Conferinţa pedagogică

La data de 22 august 2014, s-a desfăşurat lucrările tradiţionala conferinţă a

cadrelor didactice din raionul Edineţ. În deshiderea  lucrărilor conferinţei, un mesaj de felicitare a adresat către cadrele didactice din raion, Preşedintele raionului Viorel ALBU. Iar raportul învăţămîntului preşcolar a anilor de studii 2013 – 2014 a  fost prezentat de către Şef Direcţie Învăţămînt şi Cultură Edineţ, Aurelia Mitreniuc. Conferinţa pedagogică din acest an s-a defăşurat cu genericul: “ Acces, relevanţă, calitate în educaţie- competenţe pentru prezent şi viitor”. Aceasta ne va mobiliza şi mai mult în a ne implica activ în realizarea reformei educaţionale, avînd ca scop asigurarea accesului tuturor copiilor, fără nici un fel de discriminare la o educaţie de calitate, asigurarea condiţiilor respective de studii copiilor cu cerinţe educaţionale special, asigurarea unui învăţămînt de calitate prin evaluarea periodic a cadrelor didactice şi a programelor de studii de către instituţii profesioniste independente penru toate treptele şi nivelele de studiu.  În ultimii ani, sistemul educaţional din Republica Moldova trece prin mai multe reforme, scopul vizînd modernizarea învăţămîntului, crearea condiţiilor pentru valorificarea potenţialului maxim al fiecărui copil, dezvoltarea liberă, armoniooasă a omului, formarea de competenţe pentru adaptarea la condiţiile în schimbare ale vieţii. Reforma în care sîntem implicaţi astăzi este o reformă profundă şi reală a educaţiei de toate nivelurile, ce va facilita în viitorul apropiat integrarea  sistemului de învăţămînt din ţară în aria europeană a educaţiei.

Bucură faptul că Ministerul Educaţiei tinde spre activitate de calitate superioară, impunînd aceste cerinţe şi sistemului din subordine, fiindcă educaţia este pilonul esenţial pentru societate şi garantul succesului unei ţări ce tinde spre bunăstare şi prosperare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.