Comunicat informativ cu privire la cazul de electrocutare în rîndul copiilor în instalaţia electrică de distribuţie

La data de 06 aprilie 2019 a avut loc un caz de electrocutare, soldat cu decesul  minorului, anul naşterii 27.08.2005, originar din s.Ţaul, la moment aflat în plansament în Asociaţia Obştească „Concordia proiecte sociale centrul multifuncţional Tîrnova” din s.Tîrnova, r-nul Donduşeni.

Accidentul a avut loc la post de transformare din posesia Operatorului Reţelelor de Distribuţie SA „RED Nord” OR Donduşeni ( PT-10/0,4kV nr.263/250 kVA,  fid.9, staţia electrică  35/10 kV ”Tîrnova”).

  1. Circumstanţele accidentului

În ziua respectivă în prezenţa a 4  colegi de gimnaziu din c.Tîrnova, accidentatul samovolnic, a urcat pe fundaţia Postului de transformare PT-10/0,4 kV de tip ГКТП din apropierea şcolii. Din lămuririle depuse de colegii săi de gimnaziu, el le-a citit în glas tare inscripţiunea  de avertizare privind pericolul de electrocutare ”Oсторожно высокое напряжение, опастно для жизни” de pe uşa instalaţiei de distribuţie (ID) 0,4 kV a postului de transformare. Copiii, aflaţi în nemijlocita apropiere i-au strigat, că este periculos pentru viaţă urcarea mai sus. Totuşi accidentatul  a ridicat piciorul drept  pe dispozitivul de încuiere a uşii ID- 0,4kV, a urcat şi s-a culcat  pe acoperişul PT-10/0,4 kV.  Aflîndu-se pe acopriş, a strigat colegilor de gimnaziul, că nu-i este frică de curentul electric atingîndu-se cu ambele mâini de ieşirille cablului izolat 0,4 kV din colţul de sus a postului de transformare. Toţi colegii îl rugau să se coboare, însă dînsul a refuzat. După aceea, a întins mâna dreaptă spre conexiunea branşanentului de la pilonul terminal cu izolatorul de trecere 10 kV (faza „C”) a postului de transformare, în urma căreia s-a auzit o bubuitură şi un răcnet. În acel moment în urma apariţiei arcului, dânsul a fost electrocutat.

Despre cele întâmplate a fost anunţat Primarul c.Tîrnova. După apelul telefonic „112”, prin telecomandă de către Grupul operativ de dispecerat a Filialei RETÎ „Nord Vest” a ÎS”Moldelectica”a fost deconectată LEA-10 kV (fid.9) staţia electrică 35/10 kV „Tîrnova”, ce alimentează PT-10/0,4 kV nr.269.

După deconectarea fiderului 10 kV, corpul accidentatului a fost coborât jos pe pămînt.

În scurt timp la faţa locului a sosit ambulanţa, iar medicii în urma examinării corpului accidentatului,  au constatat decesul minorului.  

Circumstanţele accidentului au fost stabilite din explicaţiile (mărturiile) depuse de către  colegii  Gimnaziului din s.Tîrnova.

  1. Cauzele accidentului
  • Urcarea samovolnică a accidentatului pe postul de transformare10/0,4kVşi ignorarea categorică a inscripţiunii”Oсторожно высокое напряжение, опастно для жизни” de pe uşa instalaţiei de distribuţie (ID) 0,4kV.
  • Lipsa cunoştinţelor elementare din partea accidentatului despre pericolul ce-l prezintă curentul electric;

Cazul dat este investigat de Inspectoratul de poliţie Donduşeni.

                                                                  

                                       Inspector Oficiul Teritorial Nord al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE),  Pîslari Irina

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.