DAR- Dialog Agricol Regional

Astăzi la Edineț în incinta Consiliului raional a avut loc un eveniment de informare cu tematica: „Sectorul agroalimentar: Provocări și oportunități. Dezvoltare sustenabilă prin investiții inteligente”, organizat de către Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni, cu participarea delegației Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România.

La eveniment au fost prezenți președintele interimar al raionului dl Gheorghe PULBERE, care a și deschis ședința, vicepreședintele raionului Sergiu GHEORGHIȚĂ, reprezentanți ai autorităților publice locale, întreprinzători, agricultori din raioanele Edineț, Dondușeni, Briceni și Ocnița.

 

De către reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România au fost puse în discuție diverse probleme cu care se confruntă agricultorii:

  • Organizarea comună de piață în sectorul legume-fructe, forme de asociere, grupuri și organizații de producători, valorificarea produselor;
  • Forme de sprijin în agricultură- ajutoare de stat, ajutoare comunitare;
  • Procesarea și comercializarea produselor finite cu valoare adăugată înaltă;
  • Oportunități de finanțare din fonduri naționale și internaționale;
  • Creșterea competitivității în agricultură cu ajutorul spriginului acordat prin Programul național de Dezvoltare Rurală
  • Agricultura ecologică – potențial neexplotat pentru Republica Moldova

Pe tot parcursul ședinței au parvenit întrebări, propuneri, observații din partea celor prezenți.

Așa, primarul mun. Edineț dl Constantin Cojocari s-a referit la susținerea pe care o oferă Administrația Publică Locală pentru mediul de afaceri prin crearea Parcului Industrial, unde pot să-și dezvolte afacerile tinerii antreprenori, instruiri și schimb de experiență.

Iar primarul s. Corpaci, dl Veaceslav Uja a accentuat necesitatea cooperării întremediul de afaceri, administrația public locală și asociațiile obștești pentru identificarea problemelor din localități și aplicarea la fondurile de finanțare. În acest context, a accentuat despre obținerea finanțării de 60 000 lei din cadrul Apelului de granturi mici „Competitivitate în cadrul teritoriului GAL-premisa dezvoltării locale” din Programul de Granturi Mici – Ediția Rurală 2019: LEADER+. 

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.