Anunț de inițiere a proiectelor de decizii

Președintele Raionului Edineț anunță despre inițierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Edineț pentru examinarea în ședința ordinară a Consiliului.

Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare șefilor de direcții și secții ale Consiliului raional

Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

Cu privire la modificarea Deciziei  nr.1/6 din 07.03.2017

Cu privire la unele completări la Regulamentul de constituire și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Edineț

Cu privire la organizarea odihnei de vară şi întremarea sănătăţii copiilor din raionul Edineţ pentru perioada estivală 2017

Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2017

Cu privire la numirea persoanei responsabile de efectuarea lucrărilor cadastrale

Cu privire la aprobarea statutului de școală primară ”Valentin Roșca” s. Alexăndreni, raionul Edineț

Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport

Cu privire la Programul de reparație a drumurilor și străzilor, anul 2017

Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport

Cu privire la privatizarea unor locuințe

Cu privire la comisia privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice 

Cu privire la Statutul Întreprinderii Municipale de proiectare și sistematizare ”PROCONSIS”

Cu privire la numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual pentru un

autoturism din cadrul Consiliului raional Edineţ

Cu privire la Comisia de cercetare prealabilă pentru lucrările de interes local

Cu privire la Componenţa comisiei privind delimitarea terenurilor proprietate publică a raionului

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Asociaţia Obştească „Demos” şi Consiliul raional Edineț

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

Cu privire la Componenţa comisiei privind delimitarea terenurilor Taberei de odihnă ”Poienița veselă” proprietate publică a raionului

Cu privire la aprobarea statutului de școală primară gimnaziului ”Vasile Stroescu” s. Brînzeni      

Cu privire la aprobarea statutului de gimnaziu de circumscripție Liceului Teoretic ”Mihai Sadoveanu” or. Cupcini

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.2/1 din 25.04.2017

Cu privire la primirea în proprietatea publică a raionului a unor unități de transport

Cu privire la Regulamentul de funcționare a Azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu disabilități

 Cu privire la transmiterea în gestiunea  Direcției Educație a Consiliului raional  Edineț a unor unități de transport

Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Spitalul raional Edineț”  pentru anul 2017 

Cu privire la modificarea bugetului raional  pentru anul 2017

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fonsul de rezervă

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil și unele redistribuiri a bugetului raional pentru anul 2017

Cu privire la participarea Consiliului raional Edineț la fondarea SRL ”Nordapicol

Cu privire la demersul IM ”PROCONSIS”

Cu privire la preluarea în gestiune a drumurilor publice locale de interes raional, amplasate teritorial în raionul Edineţ

Cu privire  la repartizarea resurselor financiare din componenta  raională

Cu privire la Programul de reparaţie a drumurilor, anul 2017 finanţat din  Fondul rutier

Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii

Cu privire la  înaintarea candidaturilor în componenţa consiliului electoral de circumscripţie raională Edineț pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a Referendumului republican consultativ din data de 24 septembrie 2017

Cu privire la delegarea unor împuterniciri dnei Natalia Timotin, specialist principal Serviciul juridic

Cu privire la executarea bugetului raional Edineț pentru I semestru 2017

Cu privire la completarea/modificarea deciziei Consiliului raional nr.36/26 din 15.04.2014

Cu privire la demersul Direcției Educație a Consiliului raional Edineț

Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în octombrie 2017 – ianuarie 2018

Cu privire la declararea de utilitate publică a lucrărilor de construcţie a Staţiei de transfer şi

sortare a deşeurilor pe terenul proprietate publică a mun. Edineț

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

Cu privire la unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 3/17 din 23 iunie 2017

Cu privire la privatizarea unor locuințe

Cu privire la preluarea  setului de documente care atestă costul investiţional al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, construite, reconstruite sau îmbunătăţite din contul mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională sau din alte surse Publicat: 19.09.2017

Cu privire la formarea unui bun imobil Publicat: 20.09.2017

Cu privire la completarea deciziei nr. 3 10 din 18 august 2016  Publicat: 20.09.2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.