Consiliul raional  a dat start elaborării Strategiei de dezvoltare socio-economică pe perioada 2021-2025

La data de 16.07.2020  a avut loc prima ședință a grupului de lucru, obiectivul căruia este elaborarea  Strategiei  raionului  pentru perioada 2021-2025.

         Ședința a fost convocată de vicepreședintele raionului, Iurii GARAS, care a menționat că planificarea strategică asigură și consolidează legătura  dintre planificarea politicilor publice  și elaborarea bugetului, precum și creșterea eficienței cheltuielilor publice.

         În cadrul ședinței șefii direcțiilor și secțiilor au fost informați despre instituirea grupurilor de lucru în baza Dispoziției președintelui raionului, Nicolai MELNIC  nr. 121 din 15 iulie 2020.

Participanții la ședință  au elaborat în comun planul de acțiuni privind elaborarea Strategiei raionului.

         Șeful Secției economie, Rodica CHIRIAC a menționat  că în Strategia raionului pe perioada 2021-2025 vor fi incluse alte  patru obiective de dezvoltare: promovarea drepturilor omului, dezvoltarea unei comunități prietenoase mediului, promovarea egalității de gen și integrarea Migrației în Dezvoltarea Locală.

   Planificarea strategică este un proces prin care raionul poate crea o imagine proprie a viitorului și elaborează pași corespunzători, în funcție de resursele locale disponibile, pentru a realiza acel viitor.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.