CONCURS DE SELECTARE A LOCALITĂȚILOR – BENEFICIARE ALE PROIECTULUI PNUD „MIGRAȚIE ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ” 2019-2022

Proiectul PNUD  ”Migrație și Dezvoltare Locală – Faza 2” anunță concursul de selectare a localităților beneficiare pentru perioada 2019-2022.

Obiectivul Proiectului MiDL este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin stimularea dezvoltării economice locale, inclusive prin încurajarea implicării a Diasporei înprocesul de revitalizare a localităților de baștină.

La prima etapă, proiectul își propune să pre-selecteze 35 de localități pentru a le acorda sprijin înconstruirea unor parteneriate funcționale cu mediul de afaceri și comunitatea migranților, în vederea identificării și promovării unor soluțiii novative de dezvoltare economic locală. Ulterior, în baza unui concurs adițional, vor fi selectate 25 de localități (din cele 35 pre-selectate) în vederea acordării unor finanțări nerambursabile (granturi) de până la 60000 USD pentru implementarea soluțiilor identificate de dezvoltarea economic locală.

Termenullimită de aplicare:

Aplicațiile se vor depune până la 25 aprilie 2019, ora 17:00

Criterii de eligibilitate:

Următoarele criterii minime urmează a fi întrunite pentru ca aplicantul să fie considerat eligibil pentru evaluare:

  • APL de nivelulîntâi din Republica Moldova.
  • Numărul populației[1]: minim 4000 locuitori (la data de 01.01.2019, conform datelor oficiale operate de administrația public locală).
  • Formular completat și depus până la termenul limită, în corespundere cu cerințele înaintate.
  • Capacitatea și angajamentul APL de a co-finanța (împreună cu partenerii locali) inițiativele identificate de comun accord în proporție de minim 50%, în cazul în care vor fi selectate (estimativ – până la 60000 dolari americani).
  • Existența unei majorități funcționale în cadrul Consiliului Local și existența unui format de cooperare eficientă dintre Consiliul Local și Primar.

Ghidul Aplicantului  APL și Formularul de aplicarepoate fi accesat la pagina web UNDP Moldova, linkul: http://sc.undp.md/tnddetails2/1896/?fbclid=IwAR0bZ3IWySQ9v1UEZWmy3dLeSA4AWm_eUQNRkYP-4HOgZVwrE1UstEWxiZQ

Informații suplimentare:

Informații suplimentare pot fi obținute, contactând persoanele de referință din cadrul proiectului MiDL:

[1]Localitățile cu o populație maimică de 4000 locuitori vor putea fi considerate eligibile în condițiile în care vor aplica în parteneriat cu localitățile vecine, cu care anterior au creat o Asociație de Cooperare Intercomunitară,  iarpopulația totalăva fi de peste 4,000 locuitori.

 

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.