A fost lansată procedura de elaborare a propunerilor la proiectul de buget pe anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2021

   Astăzi,  11 septembrie Președintele raionului – Iurii GARAS a lansat procedura de elaborare a propunerilor  la proiectul de buget pe anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2021.

Au fost aduse la cunoștință particularitățile de elaborare a bugetului, politica statului în domeniul venitului și cheltuielilor  bugetare, particularitățile specifice de stabilire a relațiilor interbugetare, limitile de transferuri de la bugetul de stat, precum și cerințele și particularitățile de elaborare și prezentare a propunerilor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2021.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.