarea listei imobilelor proprietate publică a raionului Edineț aflate în gestiunea Direcției Educație a Consiliului raional Edineț

 nr. 8/8 Cu privire la demersul Centrului Național Anticorupție

nr. 8/9 Cu privire la ajutoarele umanitare

nr. 8/10 Cu privire la privatizarea fondului de locuințe

nr. 8/13 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.7/2 din 19 octombrie 2015

nr. 8/14  Cu privire la structura, organigrama şi statele de personal ale IMSP “Spitalul raional Edineț” pentru anul 2016

 nr. 8/15  Cu privire la aprobarea statelor de personal, structurii și organigramei IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț” pentru anul 2016

 nr. 8/16  Cu privire la controlul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină la IMSP Centrul Sănătate Cupcini,  privind activitatea pe perioada 2014-2015 

 nr. 8/17 Cu privire la numirea în funcție de șef  IMSP Centrul de Sănătate Cupcini

nr. 8/18  Cu privire la aprobarea statelor de personal, structurii și organigramei IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini” pentru anul 2016

nr. 8/19  Cu privire la Regulamentul de activitate a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate

nr. 8/20  Cu privire la Regulamentul de activitate al Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Copilului

nr. 8/21  Cu privire la graficul de concedii ale conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional

 nr. 8/22  Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr. 8/23   Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

nr. 8/24  Cu privire la delegarea unor împuterniciri președintelui raionului

nr. 8/25 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr. 8/26 Cu privire  la aprobarea salariului de funcție și sporurilor la salariu al șefului IMSP ”Centrul de Sănătate  Edineț”  pentru anul 2016

nr. 8/27  Cu privire la  deschiderea unui cont special pentru gimnaziul ,,Vasile Stroiescu” Brînzeni și  gimnaziul Alexăndreni

nr. 8/28 Cu privire la instituirea unităţilor de mecanic auto în instituţiile de învăţămînt

nr. 8/29 Cu privire la demersul Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor Edineț

nr. 9/2  Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2015

nr. 9/3 Cu privire la completarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.8/17 din 08 decembrie 2015

nr. 9/4 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr. 9/5 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/18 din 08.12.2015

nr. 9/6 Cu privire la stabilirea salariului de funcţie al șefului IMSP„Centrul de Sănătate Cupcini” pentru anul 2016

nr. 9/7 Cu privire la majorarea sumei mijloacelor speciale

nr. 9/8 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.24/9 din 26 iunie 2013

nr. 9/9 Cu privire la demersul Direcției Agricultură, Relații Funciare și Cadastru

nr. 9/10 Cu privire la inventarierea clădirilor proprietate publică a Consiliului raional Edineț aflate în gestiunea IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.