Componenta incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități reflectată în politicile publice din raionul Edineț

La data de  12 decembrie 2018,  în incinta Consiliului raional Edineț s-a desfășurat ședința grupului de lucru pentru revizuirea Strategiei de dezvoltare socio- economice a raionului Edineț și elaborarea Planului de acțiuni pentru anul 2019.

În cadrul ședinței au fost  prezentate  rezultatele Raportului de monitorizare a acțiunilor Obiectivului  8 al  Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru perioada  2017-2022  și  Planul de acțiuni pentru anul 2019  al  Strategiei de dezvoltare socio-economice a raionului Edineț.

Rezultatele monitorizării au fost expuse de către dna Galina Climov, derector executiv A.O. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități și dl Mihai Nani, consultant monitorizare politici locale, A.O. Asociația Raională de Educare a Adulților Prutul de Sus (AREAP).

Acest Raport este elaborat cu scopul de a oferi suport Administrației Publice Locale   pentru a armoniza documentele de politici publice locale cu Programul Național pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2017-2022.  

În vederea redresării situației curente, Raportul vine cu constatări și recomandări, unde APL urmează să le prioritizeze și să depună efortul necesar pentru implementarea acestora.

Informațiile din raion au fost generalizate de către A.O. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități în parteneriat cu A.O. Asociația Raională de Educare a Adulților Prutul de Sus (AREAP).

 În cadrul ședinței grupului de lucru au fost  prezentate propuneri pentru actualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Edineț în domeniul eficiență energetică, dezvoltarea turismului, prestarea serviciilor sociale și alte domenii, care vizează dezvoltarea social-economică a raionului.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Proiectului “Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”,  cu suportul Fundației Est – Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Guvernul Suediei.

 

Vicepreședintele raionului Edineț,

Sergiu Gheorghiță

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.