birourile electorale ale secțiilor de votare

ALEGERILE PARLAMENTULUI

din 30 noiembrie 2014

 

Consiliul electoral al circumscripției electorale

Edineț nr.16

HOTĂRÎRE

din 03 noiembrie 2014 nr. 6/1

 

cu privire la constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare nr.1 – 51 

 

În vederea realizării Programului calendaristic privind acțiunilr de organizare și desfășurare a alegerilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2668 din 19.09.2014 și în temeiul cu art. 29 și 74 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale Edineţ nr.16 HOTĂRĂŞTE:

 

  1. Se constituie birourile electorale ale secțiile de votare nr.1 – 51, în următoarea componență:

 

Biroul electoral al secției de votare nr.1 Edineț:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Chistruga Vasile tehnician,   inginer ÎM ”Apă-Canal” Edineț, din partea Partidului Liberal,
Dociu Svetlana pedagog, profesor   liceul ”M.Eminescu” Edineț, din rezerva Comisiei Electorale Centrale,
Evstrati Galina pedagog, director   ÎI”Evstrati”, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Fedorișin Tatiana pedagog, profesor   gimnaziul Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Galușca Liubovi zooinginer,   specialist primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț,
Ghițu Valentina pedagog, profesor   liceul ”M.Eminescu” Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Lavric Mihail inginer   constructor, director GȚ ”Lavric M.”, din partea Partidului Democrat din   Moldova,
Novițcaia   Eudochia pedagog,   specialist primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Remscaia Anna inginer-constructor,   pensionară, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Speianu Silvia pedagog,   specialist muzeul ținutului natal Edineț, din partea consiliului orășenesc   Edineț
Vasilișina Ina pedagog,   educatoare grădinița de copii nr.1 Edineț, din partea consiliului orășenesc   Edineț

 

Biroul electoral al secției de votare nr.2 Edineț:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Banahovschi Maria contabil,   contabil Direcția învățămînt și cultură, din partea consiliului orășenesc   Edineț
Ciochina Maria pictor, pictor   liber, din partea Partidului Liberal,
Cupcea Claudia pedagog,   educatoare grădinița de copii Edineț, din partea Partidului Liberal Democrat   din Moldova,
Dovbenco Adela pedagog, profesor   gimnaziul Edineț, din rezerva Comisiei Electorale Centrale,
Dovbenco Leontii inginer, inginer Retranslator   Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Gacic Rodica pedagog,   specialist primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Ghețu Artur agronom,   specialist primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Gladiniuc Dumitru jurist, jurist   primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Lisic Tatiana contabil,   pensionar, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Popușoi Silvia economist, șef   Oficiul documentarea populației, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Stelea Liudmila contabil,   contabil ÎM ”Apă-Canal” Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț

 

Biroul electoral al secției de votare nr.3 Edineț:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Axenciuc Oxana contabil,   specialist ÎM ”Direcția locativ comunală” Edineț, din partea consiliului   orășenesc Edineț
Borosan Natalia pedagog, profesor   Școala de arte Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Castrițcaia   Valentina contabil,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,
Chișca Mariana asistent medical,   asistent medical Centrul sănătate publică Edineț, din rezerva Comisiei   Electorale Centrale,
Gladiniuc Rodica bibliotecară,   director biblioteca publică Edineț, din partea Partidului Liberal Democrat   din Moldova,
Gladiniuc Rodica pedagog,  profesor liceul ”Pan Halippa” Edineț, din   partea consiliului orășenesc Edineț
Guțu Alina pedagog, instructor   Centrul Poștal Edineț, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Jidacevscaia   Natalia contabil,   specialist primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Moraru Angela pedagog, profesor   gimnaziul Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Șcerbatiuc Galina bibliotecar,   bibliotecară biblioteca pentru copii Edineț, din partea consiliului orășenesc   Edineț
Șimilovici   Valentina pedagog, profesor   liceul ”Pan Halippa” Edineț, din partea Partidului Liberal,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.4 Edineț:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Bobuțac Evstolia contabil,   contabil Direcția învățămînt și cultură, din partea consiliului orășenesc   Edineț
Colenco Natalia contabil,   contabil primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Curleanțeva Olga pedagog, director   liceul teoretic ”V.Suhomlinschi”, din partea Partidului Liberal Democrat din   Moldova,
Golban Nina economist,   economist Centrul Poștal Edineț, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Grușca Elena contabil,   contabil primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Jurac Tatiana tehnolog,   antreprenor, din partea consiliului orășenesc Edineț
Patapi Valentina pedagog, metodist   Direcția învățămînt și cultură, din partea consiliului orășenesc Edineț
Rementova   Vasilisa pedagog,   pensionară, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Reșetnicov Artur jurist,   administratir parcul industrial Edineț, din partea consiliului orășenesc   Edineț
Romanciuc Oxana contabil,   controlor ÎM ”Apă-Canal” Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Șimilovici Vasile pedagog, profesor   liceul ”Pan Halippa” Edineț, din partea Partidului Liberal,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.5 Edineț:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Caraulan Vadim inginer,   specialist primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Ciobanu Tatiana contabil,   contabil Direcția întreprindere comunală Edineț, din partea Partidului   Liberal Democrat din Moldova,
Danilovici   Eugenia contabil,   contabil Stația testare tehnică Edineț, din partea consiliului orășenesc   Edineț
Gariuc Aliona economist,   neangajată în cîmpil muncii, din partea consiliului orășenesc Edineț
Iazlovițchi   Liudmila contabil,   pensionară, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Melnic Olea contabil,   specialist primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Morari Mircea Specialist teoria   APL, specialist primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Nistor Ala economist,   specialist primăria Edineț, din rezerva Comisiei Electorale Centrale,
Plotnic Valeriu economist,   pensionar, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Poculeț Ciprian inginer,   pensionar, din partea Partidului Liberal,
Șmaniova Liubovi pedagog, asistent   social Direcția economie, asistență socială și protecție a familiei, din   partea consiliului orășenesc Edineț

 

Biroul electoral al secției de votare nr.6 Edineț:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Buga Dumitru inginer,   registrator Oficiul Cadastral Teritorial Edineț al ÎS ”Cadastru”, din partea   consiliului orășenesc Edineț
Chișca Irina contabil,   contabil SRL ”Maximus Pan”, din partea consiliului orășenesc Edineț
Demcicova Anna inginer, arhivar   Oficiul Teritorial Edineț a ÎS ”Cadastru”, din partea consiliului orășenesc   Edineț
Ivas Lilia inginer,   funcționar la ghișeu Oficiul Teritorial Edineț al ÎS ”Cadastru”, din rezerva   Comisiei Electorale Centrale,
Lazari liudmila contabil,   contabil SRL ”Vlados”, din partea consiliului orășenesc Edineț
Mușcinschi  Ina contabil,   contabil SRL ”Maximus Pan”, din partea consiliului orășenesc Edineț
Postolachi Iulia pedagog, chinetoterapeut   IMSP ”Spitalul raional Edineț”, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Scutari Andrei medii, casier   Gara auto Edineț, din partea Partidului Liberal,
Tentiu Margareta contabil,   contabil Judecătoria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Voitîh Tatiana muncitor,   lucrător tehnic Întreprinderea de Stat radiotelecomunicații, din partea   Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Zagorcea Daria economist,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.7 Alexăndreni:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Budăi Nadejda contabil,   specialist primăria Edineț inginer, din partea consiliului orășenesc Edineț
Caterenciuc   Margareta pedagog,   pensionară, din partea consiliului orășenesc Edineț
Cazacu Valeriu pedagog, profesor   gimnaziul Alexăndreni, din partea consiliului orășenesc Edineț
Celac Mariana medii, controlor   ÎM !Apă-Canal” Edineț, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Chistruga Maria pedagog, profesor   liceul ”V.Roșca” Alexăndreni, din partea Partidului Liberal,
Chistruga Nadina jurist,   specialist primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Gordea Odorica agronom,   neangajată în cîmpul muncii, din partea consiliului orășenesc Edineț
Lachii Iulia economist,   pensionară, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Morari Iana pedagog, director   gimnaziul Alexămdreni, din partea consiliului orășenesc Edineț
Pleșcan Alexandra contabil,   contabil primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Șumilov Nina medii,   pensionară, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.8 Gordineștii Noi:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Bunazoi Livia pedagog,   educatoare grădinița de copii Gordineștii Noi, din partea Partidului Democrat   din Moldova,
Livișchii Martîn inginer,   pensionar, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Mita Igor medii, director   GȚ ”Mita I.”
Peliniuc Svetlana pedagog,   educatoare grădinița de copii Gordineștii Noi, din partea consiliului   orășenesc Edineț
Samatiuc Aliona agronom, bucătăreasă   grădinița de copii Gordineștii Noi, din partea consiliului orășenesc Edineț
Simac Lilia contabil,   specialist primăria Edineț, din partea consiliului orășenesc Edineț
Tureac Galina asistentă   medicală, asistentă medicală IMSP ”Spitalul raional Edineț”, din partea   Partidului Liberal Democrat din Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.9 Cupcini:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Bădarău Tatiana bibliotecară, bibliotecară   Casa de cultură Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Bădărău Tatiana medii,   bibliotecară biblioteca publică Cupcini, din partea Partidului Comuniștilor   din Republica Moldova,
Camerzan Violeta pedagog, profesor   Școala polivalentă nr.2 Cupcini, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Călcîi Cristina pedagog,   profesor gimnaziul Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Ghețu Elena învățător,   învățător gimnaziul Cupcini,
Guțu Mihail Regizor Casa de   cultură Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Jitari Alexandra pedagog,   grădinița de copii nr.1 Cupcini, din rezerva Comisiei Electorale Centrale,
Priseajniuc   Angela pedagog, profesor   luceul ”S.Kovalevscaia” Cupcini, din rezerva Comisiei Electorale Centrale,
Spînu Tamara pedagog, profesor   gimnaziul Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Tașcu Lilia pedagog,   profesor gimnaziul Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Tatar Leonid inginer-mecanic,   pensionar, din partea Partidului Liberal,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.10 Cupcini:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Daniliceac   Clavdia pedagog, profesor   Liceul ”M.Sadoveanu” Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Gavriliuc Ala pedagog, profesor   Liceul ”M.Sadoveanu” Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Ghedric Maia pedagog, profesor   Liceul ”M.Sadoveanu” Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Jmurco Galina medic, medic de   familie Centrul de Sănătate Cupcini, din partea Partidului Liberal Democrat   din Moldova,
Moscalu Liudmila pedagog, profesor   Liceul ”S.Kovalevscaia” Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Ureche Zinaida pedagog,educatoare   grădinița de copii Cupcini, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,
Ursu Valentina Asistent social,   asistent social primăria Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Vasilcov Viorica economist,   instructor Oficiul poștal Cupcini, din partea Partidului Democrat din   Moldova,
Zorila Raisa medii,   pensionară, din partea Partidului Liberal,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.11 Cupcini:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care l-a   propus

Bîrsan Maria felcer, asistentă   medicală superioară Centrul de Sănătate Cupcini, din partea Partidului   Liberal Democrat din Moldova,
Cervatiuc Emilia pedagog, profesor   Liceul ”S.Kovalevscaia” Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Ghețu Elena pedagog, profesor   gimnaziul Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Morșceacova Alla pedagog, profesor   Liceul ”S.Kovalevscaia” Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Mutu Liudmila pedagog, profesor   Liceul ”S.Kovalevscaia” Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Popova Natalia bibliotecară,   bibliotecară biblioteca publică Cupcini, din partea Partidului Comuniștilor   din Republica Moldova,
Severin Gheorghe medii, pensionar,   din partea Partidului Liberal,
Tropoțel Svetlana operator,   operator SA ”Fabrica de zahăr din Cupcini”, din partea Partidului Democrat   din Moldova,
Zadacina Elena pedagog, profesor   Liceul ”S.Kovalevscaia” Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.12 Cupcini:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Bandalac Nina pedagog, profesor   liceul ”M.Sadoveanu” Cupcini, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Băitoi Irina pedagog, profesor   gimnaziul Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Calistru Ala pedagog, profesor   Școala polivalentă Cupcini, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,
Gîscă Grigorii inginer,   administrator.., din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Gudumac Ina pedagog, profesor   gimnaziul Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Lazar Liudmila pedagog, profesor   gimnaziul Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Podguschi Ana pedagog, grădinița   de copii nr.2 Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Rusu Aurica pedagog, profesor   gimnaziul Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Siliște Liliana pedagog, profesor   liceul !Pan Halippa” Edineț, din partea Partidului Liberal,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.13 Cupcini (Chetroșica Veche):

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Barciuc Ala pedagog, profesor   Liceul ”M.Sadoveanu” Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Danilceac   Liudmila pedagog, profesor   Liceul ”M.Sadoveanu” Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Lupușin Anatolie pedagog, SA ”Mina   din Cupcini”, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Prisacaru Claudia pedagog, profesor   gimnziul Cupcini, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Rusu Svetlana pedagog, profesor   Liceul ”M.Sadoveanu” Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Slobodean Igor agronom,   instructor colegiul de zootehnie Brătușeni, din partea Partidului   Comuniștilor din Republica Moldova,
Tipa Liliana farmacist,   farmacist SRL ”Bilim”, din partea Partidului Liberal,
Tropoțel Liudmila jurist,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Zorilă Angela pedagog, profesor   Liceul ”M.Sadoveanu” Cupcini, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.14 Chiurt:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Barba Stela contabil-economist,   bibliotecară biblioteca publică Chiurt, din partea Consiliului orășenesc   Cupcini,
Barbu Corina pedagog, profesor   gimnaziul Chiurt, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Bucătari Svetlana Contabil, deridicătorare   Casa de cultură Chiurt, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Ciochina Mihail medii, temporar   neangajat în cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal,
Cojocaru Zinaida Contabil,   contabil SRL ”Talicon-Lad”, din partea Consiliului orășenesc Cupcini,
Curteanu Valerii agronom, șef   secție Direcția siguranța alimentară, din partea Partidului Liberal Democrat   din Moldova,
Gaiduc Ana specialist în   teoria și practica APL, director Casa de cultură Chiurt, din partea   Consiliului orășenesc Cupcini,
Teleșman Liudmila pedagog,   educătoare grădinița de copii Chiurt, din partea Consiliului orășenesc   Cupcini,
Usturoi Ion medii, neangajat   ]n c]mpul muncii, din partea Partidului Democrat din Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.15 Alexeevca:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Balan Tatiana pedagog,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal Democrat din   Moldova,
Belinscaia   Tatiana pedagog, director   gimnaziul Alexeevca, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,
Bucatari  Valerii tehnician,   specialist primăria Alexeevca, din partea consiliului sătesc Alexeevca
Gîra Valentina secretarul   consiliului sătesc Alexeevca, din partea consiliului sătesc Alexeevca
Gladcaia Galina pedagog,   gimnaziul Alexeevca, din partea consiliului sătesc Alexeevca
Guțu Ala economist,   antreprenor, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Jacot Olga medii, lucrător   tehnic primăria Alexeevca, din partea consiliului sătesc Alexeevca
Litovșciuc Elena pedagog,   gimnaziul Alexeevca, din partea consiliului sătesc Alexeevca
Pastrama Galina poștaș,   instructor Centrul poștal Edineț, din partea Partidului Liberal,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.16 Bădragii Noi:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Boiciuc Anatolii electrician,   neangajat în cîmpul muncii, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,
Conțu Silvia Tehnolog,neangajată   în cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Bădragii Noi
Cucu Ala Pedagog, pedagog   gimnaziu, din partea consiliului comunal Bădragii Noi
Drobca Raisa Pedagog,   secretarul consiliului sătesc Bădragii Noi, din partea consiliului comunal   Bădragii Noi
Majeru Zinaida pedagog,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal Democrat din   Moldova,
Mațcan Nicolae ziarist, temporar   neangajat în cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal,
Pirojoc Angela Contabil, perceptor   fiscal primăria Bădragii Noi, din partea consiliului comunal Bădragii Noi
Sorochin Luminița Deridicătoare   gimnaziu Bădragii Noi, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Zabaceai Galina Asistentă   medicală, Asistentă medicală gimnaziu, din partea consiliului comunal   Bădragii Noi

 

Biroul electoral al secției de votare nr.17 Bădragii Vechi:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Abdușa Irina medic veterinar,   medic veterinar pe s.Bădragii Vechi, din partea Partidului Comuniștilor din   Republica Moldova,
Barbău Evgheni pedagog, profesor   gimnaziul Burlănești, din partea Partidului Liberal,
Boiciuc Liudmila Contabil,   specialist primăria Bădragii Vechi, din partea Consiliului sătesc Bădragii   Vechi,
Bologan Aliona pedagog, director   Casa de cultură Bădragii Vechi, din rezerva Comisiei Electoral Centrale,
Cara Lucreția contabil, contabil   SRL ”Panaxorium”, din rezerva Comisiei Electoral Centrale,
Gațcan Vladislav fermier, din   partea Consiliului sătesc Bădragii Vechi,
Sîncu Svetlana pedagog, profesor   gimnaziul Bădragii Vechi, din partea Consiliului sătesc Bădragii Vechi,
Zaharia Diana pedagog, profesor   gimnaziu Bădragii Vechi, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Zaharia Lidia pedagog, director   ÎI ”Zaharia L.”, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.18 Bleșteni:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Babinețchi Raisa contabil,   pensionară,  din partea consiliului   comunal Bleșteni
Balaicuța Stela pedagog, educatoare   grădinița de copii Volodeni, din partea Partidului Liberal Democrat din   Moldova,
Belitei Angela montator, șef   Oficiul poștal Bleșteni, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Beltei Silvia pedagog, profesor   Liceul M.Eminescu, din partea consiliului comunal Bleșteni
Cucu Efrosinia contabil,   contabil primăria Bleșteni, din partea consiliului comunal Bleșteni
Gheras Lucian inginer,   specialist primăria Burlănești, din partea Partidului Liberal,
Lupu Vasile jurist,   pensionar, din partea consiliului comunal Bleșteni
Radu Ivan din partea   Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Rusu Tatiana pedagog,   profesor, gimnaziul Volodeni, din partea consiliului comunal Bleșteni

 

Biroul electoral al secției de votare nr.19 Brătușeni:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Boronciuc Nina Pedagog,   educatoare grădinița de copii Brătușeni, din partea consiliului comunal   Brătușeni
Brinișter Olga programist,   biblioteca publică Brătușeni, din partea consiliului comunal Brătușeni
Buliba Ana merceolog,   pensionară, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Culicovscaia   Oxana neangajată în cîmpul   muncii, din partea consiliului comunal Brătușeni
Lalac Maria educatoare,   pensionară, din partea consiliului comunal Brătușeni
Radu Ivan medii, pensionar,   din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Spataru Alexei neangajat în   cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal,
Șveț Ina pedagog, director   Brătușeni, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Ungurean Olga medii, neangajată   în cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Brătușeni

 

Biroul electoral al secției de votare nr.20 Brătușeni:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Didoruc Ecaterina pedagog,   pensionară, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Domusciu Stela Profesor, liceul   teoretic Brătușeni, din partea consiliului comunal Brătușeni
Havric Tatiana Profesor,   grădinița de copii Brătușeni, din partea consiliului comunal Brătușeni
Macovei Svetlana asistentă   medicală, Asistentă medicală liceul teoretic, din partea consiliului comunal Brătușeni
Mașera Liudmila pedagog,   educatoare grădinița de copii Brătușeni, din partea consiliului comunal   Brătușeni
Negara Nina medic veterinar,   profesor colegiul de zootehnie Brătușeni, din partea Partidului Liberal   Democrat din Moldova,
Ravlo Natalia Contabil, AO   Natur Bravo, din partea consiliului comunal Brătușeni
Sîncu Leonard din partea   Partidului Liberal,
Tica Valerii mecanic,   neangajat în cîmpul muncii, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.21 Brătușenii Noi:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Burcovscaia Maria pedagog,   pensionară, din partea Consiliului comunal Brătușeni,
Cebotari Nadejda contabil,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,
Cemortan Tatiana farmacist,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Consiliului comunal Brătușeni,
Cibotari Nicolai contabil,   neangajat în cîmpul muncii, din partea Consiliului comunal Brătușeni,
Goștinar Emilia pedagog, director   gimnaziul Brătușenii Noi, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Jacot Petru inginer,   specialist pricipal Inspectoratul Ecoligic de Stat, din partea Partidului   Liberal,
Labliuc Lidia pedagog,   pensioanră, din partea Consiliului comunal Brătușeni,
Ungurean Mariana pedagog,   educatoare grădinița de copii Brătușeni, din partea Partidului Democrat din   Moldova,
Zaiaț Natalia neangajată în   cîmpul muncii, din partea Consiliului comunal Brătușeni,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.22 Brînzeni:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Balan Tatiana pedagog,   secretarul consiliului sătesc Brînzeni, din partea consiliului sătesc Brînzeni,
Bodiu Aurica pedagog,   educatoare grădinița de copii Brînzeni, din partea Partidului Democrat din   Moldova,
Ciliuta Zinaida pedagog, profesor   gimnaziul Brînzeni, din partea Partidului Liberal,
Cvasniuc Aliona pedagog, șef   grădinița de copii Brînzeni, din partea consiliului sătesc Brînzeni,
Gaidău Liudmila pedagog,   specialist primăria Brînzeni, din partea consiliului sătesc Brînzeni,
Moisa Svetlana pedagog,   învățătoare gimnaziul ”V.Stroiescu” Brînzeni, din partea consiliului sătesc   Brînzeni,
Muntean Dora contabil,   contabil-șef primăria Brînzeni, din partea consiliului sătesc Brînzeni,
șochichiu Diana asistentă   medicală, asistentă medicală IMSP ”Spitalul raional Edineț”, din partea   Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Zotov Iurii inginer, neangajat   în cîmpul muncii, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr. 23 Burlănești:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Cocoța Doina bibliotecar, șef   biblioteca publică Burlănești, din partea Partidului Liberal,
Palamarciuc   Liliana medii, educatoare   grădinița de copii Burlănești, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Popovici Elena medii, neangajată   în cîmpul muncii, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Rusu Irina neangajată în   cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Burlănești,
Rusu Mihail agronom, director   Casa de cultură Burlănești, din partea consiliului comunal Burlănești,
Topală Daria pedagog, director   grădinița de copii Burlănești, din partea Partidului Liberal Democrat din   Moldova,
Zara Nelea pedagog,   educatoare grădinița de copii Burlănești, din partea consiliului comunal   Burlănești,
Fedco Margareta neangajată în   cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Burlănești,
Bărbău Eugen pedagog, profesor   gimnaziu Burlănești, din rezerva Comisie Electorale Centrale,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.24 Buzdugeni:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Cvasniuc Liliana neangajată în   cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal,
Gheras Alexandru silvicultor,   neangajat în cîmpul muncii, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Gheras Galina medic, medic   Oficiul medicilor de familie Buzdugeni, din partea Partidului Liberal   Democrat din Moldova,
Nogai Constantin agronom,   neangajat în cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Burlănești,
Palamarciuc Elena medic veterinar,   neangajată în cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Burlănești,
Prodan Natalia medii, neangajată   în cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Burlănești,
Rotaru Ecaterina economist, pensionară,   din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.25 Cepeleuți:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Chistruga Nina economist,   contabil primăria Cepeleuți, din partea consiliului comunal Cepeleuți,
Floreac Stella contabil,   contabil primăria Cepeleuți, din partea consiliului comunal Cepeleuți,
Gonța Tatiana contabil,   contabil filiala Edineț SA ”Banca de Economii”, din partea consiliului   comunal Cepeleuți,
Ilco Alexandru pedagog, profesor   gimnaziul Cepeleuți, din partea consiliului comunal Cepeleuți,
Ilco Grigore director GȚ ”Ilco   Grigore”, din partea Partidului Liberal,
Pascari Andriana administrator,   din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Pavliuc Lilia medii, asistent   social primăria Cepeleuți, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Severil Ala medii, vînzătoare   primăria Cepeleuți, din partea consiliului comunal Cepeleuți,
Sîlca Ina pedagog, profesor   gimnaziul Cepeleuți, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.26 Rîngaci:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Chistruga   Eleonora medii, poștaș   Oficiul poștal, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Gorodnițcaia Ana pedagog, profesor   gimnaziul Cepeleuți, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Ilco Angela pedagog, profesor   gimnaziul ”V.Teleuca” Cepeleuți, din partea Partidului Liberal,
Melnic Cristina medii, neangajată   în cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Cepeleuți,
Palamari Olga medii, neangajată   în cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Cepeleuți,
Roșu Tatiana operator,   neangajată în cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Cepeleuți,
Tamazlîcari   Snejana economist,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Democrat din Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.27 Chetroșica Nouă:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Bradu Natalia Vînzătoare, II   Dociu E.P., din partea consiliului comunal Chetroșica Nouă
Gudumac Nadejda Profesoară,   gimnaziul Chetroșica Nouă, din partea consiliului comunal Chetroșica Nouă
Gudumac Raisa Bibliotecară,   biblioteca sătească, din partea consiliului comunal Chetroșica Nouă
Lopată Alexandra Profesoară,   gimnaziul Chetroșica Nouă, din partea consiliului comunal Chetroșica Nouă
Lozinschii Raisa pedagog,   pensionară, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Pîntea Lilia jurist, asistent   social primăria Chetroșica Nouă, din rezerva Comisiei Electorale Centrale,
Sîliște Eudochia contabil,   contabil ÎI ”Sîliște S.”, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Trincan Silvia Asistentă medicală,   Asistentă medicală grădinița de copii Chetroșica Nouă, din partea consiliului   comunal Chetroșica Nouă
Zubenco Tatiana teolog,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.28 Constantinovca:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Ceban Marina neangajată în   cîmpul muncii, din rezerva Comisiei Electorale Centrale,
Dovbenco Adela pedagog, șef   grădinița de copii Constantinovca, din partea Consiliului comunal   Constantinovca,
Golovatiuc Elena pedagog, director   gimnaziul Constantinovca, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Mocan Lidia secretarul   consiliului comunal Constantinovca, din partea Consiliului comunal   Constantinovca,
Reabciuc Maria medii, neangajată   în cîmpul muncii,
Reaboi Ala pedagog,   educatoare grădinița de copii Constantinovca, din partea Consiliului comunal   Constantinovca,
Reaboi Anatolie tehnician,   maistru SA ”Edineț-Gaz”, din partea Consiliului comunal Constantinovca,
Stihari Raisa inginer-cadastral,   specialist primăria Constantinovca, din partea Consiliului comunal   Constantinovca,
Stihari Raisa pedagog,   educatoare grădinița de copii Constantinovca, din partea Partidului Democrat   din Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.29 Corpaci:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Dohotaru Jana medii, bucătar   Centrul de zi pentru persoane în etate Corpaci, din partea Consiliului sătesc   Corpaci,
Dolniceanu Dorin agronom, manager   SRL ”Romareta-DF”, din partea Consiliului sătesc Corpaci,
Dolniceanu   Nicolae pedagog, profesor   gimnaziul Corpaci, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Ermolai Angela asistent medical,   lucrător social primăria Corpaci, din partea Consiliului sătesc Corpaci,
Hîncu Irina contabil,   director Centrul de zi pentru persoane în etate Corpaci, din partea   Consiliului sătesc Corpaci,
Prisneac Elena pedagog,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Rogaciov Tamara medic, medic de   familie IMSP ”Centrul medicilor de familie Cupcini”, din partea Partidului   Comuniștilor din Republica Moldova,
Șarban Ala medii,   deridicătoare primăria Corpaci, din partea Consiliului sătesc Corpaci,
Ursan Tatiana contabil,   contabil primăria Corpaci, din partea Partidului Liberal,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.30 Cuconeștii Noi:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Baranețchi Diana pedagog, educatoare   grădinița de copii Cuconeștii Noi, din partea Partidului Comuniștilor din   Republica Moldova,
Boiciuc Mariana pedagog,   educatoare grădinița de copii Cuconeștii Noi, din partea Partidului Democrat   din Moldova,
Calinovschi   Eugenia pedagog, profesor   gimnaziul Cuconeștii Noi, din partea consiliului comunal Cuconeștii Noi,
Ceplinscaia   Angela pedagog, Oficiul   medicilor de familie Cuconeștii Noi, din partea consiliului comunal   Cuconeștii Noi,
Chilaru Sofia educatoare,   asistent social primăria Cuconeștii Noi, din partea Partidului Liberal   Democrat din Moldova,
Dobic Viorica medii, intendent   grădinița de copii Cuconeștii Noi, din partea consiliului comunal Cuconeștii   Noi,
Loghin Stela pedagog, profesor   gimnaziul Cuconeștii Noi, din partea consiliului comunal Cuconeștii Noi,
Podgurschi   Violina pedagog, profesor   gimnaziul Cuconeștii Noi, din partea consiliului comunal Cuconeștii Noi,
Sîrbu Silvia pedagog,   educatoare grădinița de copii Cuconeștii Noi, din partea consiliului comunal   Cuconeștii Noi,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.31 Fetești:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Cepuc Elena asistent medical,   lucrător ÎI ”Traista S.”, din partea Consiliului sătesc Fetești,
Guilă Galina pedagog, profesor   liceul teoretic Fetești, din partea Consiliului sătesc Fetești,
Guțu Mariana contabil,   specialist primăria Fetești, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Purciuc Livia asistent social,   din partea Consiliului sătesc Fetești, ….
Sajin Viorica Contabil,   contabil primăria Trinca, din partea Consiliului sătesc Fetești,
Scutari Elvira pedagog, profesor   liceul teoretic Fetești, din partea Partidului Liberal,
Scutaru Elena asistent social,   asistent social primăria Trinca, din partea Consiliului sătesc Fetești,
Scutaru Elena pedagog, profesor   liceul teoretic Fetești, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Vremea Alexandra pedagog, profesor   liceul teoretic Fetești, din partea Consiliului sătesc Fetești,
Vremea Viorica pedagog, profesor   liceul teoretic Fetești, din partea Consiliului sătesc Fetești,
Zotov Boris șofer, din partea   Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.32 Gașpar:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Andruh Maria medii, fermier,   din partea Partidului Democrat din Moldova,
Ciornea   Constantin pedagog, profesor   gimnaziul Gașpar, din partea Consiliului sătesc Gașpar,
Gribincea Aliona pedagog,   secretarul consiliului sătesc Gașpar, din partea Consiliului sătesc Gașpar,
Guțu Raisa asistent medical,   pensionară, din partea Consiliului sătesc Gașpar,
Guțu Vasile inginer,   specialist primăria Gașpar, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,
Horodișteanu Olga pedagog, profesor   gimnaziul Gașpar, din partea Consiliului sătesc Gașpar,
Priseajniuc Maria asistent medical,   asistent medical Centrul de sănătate Gașpar, din rezerva Comisiei Electorale   Centrale,
Pulber Alla contabil,   contabil-șef primăria Gașpar, din partea Consiliului sătesc Gașpar,
Tocarjevschi   Liudmila medii, neangajată   în cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.33 Goleni:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Chetrari Ivan inginer mecanic,   paznic grădinița de copii Goleni, din partea Consiliului sătesc Goleni,
Chetrari Larisa agronom,   specialist primăria Goleni, din rezerva Comisiei Electorale Centrale,
Chișca Feodora medii, șef   Oficiul poștal Ruseni, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Goncear Ana bibliotecară,   bibliotecară biblioteca publică Goleni, din partea Consiliului sătesc Goleni,
Lungu Alina neangajată în   cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal,
Neagu Anna bucătar,   deridicătoare primăria Goleni, din partea Consiliului sătesc Goleni,
Pacicovscaia   Aliona contabil,   asistent social primăria Goleni, din partea Partidului Comuniștilor din   Republica Moldova,
Rusanovscaia   Marina pedagog, director   gimnaziul Goleni, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Tiutiunic Elena zootehnician,   contabil-șef primăria Goleni, din partea Consiliului sătesc Goleni,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.34 Gordinești:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Albu Galina tehnician,   secretarul consiliului sătesc Gordinești, din partea Consiliului sătesc   Gordinești,
Albu Tamara contabil,   contabil SRL ”Lemisona”, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,
Berliba Liudmila agronom, șef de   depozit SRL ”Lemisona”, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Cojocari Silvia contabil, șef   Oficiul poștal Gordinești, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Creciun Tamara educatoare,   educatoare grădinița de copii Gordinești, din partea Consiliului sătesc   Gordinești,
Leașoc Stela bibliotecară, șef   biblioteca publică Gordinești, din partea Consiliului sătesc Gordinești,
Lungu Diana jurist,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Consiliului sătesc Gordinești,
Mîțu Igor fermier, din   partea Partidului Liberal,
Rusu Natalia asistent medical,   asistent medical Oficiul medicilor de familie Gordinești, din partea   Consiliului sătesc Gordinești
Tureac Tamara contabil,   contabil-șef SRL ”Lemisona”, din rezerva Comisiei Electorale Centrale,
Vicol Lilia pedagog,   educatoare grădinița de copii Gordinești,din partea consiliului sătesc Gordinești

 

Biroul electoral al secției de votare nr.35 Hancăuți:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Anton Corina medii, dădacă   grădinița-creșă Hancăuți, din partea consiliului sătesc hancăuți
Bobuțac Nina pedagog,   conducător artistic Casa de cultură Hancăuți, din partea consiliului sătesc   Hancăuți
Ceban Cristina pedagog, educator   grădinița-creșă  Hancăuți, din partea   consiliului sătesc Hancăuți
Cojocaru Aliona pedagog, profesor   gimnaziul Hancăuți, din partea consiliului sătesc Hancăuți
Cojocaru Emilia Pedagog, profesor   gimnaziul Hancăuți, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Dochițco Natalia inginer   cadastral, specialist primăria Hancăuți, din rezerva CEC,
Moraru Stela din partea   Partidului Liberal,
Procopciuc   Liubovi medii, fermier GȚ   ”Procopciuc V.”, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Samson Dina pedagog, profesor   gimnaziul Hancăuți, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.36 Hincăuți:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Bulboaca Ala asistent medical,   asistent medical IMSP ”Spitalul raional Edineț”, din partea Partidului Liberal,
Cebotari Doina . pedagog, director   Casa de cultură Hincăuți, din partea consiliului comunal Hincăuți
Duca Angela pedagog, profesor   gimnaziul Hincăuți, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Lelenco Angela asistent medical,   asistent medical Oficiul medicilor de familie Hincăuți, din partea Partidului   Comuniștilor din Republica Moldova,
Lupușor Lilia specialist în   teoria și practica APL, secretarul consiliului comunal Hincăuți, din partea   consiliului comunal Hincăuți
Nagherneac Stela pedagog, director   grădinița de copii Hincăuți, din partea consiliului comunal Hincăuți
Nirauța Violeta pedagog,   învățător gimnaziul Hincăuți, din partea consiliului comunal Hincăuți.
Slinceac Iurie pedagog, profesor   gimnaziul Hincăuți, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Tcaci Lina pedagog, director   gimnaziul Hincăuți, din partea consiliului comunal Hincăuți.

 

Biroul electoral al secției de votare nr.37 Poiana:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Adamciuc Nina pedagog, șef   biblioteca publică Poiana, din partea consiliului comunal Hincăuți.
Bazeliuc Aliona asistent medical,   lucrător social Direcția economie, asistență socială și protecție a familiei,   din partea consiliului comunal Hincăuți.
Dascal Oxana medic, medic   grădinița de copii Hincăuți, din partea Partidului Liberal Democrat din   Moldova,
Diacon Alina medii, educatoare   grădinița de copii Hincăuți, din partea consiliului comunal Hincăuți.
Dmitrienco Diana pedagog,   educatoare grădinița de copii Poiana, din partea consiliului comunal   Hincăuți,
Gumeniuc   Ecaterina silvicultor,   fermier GȚ ”Gumeniuc E.”, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Neamțu Liliana contabil,   contabil SA ”MobiasBancă”, din partea consiliului comunal Hincăuți.
Rusu Ina pedagog,   colaborator muzeul ținutului natal Edineț, din partea consiliului comunal   Hincăuți,
Rusu Valentina medii, fermier,   din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.38 Hlinaia:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Bulboaca   Constantin medii, temporar   neangajat în cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal,
Ciumac Ana pedagog, profesor   gimnaziul Hlinaia, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Crețu Svetlana pedagog,   învățător gimnaziul Hlinaia, din partea   consiliului sătesc Hlinaia,
Dascal Eugenia contabil,   secretrul consiliului sătesc Hlinaia, din partea consiliului sătesc Hlinaia,
Dulap Tatiana contabil, șef   Oficiul poștal Hlinaia, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Oprea Svetlana neangajată în   cîmpul muncii, din partea consiliului sătesc Hlinaia,
Prosii Mariana economist,   contabil-șef, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Samatiuc   Alexandra asistent medical,   asistent medical Oficiul medicilor de familie Hlinaia,
Trinca Valentina contabil,   pensionară, din partea consiliului sătesc Hlinaia,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.39 Lopatnic:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Bondariuc Olga contabil,contabil-șef   primăria Lopatnic, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Gologoț Ecaterina contabil, contabil   filiala Edineț SA ”Banca Socială”, din partea consiliului sătesc Lopatnic,
Leontie Natalia contabil,   neangajată în cîmpul muncii, din partea consiliului sătesc Lopatnic,
Moldovan Larisa pedagog,   secretarul consiliului sătesc Lopatnic, din partea consiliului sătesc   Lopatnic,
Pîntea Ana pedagog, asistent   social primăria Lopatnic, din partea consiliului sătesc Lopatnic,
Roșca Angela pedagog, director   gimnaziul Lopatnic, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Stihari Nineli contabil, neangajatăîn   cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal,
Zara Svetlana zootehnician,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Zara Tatiana pedagog, șef   biblioteca publică Lopatnic, din partea consiliului sătesc Lopatnic,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.40 Parcova:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Carp Natalia contabil,   specialist primăria Parcova, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Ciolac Liudmila contabil,   contabil primăria Parcova, din partea consiliului comunal Parcova,
Cucoară Adela pedagog, profesor   gimnaziul Parcova, din partea consiliului comunal Parcova,
Ganciacovschi   Viorica contabil, ÎI…,   din partea Partidului Democrat din Moldova,
Iachim Abramia pedagog, profesor   gimnaziul Parcova, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Jalba Nina pensionară, din   partea Partidului Liberal,
Lupașcu Valentin electrician,   electrician SRL ”Soro-Agro”, din partea consiliului comunal Parcova,
Malai Serghei lucrător de   cultură Casa de cultură Parcova, din partea consiliului comunal Parcova,
Pretcu Olga contabil,   neangajată în cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Parcova,
Rotaru Liudmila asistent medical,   asistent medical Spitalul Bălți, din partea Partidului Liberal Democrat din   Moldova,
Ursu Natalia medii, bucătar   grădinița de copii Parcova, din partea consiliului comunal Parcova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.41 Fîntîna Albă:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Caba-Bradu   Liudmila pensionară, din   partea Partidului Liberal,
Carp Ghenadie inginer, director   GȚ ”Carp Gh.”, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Ciornea Svetlana asistent medical,   asistent medical Oficiul medicilor de familie Fîntîna Albă, din partea   consiliului comunal Parcova,
Frecăuțan Mihaela pedagog, profesor   gimnaziul Parcova, din partea consiliului comunal Parcova,
Gacic Elena pedagog, asistent   medical Oficiul medicilor de familie Fîntîna Albă, din partea consiliului   comunal Parcova,
Gatciuc Lucia pedagog, profesor   gimnaziul Parcova, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Prisacaru Liubovi pedagog,   pensionară, din partea consiliului comunal Parcova,
Rotari Pavel lucrător de   cultură Casa de cultură Fîntîna Albă, din partea consiliului comunal Parcova,
Ursachi Zinaida medii, ÎI, din   partea Partidului Democrat din Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.42 Rotunda:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Credința Vasile tehnician,   specialist primăria Rotunda, din partea consiliului comunal Rotunda,
Gulpa Nina educatoare,   director grădinița de copii Rotunda, din partea consiliului comunal Rotunda,
Naconecinic Lilia contabil,   specialist primăria Rotunda, din partea consiliului comunal Rotunda,
Plîngău Aglaia asistent medical,   asistent medical Oficiul medicilor de familie Rotunda, din partea Partidului   Liberal Democrat din Moldova,
Plîngău Larisa agronom, șef   Oficiul poștal Rotunda, din partea consiliului comunal Rotunda,
Răzlog Svetlana jurist, profesor   gimnaziul Rotunda, din partea consiliului comunal Rotunda,
Sitaru Aliona economist, specialist   asa teritorială de asigurărî sociale, din partea Partidului Democrat din   Moldova,
Ursachi Valentin din partea   Partidului Liberal,
Vatavu Nina pedagog,   neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.43 Ruseni:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Bîlba Ion Director GȚ   ”Bîlba Ion”, din partea Partidului Liberal,
Bogdan Valentina educatoare,   educatoare grădinița de copii Ruseni, din partea Partidului Liberal Democrat   din Moldova,
Lesnic Eugenia pedagog, director   Casa de cultură Ruseni, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,
Melnic Natalia asistent social,   asistent social primăria Ruseni, din partea Consiliului comunal Ruseni,
Popovici Maria pedagog, profesor   gimnaziul Ruseni, din partea Consiliului comunal Ruseni,
Racila Silvia arhivar primăria   Ruseni, din partea Consiliului comunal Ruseni,
Rusanovscaia   Galina medii, neangajată   în cîmpul muncii, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Rusanovschi   Natalia asistentă   medicală, asistentă medicală grădinița de copii Ruseni, din partea   Consiliului comunal Ruseni,
Zara Liudmila Pedagog,   educatoare grădinița de copii Ruseni, din partea Consiliului comunal Ruseni,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.44 Stolniceni:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Berbeca Liudmila manager artist,   director SRL ”Pîine pe vatră”, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Berbeca Marina medii, asistent   social prim[ria Stolniceni, din rezerva Comisiei Electorale Centrale,
Calaraș Lilia pedagog, profesor   gimnaziul Stolniceni, din partea consiliului sătesc Stolniceni
Cojilenco Maria pedagog, profesor   liceul ”S.Kovalevschi” Cupcini, din partea Partidului Liberal Democrat din   Moldova,
Grabciuc Nineli pedagog,   educatoare grădinița de copii Stolniceni, din partea consiliului sătesc   Stolniceni
Grușca Svetlana contabil, arhivar   primătia Stolniceni, din partea consiliului sătesc Stolniceni
Timoșco Clavdia pedagog, profesor   gimnaziul Stolniceni, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,
Timoșco Zinaida economist,   secretarul consiliui sătesc Stolniceni, din partea consiliului sătesc   Stolniceni
Tomaș Angela contabil,   specialist primăria Stolniceni, din partea consiliului sătesc Stolniceni

 

Biroul electoral al secției de votare nr.45 Șofrîncani:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Atamaniuc Nina economist,   antreprenor, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Belîi Natalia contabil,   contabil Direcția învățămînt și cultură, din rezerva CEC
Botnariuc Serghei bucătar, muncitor   gimnaziul Șofrîncani, din  rezerva CEC
Calchei Nadejda agronom,   neangajată în cîmpul muncii, din partea consiliului sătesc Șofrîncani
Crivaia Veronica merceolog,   vîmzător ÎI ”Didîc P.”, din partea consiliului sătesc Șofrîncani
Crivoi Carolina pedagog,   învățătoare gimnaziul Șofrîncani, din partea consiliului sătesc Șofrîncani
Deatlov Lilia cusătoreasă,   pensionară, din partea consiliului sătesc Șofrîncani
Dobrianascaia Ana medii, neangajată   în cîmpul muncii, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Gurieva Evghenia pedagog, profesor   gimnaziul Viișoara, din partea Partidului Liberal,
Muntean Maia jurist,   secretarul consiliului sătesc Șofrîncani, din partea Partidului Liberal   Democrat din Moldova,
Plataș Liudmila asistent medical,   neangajată în cîmpul muncii, din partea consiliului sătesc Șofrîncani

 

Biroul electoral al secției de votare nr.46 Terebna:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Bortă Liudmila pedagog,   director-adjunct gimnaziul Terebna, din partea Partidului Liberal Democrat   din Moldova,
Botnariuc Lucia bibliotecar, șef   biblioteca publică Terebna, din partea consiliului sătesc Terebna
Șchiopu Raisa contabil,   colector de lapte SA ”InLac” Cupcini, din partea Partidului Liberal,
Costașco   Constantin meliorator,   pensionar, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Moraru Claudia asistent medical,   lucrător social primăria Terebna, din partea Partidului Democrat din Moldova,   din partea consiliului sătesc Șofrîncani
Nica Lilia pedagog, profesor   gimnaziul Terebna, din partea consiliului sătesc Terebna
Ojog Svetlana pedagog, profesor   gimnaziul Terebna, din partea consiliului sătesc Terebna
Podaru Victor zootehnician,   specialist primăria Terebna, din partea consiliului sătesc Terebna
Spînu Ina asistent medical,   asistent social Direcția economie, asistență socială și protecție a familiei,   din partea consiliului sătesc Terebna

 

Biroul electoral al secției de votare nr.47 Tîrnova:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Cebotari Ala educatoare,   grădinița de copii Tîrnova, din partea Partidului Comuniștilor din Republica   Moldova,
Ciaicovschi   Corina felcer, asistent   medical grădinița de copii Tîrnova, din partea Partidului Democrat din   Moldova,
Dobca Larisa pedagog, profesor   gimnaziul Tîrnova, din partea consiliului sătesc Tîrnova
Lemni Angela pedagog, profesor   gimnaziul Tîrnova, din partea consiliului sătesc Tîrnova
Lomaeva-Cojocari   Olesea finanțe și bănci,   secretarul Consiliului sătesc Tîrnova, din partea consiliului sătesc Tîrnova
Loziuc Aliona pedagog, profesor   liceul Trinca, din rezerva Comisiei Electoral Centrale,
Oprea Liudmila medii, ajutor de   educator grădinița de copii Tîrnova, din partea Partidului Liberal Democrat   din Moldova,
Popovici Ana pedagog, profesor   liceul Fetești, din rezerva Comisiei Electoral Centrale,
Rața Liliana medic, asistent   medical gimnaziul Tîrnova, din partea consiliului sătesc Tîrnova

 

Biroul electoral al secției de votare nr.48 Trinca:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Cosovan Iana asistent social,   director Casa de cultură Trinca, din partea Consiliului sătesc Trinca,
Costaș Ion jurist, temporar   neangajat în cîmpul muncii, din partea Consiliului sătesc Trinca,
Gherghelejiu   Liudmila felcer sanitar,   infermieră Oficiul medicilor de familie Trinca, din partea Partidului Liberal   Democrat din Moldova,
Gudumac Doina inginer   cadastral, asistent social primăria Trinca, din partea Consiliului sătesc   Trinca,
Gudumac Tatiana profesor, șef   grădinița de copii Trinca, din partea Consiliului sătesc Trinca,
Lambarschi Dorel medic veterinar,   medic veterinar Direcția raională de siguranța alimentilor, din partea   Consiliului sătesc Trinca,
Moraru Victor pensionar, din   partea Partidului Liberal,
Odajiu Elena medii,   pensionară, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Ursan Valentina contabil, specialist   primăria Trinca, din partea Partidului Democrat din Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.49 Viișoara:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Bobu Vasile pensionar, din   partea Partidului Liberal,
Caragi Corina din partea   consiliului sătesc Viișoara
Gureva Angela pedagog, profesor   gimnaziul Viișoara, din partea consiliului sătesc Viișoara
Melniciuc Nadejda pedagog,   pensionară, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Pîslaru Cătălina pedagog, din   partea consiliului sătesc Viișoara
Pulbere Svetlana contabil,   contabil, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
Rusnac Stela pedagog, profesor   gimnaziul Viișoara, din partea consiliului sătesc Viișoara
Ursan Olesea pedagog, psoholog   Centrul pentru copii Viișoara, din partea consiliului sătesc Viișoara
Vasilcov Tamara medic veterinar,   medic veterinar ANSA Edineț, din partea Partidului Liberal Democrat din   Moldova,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.50 Zăbriceni:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Botnaru Mircea agronom,   specialist primăria Zăbriceni, din partea Partidului Comuniștilor din   Republica Moldova,
Flocea Lucia pedagog,   profesor liceul ”V.Topală”, din partea consiliului comunal Zăbriceni,
Fuior Raisa contabil,   contabil liceul ”V.Topală”, din partea consiliului comunal Zăbriceni,
Gîra Angela asistent medical,   asistent medical IMSP ”Centrul medicilor de familie Zăbriceni”, din partea   Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Nica Adriana medii, neangajată   în cîmpul muncii, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Scutari Maia pedagog, profesor   liceul ”V.Topală”, din partea consiliului comunal Zăbriceni,
Tataru Carolina din partea   Partidului Liberal,
Vinitinschi   Silvia asistent   medical, asistent medical Centrul de sănătate Zăbriceni, din partea   consiliului comunal Zăbriceni,
Voroniuc Nicoleta pedagog,   profesor liceul ”V.Topală”, din partea consiliului comunal Zăbriceni,

 

Biroul electoral al secției de votare nr.51 Onești:

Numele, prenumele

Profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, denumirea organului care   l-a propus

Albu Ion neangajat în   cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Zăbriceni,
Albu Valentina pedagog,   neangajată în cîmpul muncii, din partea consiliului comunal Zăbriceni,
Dergaci Silvia pedagog, profesor   liceul ”V.Topală”, din partea consiliului comunal Zăbriceni,
Dervenciuc   Valentina pedagog, director   Casa de cultură Onești, din partea Partidului Democrat din Moldova,
Neagu Rodica pedagog, profesor   liceul teoretic ”V.Topală” Zăbriceni, din partea Partidului Liberal Democrat   din Moldova,
Savițchi Ana conducător   artistic Casa de cultură Edineț, din partea consiliului comunal Zăbriceni,
Țiței Rodica neangajată în   cîmpul muncii, din rezerva Comisiei Electorale Centrale,
Vacarciuc Stela pedagog, profesor   liceul ”V.Topală”, din partea consiliului comunal Zăbriceni,
Voroniuc Maria pedagog,   educatoare grădinița de copii Zăbriceni, din partea consiliului comunal   Zăbriceni,

 

  1. În decurs de 2 zile de la data constituirii, birourile electorale ale secțiilor de votare vor adopta hotărîrea cu privire la alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului biroului și vor aduce la cunoștința publică componența și sediul biroului electoral, modului de contactare pentru relații.

 

Preşedintele consiliului electoral

de circumscripție                         ______________             Anatolie LUCHIAN

L.Ș.

Secretarul consiliului electoral 

de circumscripție                         ______________            Valentina CAMINSCHI

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.