Concurs funcţie publică vacantă

 

A N U N Ţ

Vineri, 18 decembrie 2020 ora 9.00 se va desfăşura concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Specialist principal Direcția construcții, economie și atragerea investițiilor

 

Comisia de concurs

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.