ANUNŢ Centrul militar teritorial Edineţ

1. Centrul militar teritorial Edineţ anunţă selectarea la studii in Academia Militară,,Alexandru cel Bun” a Ministerului Apărării. La concursul de admitere se pot inscrie cetăţenii Republicii Moldova, de ambele sexe, deţinători ai diplomei de bacalaureat şi diplomei de studii de specialitate (colegiu) sau care la moment sunt elevi/studenţi ai claselor/grupelor de absolvire a liceelor/colegiilor. În cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate admiterea se organizează pe specialităţi cu frecvenţa la zi:

Infanterie;

Artilerie;

Transmisiuni.

Durata studiilor 4 ani. Instruirea în limba de stat. Cazarea, hrana, echipamentul şi instruirea sunt gratis. Absolvenţilor Academiei li se acordă gradul de locotenent şi calificarea inginer-licenţiat. Toţi absolvenţi sunt asiguraţi cu loc de serviciu şi sunt obligaţi să satisfacă serviciu militar în funcţie de ofiţer timp de 5 ani.

2. Înscrierea candidaţilor la examenul de admitere pe locul repartizat de către Academia Tehnică Militară (ATM), programul de studii universitare de licenţă Blindate, automobile şi tractoare, se face pe baza dosarului de candidat, ce necesită să conţină următoarele documente:

–  Copia legalizată a certificatului de naştere sau a traducerii acestuia în limba română, dacă este cazul;

–  Copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau a traducerii acesteia în limba română, dacă este cazul (conform prevederilor legale, candidaţii care finalizează studiile în anul 2016 se pot înscrie la examenul de admitere în baza adeverinţei eliberate de instituţia de învăţământ prin care se atestă promovarea examenului de bacalaureat. Însă, la înmatricularea în anul I de studii, candidaţii declaraţi „admis” trebuie să depună la dosar diploma de bacalaureat, în original);

–  Copia paşaportului;

–  Certificatul medical privind starea de sănătate, emis cu cel mult două luni înainte de data înscrierii;

–  Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

–  Rezultatele la testările efectuate de către ataşatul apărării român la Chişinău;

–  Cererea pentru recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii universitar de licenţă, conform modelului din Catalogul cursurilor 2016;

Programul admiterii la ATM este următorul:

–  18.07.2016, până la ora 15.00 – prezentarea candidaţilor la instituţia de învăţământ;

–  19.07.2016, orele 13.00-14.30 – susţinerea probei nr. 1 – eliminatorie – limba engleză, test grilă, nota minimă de admitere 6,00;

–  20.07.2016, orele 13.00-15.00 – susţinerea probei nr. 2 – disciplina de specialitate (matematica-fizica), nota minimă de admitere 5,00;

–  20.07.2016, până la ora 21.00 – afişarea rezultatelor.

Informaţii referitoare la admitere se pot consulta pe site-ul ATM la adresa www.mta.ro/licenta/. Aici pot fi vizualizate următoarele:

–  Precizări admitere;

–  Tematica şi bibliografie;

–  Subiecte din anii anteriori;

–  Culegeri de probleme pentru admitere.

La prezentarea în instituţia de învăţământ, candidaţii vor avea asupra lor paşaportul, 3 fotografii color ¾, trusă de scris şi fondurile necesare pentru achitare contravalorii cazării şi hrănirii.

3. Înscrierea candidaţilor la examenul de admitere pe cele 3 locuri repartizate la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA), câte unul la programele de studii universitare de licenţă Management traficului aerian, Management în aviaţie şi Management sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană, se face pe baza dosarului de candidat, ce va conţine următoarele documente:

–  Copia legalizată a certificatului de naştere sau a traducerii acestuia în limba română, dacă este cazul;

–  Copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau a traducerii acesteia în limba română, dacă este cazul (conform prevederilor legale, candidaţii care finalizează studiile în anul 2016 se pot înscrie la examenul de admitere în baza adeverinţei eliberate de instituţia de învăţământ prin care se atestă promovarea examenului de bacalaureat. Însă, la înmatricularea în anul I de studii, candidaţii declaraţi „admis” trebuie să depună la dosar diploma de bacalaureat, în original);

–  Copia paşaportului;

–  Certificatul medical privind starea de sănătate, emis cu cel mult două luni înainte de data înscrierii;

–  Certificatul medical privind starea de sănătate, emis de Institutul Naţional de Aeronautică şi Medicină Militară (INMAS) pentru candidaţi la Management în aviaţie/Aviaţie piloţi;

–  Candidaţii pentru specializarea Management în aviaţie/ Aviaţie piloţi pot efectua vizita medicală la Institutul Naţional de Aeronautica şi Medicină Militară, gratuit. Planificarea candidaţilor din Republica Moldova la examinarea medicală se va realiza de către Direcţia management resurse umane, pe baza rezultatelor obţinute de către candidaţi, la probele privind testarea psihologică şi pregătirea fizică, organizată de către partea moldoveană. Durata vizitei medicale este de 2 zile şi se va efectua în perioada 04.04-01.07.2016, în zilele de luni până vineri, începând cu ora 07:30;

–  Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

–  Rezultatele la testările efectuate de către ataşatul apărării român la Chişinău;

–  Cererea pentru recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii universitar de licenţă, conform modelului din Catalogul cursurilor 2016;

Admiterea la AFA constă în următoarele etape:

–  Până la  data de 01.07.2016 – efectuarea examinării medicale specifice la INMAS pentru candidaţi la Management în aviaţie/Aviaţie piloţi;

–  21.07.2016, până la ora 15.00 – prezentarea candidaţilor la instituţia de învăţământ;

–  22.07.2016, orele 09.00-10.30 – susţinerea probei nr. 1 – eliminatorie – limba engleză, test grilă, nota minimă de admitere 6,00;

–  23.07.2016, orele 09.00-11.00 – susţinerea probei nr. 2 – disciplina de specialitate (matematica), nota minimă de admitere 5,00;

Informaţii referitoare la admitere se pot consulta pe site-ul AFA la adresa www.afahc.ro/ro/programe_studii/licenţă/html. Aici pot fi vizualizate următoarele:

–  Precizări admitere;

–  Tematica şi bibliografie;

–  Subiecte din anii anteriori;

–  Simulări/teste.

La prezentarea în instituţia de învăţământ, candidaţii vor avea asupra lor paşaportul, 3 fotografii color ¾, trusă de scris şi fondurile necesare pentru achitare contravalorii cazării şi hrănirii.

4. Centru militar teritorial Edineţ anunţă selectarea la studii pe locul repartizat la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” (CNM) se face pe baza dosarului candidatului, ce va conţine următoarele documente:

–  Copia legalizată a certificatului de naştere sau a traducerii acestuia în limba română, dacă este cazul;

–  Adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ din Republica Moldova la care este înmatriculat candidatul, din care să reiasă că este elev în anul final şi media generală a anilor de studii gimnaziale (luând în calcul doar semestrul I din anul final);

–  Copia paşaportului;

–  Certificatul medical privind starea de sănătate, care să confirme posibilitatea de a urma studiile în altă ţară şi care să fie emis cu cel mult două luni înainte de data plecării la studii;

–  Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

–  Rezultatele la testările efectuate de către ataşatul apărării român la Chişinău;

–  Cererea pentru recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii liceale, conform modelului din Catalogul cursurilor 2016;

Informaţii referitoare la admitere se pot consulta pe site-ul CNM la adresa www.colmil_sm.forter.ro/admitere.php unde pot fi vizualizate următoarele:

–  Ghidul candidatului – admitere;

–  Metodologia organizării şi desfăşurării admiterii;

–  Etapele admiterii;

–  Subiectele date la testul grilă în anii 2005-2015.

La prezentarea în instituţia de învăţământ, candidaţii vor avea asupra lor paşaportul, trusă de scris şi fondurile necesare pentru achitare contravalorii cazării şi hrănirii.

Partea română menţionează că instituţiile de învăţământ pot asigura cazarea şi hrana în cadrul facilităţilor proprii doar pentru candidaţi, nu şi pentru părinţi sau însoţitorii acestora.

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa în Centru militar teritorial Edineţ, pe adresa V. Roşca 3, tel. 024622323; 024622373.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.