Anunţ Cu privire la desfăşurareala audierilor publice a proiectelor de decizii pentru şedinţa ulterioara a Consiliului raional Edineţ

în temeiul art. 6, 7, 12, 18, 21, 53, 60, 67, 120, 121,124, 126,128, 136, 164,
165 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.l 16 din 19.07 2018, a
articolului 3, 4, 6(h), 18, 20, 21,2 (g), 27-30, 32, 33, 37 p.3, p.6, 38-47, 50 din
Legea cu privire la actele normative nr.l00 din 22.12.2017, art.3 g – 6, 7-12 a Legii
nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Direcţia Finanţe
a Consiliului raional anunţă despre organizarea audierilor publice pe marginea
proiectului de decizie” Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul
2019” pentru şedinţa Consiliului Raional.
Audierile publice se vor desfăşura joi 16 ianuarie 2020 la orele 10.00, în
sala de şedinţe a Consiliului Raionl pe adresa mun. Edineţ, str. Independenţei 33 ,
etj.3.
Materialele ce reflectă proiectul de decizie sunt disponibile pe pagina WEB a
Consiliului Raional.
Sugestiile referitor la proiectele de decizii supuse spre dezbateri publice pot
fi expediate pînă la data de 15 ianuarie 2020 la adresa de e-mail:
econsiliu@mail.ru şi directiafmante.edinet@mail.ru.
Reprezentanţii societăţii civile de rînd cu persoanele cointeresante sunt
binevenite cu sugestii.

Proiectul deciziei 

Nota informativă la proiectul deciziei

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.