Concurs ocupare funcţie publică!

A N U N Ţ

Miercuri, 25 august 2021, orele 10.00 în  sala de şedinţe a Consiliului raional Edineţ,  et.3, se va desfăşura concursul pentru  ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal Serviciul administrația publică

Comisia de concurs

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.