ANUNȚ privind schimbarea și eliberarea legitimațiilor de tip nou victimelor reabilitate ale represiunilor politice

  Conform Hotărârii Guvernului nr. 695 din 11iulie 2018 ,,Privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice”  a fost aprobat noul model de legitimație pentru persoanele nominalizate. În scopul implementării Hotărîrii Guvernului menționate  a fost elaborată  Instrucțiunea privind stabilirea mecanismului de evidență și distribuire a legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice prin Ordinul Ministrului Sănătății Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 1284 din 9 noiembrie 2018.
          Reieșind din cele menționate, vă aducem la cunoștință că Legitimația se perfectează în baza cererii conform anexei nr.1 la Instrucțiune, depuse de solicitant la Comisia locală pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor reabilitate ale represiunilor politice, din cadrul Consiliului raional Edineț  (bir.211) cu anexarea următoarelor acte:
– copia actului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
– copia certificatului de reabilitare;
– copia deciziei de reabilitare adoptată de către autoritatea publică de resort;
– legitimația (în cazul schimbării acesteia pe model de tip nou).

         Legitimația se înmânează nemijlocit titularului la prezentarea actului de identitate, sau după caz, reprezentantului legal al acestuia conform legislației.
       Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la tel: 024622982.

 

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.