Campania Naţională « Cunoaşte poliţistul tău”

Campania Naţională « Cunoaşte poliţistul tău”

pe teritoriul raionului Edineţ  martie 2014

 

 

 

La 21.06.2013, a avut loc lansarea oficială a Campaniei Naţionale „Cunoaşte poliţistul tău”, fiind pusă în aplicare prin ordinul MAI nr. 189 din 13.06.2013.

Scopul Campaniei este de a răspunde problemelor de securitate a comunităţii în parteneriat cu autorităţile publice locale, ONG-urile şi societatea civilă prin:

– consolidarea parteneriatului între Poliţie şi societate;

– cunoaşterea de către cetăţeni a şefului de post, ofiţerului (principal, superior) de sector, care deserveşte localitatea sau sectorul administrativ întărit;

– asigurarea comunicării eficiente cu societatea;

– luarea atitudinii de părerile societăţii;

– schimbarea opiniei publice cu privire la activitatea Poliţiei;

– ridicarea nivelului de încredere şi respect în Poliţie din partea cetăţenilor şi mass-media;

– informarea cetăţeanului că poliţistul de sector îi este prieten şi va reacţiona neîntîrziat la solicitările sale.

În calitate de rezultate ale desfăşurării Campaniei de informare, sunt aşteptate;

–  scăderea nivelului infracţional în zonele urbane şi rurale;

– îmbunătăţirea comunicării între cetăţeni, autorităţile administraţiei publice locale şi poliţie;

– amplificarea sentimentului de siguranţă în rîndul cetăţenilor;

– ridicarea nivelului de cunoştinţe despre problemele societăţii şi siguranţă în rîndul membrilor comunităţii.

– creşterea nivelului de încredere şi formarea unei imagini pozitive în rîndul cetăţenilor despre activitatea Poliţiei.

– transformarea şi adoptarea activităţii Poliţiei din localitate în corelaţie cu necesităţile comunităţii;

– conştientizarea de către cetăţeni că poliţistul din localitate este un bun prieten şi îl va ajuta în situaţiile dificile, ect;

– reducerea fricii şi neîncrederii că Poliţia nu va soluţiona obiectiv situaţiile sesizate de către cetăţean;

– oferirea unor servicii de calitate cetăţenilor.

Sub acest aspect, în perioada 12-15.03.2014 de către angajaţii Inspectoratului de poliţie Edineţ au fost organizate activităţi de informare a localnicilor s. Gordineşti, Feteşti, Alexandreni  şi elevilor Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Edineţ.

În cadrul acestor activităţi localnicii şi elevii au făcut cunoştinţă cu angajaţii Inspectoratului de poliţie Edineţ în persoana şefului de post a postului de poliţie Gordineşti Sergiu Cojocaru, ofiţerilor de sector a sectorului de poliţie nr.1 Edineţ   Anatolie Bogdan, Andrei Ivasiuc şi şefului sectorului de poliţie nr.1 Edineţ Dumitru Popovici, care nemijlocit au informat despre ativităţile poliţieneşti în colaborare cu comunitatea şi tineretul, în vederea atingerii scopului Campaniei „Cunoaşte poliţistul tău”.