Concursul “Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii anul 2018”

Consiliul raional Edineț lansează concursul Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii anul 2018”, care se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului  Republicii  Moldova nr. 250 din 09.03.2005.

Scopul concursului este de a susține întreprinderile mici și mijlocii  în vederea stimulării dezvoltării antreprenoreatului, promovării produselor  și serviciilor agenților economici.

La concurs pot participa  întreprinderile mici și mijlocii  cu adresa juridică în raionul Edineț, care:

  1. Și-au onorat,   în termenele stabilite, obligațiile ce țin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalităților și amenzilor aferente;
  2. Nu au intentate procese de insolvabilitate, procese penale sau se află în stadiu de examinare;
  3. Nu au reclamații din partea Inspectoratului de Stat al Muncii și a sindicatelor privind încălcarea legislației muncii.

Titlul de cel mai bun antreprenor  se conferă  pentru nominațiile:

  1. Sfera producție;
  2. Implementator al modelului economic”verde”;
  3. Sfera comerțului;
  4. Sfera prestări servicii;
  5. Exportator;
  6. Inovator;
  7. Sfera turismului rural;
  8. Sfera serviciilor de consultanță;
  9. Cel mai tînăr antreprenor;

10.Cel mai bun antreprenor-femeie.

Cererea pentru participarea la concurs și tabelul cu indicatori pentru numinațiile menționate mai sus se anexează.

 Descarcă:

C E R E R E – TIP;

Indicatorii.

Pentru detalii referitor la participarea la concurs adresați-Vă: Secția economie a Consiliului raional Edineț, Șef Rodica Chiriac, la nr. de telefon: (246)2-54-71.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.