Comunicat informativ privind caz de electrocutare în instalaţiile electrice de utilizare

La data de 21 februarie 2019, aproximativ în jurul orelor 710,  în c. Pîrliţa, r-nul Ungheni  a avut loc un caz de electrocutare cu cetăţeanul Bujor Igor, neangajat în câmpul muncii, anul naşterii 1987, soldat cu decesul accidentatului.

Circumstanţele accidentului

Accidentatul, împreună cu cetăţeanul Iochim Leonid, domiciliat al aceleiaşi comună, efectuau lucrări de curăţire a fântânii, amplasată în afară gospodăriei. Pentru pomparea apei din fântână se utiliza o pompă electrică monofazată (tip UNILIFT-KP150), neverificată de mult timp în materia corespunderii izolaţiei pompei cerinţelor Normelor de încercări a utilajului şi aparatelor instalaţiilor electrice ale consumatorilor.

Alimentarea cu energie electrică a pompei se efectua prin două  prelungitoare, conectate consecutiv.

Primul prelungitor, fabricat de uzină, era conectat  la  o  priza  electrică 220 V dintr-o odaie a  casei de locuit şi scos prin fereastră afară (la care era conectat al doilea prelungitor).

Al doilea prelungitor, neomologat (confecţionat artizanal), fără conductorul de protecţie, avea la un capăt fişă şi la celălalt capăt o priză.

Conductorul de alimentare a pompei, de tip PVS 3×1,5 mm2, amenajat de uzina producătoare, avea lungimea de circa 10 m, şi era conectat la priza prelungitorului neomologat.

Pompa era dotată cu senzor de nivel (plută) montat de uzina producătoare, care o deconecta la scăderea nivelului apei. Conductorul de conexiune a plutei, de tip PVS – 3×1,5 mm2 (cu L=0,3 m), montat de uzina producătoare, avea conexiunea de la intrare în pompă prin răsucire, contactul fiind acoperit (izolat) cu bandă izolantă.

În timpul pompării apei, pompa s-a oprit. Pentru a găsi cauza, accidentatul a deconectat pompa (a scos prelungitorul din priză), a scos pompa din fântână, care se afla într-o găleată şi a amplasat-o pe un suport metalic de lângă fântână.

Între timp colegul accidentatului a finalizat descâlcirea furtunului de apă, şi accidentatul a conectat din nou pompa la priza prelungitorului să verifice dacă pompează apa din găleată.

În momentul când s-a atins de găleată, a fost electrocutat. Se presupune, că electrocutarea a avut loc în urma contactării de către accidentat a corpului metalic a găleţii (plină cu apă), stând pe betonul umed, cu încălţămintea (cu talpa) umedă.

Face de menţionat, că conductorul PEN în cutia de evidenţă BZUM a casei de locuit, nu este divizat în conductorul nul de protecţie PE şi conductorul nul de lucru N. Până la prima cutie de  ramificare, branşamentul este montat cu conductor de tip AVVG-2×4 mm2.  Reţeaua de iluminare din casa de locuit a accidentatului şi a prizelor, este montată fără conductorul nul de protecţie PE.

În cutia de evidenţă este instalat aparat de protecţie BA4729M, curentul nominal 16 A şi caracteristica de acţionare de tip B. Dispozitiv de protecţie contra curenţilor de defect în cutia de evidenţă  lipseşte.

Cazul de electrocutare se cercetează de comisia Oficiului Teritorial Nord al ANRE.

Inspector Oficiul Teritorial Nord al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

(OT Nord ANRE),  Pîslari Irina

 

 

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.