Anunț de organizare a dezbaterilor publice a proiectelor de decizii

Președintele raionului prezintă spre consultări publice proiectul deciziei  „ Cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru 2018”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional”, Președintele  raionului  Edineț prezintă spre consultări publice proiectul deciziei  „ Cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru 2018”.

Dezbaterile publice vor avea loc la data de 15 august 2018 ora 11.00 în sala de şedinţă a Consiliului raional, etajul I, str. Independenţei,33 mun. Edineţ, MD-4601.

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor este 28 august 2018.

Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare –  Botnaru Stela, șef Direcție Finanțe, tel.: 0246 2-28-47, 0246 2-44-92

Cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru 2018

 

 

Președintele raionului prezintă spre consultări publice proiectul deciziei „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional”, Președintele  raionului  Edineț prezintă spre consultări publice proiectul deciziei  „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Dezbaterile publice vor avea loc la data de 09 octombrie 2018 ora 10.00 în sala de şedinţă a Consiliului raional, etajul I, str. Independenţei,33 mun. Edineţ, MD-4601.

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor este 19 septembrie 2018.

Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare – Botnaru Stela, șef Direcție Finanțe, tel.: 0246 2-28-47, 0246 2-44-92.

  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă 

 

 

Președintele raionului prezintă spre consultări publice proiectul deciziei „Cu privire la modificarea bugetului raional Edineţ pentru anul 2018”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional”, Președintele  raionului  Edineț prezintă spre consultări publice proiectul deciziei  „Cu privire la modificarea bugetului raional Edineţ pentru anul 2018”.

Dezbaterile publice vor avea loc la data de 09 octombrie 2018 ora 10.00 în sala de şedinţă a Consiliului raional, etajul I, str. Independenţei,33 mun. Edineţ, MD-4601.

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor este 19 septembrie 2018.

Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare – Botnaru Stela, șef Direcție Finanțe, tel.: 0246 2-28-47, 0246 2-44-92

Cu privire la modificarea bugetului raional Edineţ pentru anul 2018

 

 

 

Președintele raionului prezintă spre consultări publice proiectul deciziilor 

Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului raional Edineț pentru anul 2019”,  ”Cu privire la privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional Edineț pentru anul 2019”,  ”Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional”, Președintele  raionului  Edineț prezintă spre consultări publice următoarele proiecte de decizii:

  • Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului raional Edineț pentru anul 2019”,
  • Cu privire la privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional Edineț pentru anul 2019”,
  • Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018”.

Dezbaterile publice vor avea loc la data de 07 noiembrie 2018 ora 10.00 în sala de şedinţă a Consiliului raional, etajul I, str. Independenţei, 33,  mun. Edineţ, MD-4601.

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor este 21 noiembrie 2018.

Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare  – Botnaru Stela, șef Direcție Finanțe, tel.: 0246 2-28-47, 0246 2-44-92.

Președintele raionului prezintă spre consultări publice proiectul deciziei  „Cu  privire la executarea bugetului  raional pentru semestru I al anului 2019 ”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional”, Președintele  raionului  Edineț prezintă spre consultări publice proiectul deciziei  „ Cu privire la executarea bugetului raional pentru  semestru I al anului 2019”.

Dezbaterile publice vor avea loc la data de 17 iulie 2019 ora 11.00 în sala de şedinţă a Consiliului raional, etajul I, str. Independenţei,33 mun. Edineţ, MD-4601.

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor este 17 iulie 2019.

Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare –  Botnaru Stela, șef Direcție Finanțe, tel.: 0246 2-28-47, 0246 2-44-92

Cu  privire la executarea bugetului  raional pentru semestru I al anului 2019 

RAPORT Privind executrarea bugetului raional Edineț pentru  semestru I al anului 2019

Rapoartele de performanță la situatia din 30.06.2019

Președintele raionului prezintă spre consultări publice proiectul deciziei 

„ Cu privire la modificarea bugetului raional Edineț pentru  anul 2019 conform Hotărîrei Guvernului nr. 349/2019 „Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018” și unele redistribuiri a bugetului raional pentru anul 2019”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional”, Președintele  raionului  Edineț prezintă spre consultări publice proiectul decizie Cu privire la modificarea bugetului raional Edineț pentru  anul 2019 conform Hotărîrei Guvernului nr. 349/2019 „Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018” și unele redistribuiri a    bugetului raional pentru anul 2019 .

Dezbaterile publice vor avea loc la data de 30 iulie 2019 ora 11.00 în sala de şedinţă a Consiliului raional, etajul I, str. Independenţei,33 mun. Edineţ, MD-4601.

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor este 30 iulie 2019.

Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare –  Botnaru Stela, șef Direcție Finanțe, tel.: 0246 2-28-47, 0246 2-44-92

Cu privire la modificarea bugetului raional Edineț pentru  anul 2019 conform Hotărîrei Guvernului nr. 349/2019 „Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018” și unele redistribuiri a   bugetului raional pentru anul 2019 .

NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul de decizie “Cu privire la modificarea bugetului raional Edineț pentru  anul 2019 conform Hotărîrei Guvernului nr. 349/2019 „Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018” și unele redistribuiri a    bugetului raional pentru anul 2019 ”.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.