A doua tranşă din ajutorul umanitar oferit de Guvernul României a ajuns în raion

Marţi, 19 aprilie curent, a doua tranşă din ajutorul umanitar oferit de Guvernul României a ajuns la Edineţ. Amintim că prima tranşă, 24,8 tone de zahăr, a fost repartizată beneficiarilor  din raion la începutul lunii aprilie.

De data aceasta am beneficiat de 485 de colete cu produse alimentare, o parte dintre care conţin: 1 kg de făină, 1 kg de orez, 8 conserve carne de porc, cîte 300 gr fiecare, 15   conserve pate de ficat – cîte 200 gr, 5 conserve de legume – cîte 295 gr; altă parte – 1 kg mălai (făină de porumb), paste făinoase – 2 pachete (cîte 500 gr), conserve carne de porc – 8 bucăţi, conserve pate de ficat – 15 bucăţi şi conserve de legume – 6 bucăţi.

Coletele cu produse alimentare au fost repartizate tuturor primăriilor din raion, conform listelor beneficiarilor întocmite de Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familei (copii cu dizabilităţi pînă la 18 ani şi persoane cu dizabilităţi severe din copilărie). Pentru repartizarea coletelor cu produse alimentare în localităţi răspunderea o poartă comisiile locale pentru ajutor umanitar şi primarii.

 

Lista de distribuire a coletelor (ajutor umanitar   acordat de Guvernul României)
  pentru unele   categorii de beneficiari din localitățile raionului Edineț.
Nr. Primaria Categoriile beneficiarilor de    colete
d/o (și localitățile) Copii  cu Persoane cu dizab. NUMĂRUL
dizabilități severe din copilărie Total
până la 18 ani primesc alocații  

1

2

3

1

Edineț,(Gord.N,Alexandreni)

62

48

110

2

  Cupcini(Chetr. Veche,)

28

14

42

  (Chiurt)

3

1

4

3

  Alexeevca

3

3

6

4

  Badragii Noi

3

5

8

5

  Badragii Vechi

4

2

6

6

  Bleșteni,(Volodeni)

4

5

9

7

 Bratușenii  Vechi

17

13

30

8

 Brânzeni

6

1

7

9

Burlanești,(Buzdiugeni)

8

3

11

10

  Cepeleuți

2

2

4

11

 Chetroșica Nouă

2

1

3

12

 Constantinovca

1

2

3

13

  Corpaci

7

2

9

14

  Cuconești

8

1

9

15

  Fetești

16

2

18

16

  Gașpar

5

1

6

17

  Goleni

3

5

8

18

  Gordinești Vechi

17

7

24

19

  Hancauți

5

2

7

20

  Hincauți(,Poiana)

4

4

8

21

  Hlinaia

6

6

12

22

  Lopatnic

1

6

7

23

  Parcova,(F. Albă)

13

5

18

24

  Rotunda

10

5

15

25

  Ruseni

9

5

14

26

  Șofrâncani

5

10

15

27

  Stolniceni

3

1

4

28

  Terebna

3

3

6

29

  Târnova

7

2

9

30

 Trinca

20

6

26

31

 Viișoara

11

2

13

32

 Zabriceni (Onești)

8

6

14

          În total pe  categorii

304

181

485

Șef  Direcției   Asistență Socială                                                 Vladimir    Hristescu
 șiProtecția  Familiei    Edineț   
Ex:  Ion   Petrovici
0246-2-47-89

COMISIA  TERITORIALĂ  EDINEȚ  PENTRU  AJUTOARE  UMANITARE

R A P O R T

cu privire la distribuirea ajutorului umanitar acordat de către Guvernul României, cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, eliberat primăriilor (beneficiarilor) din raionul Edineț

 

21    aprilie 2016                                                                                                     or.Edineț

                                   

Se ia act de faptul recepționării ajutorului umanitar (zahăr) primit de la Guvernul Romăniei prin intermediul Agenției Rezerve Materiale, în cantitate de 24800,00 kg (factura fiscală seria EWAB nr.000489649 din 31 martie 2016), cu valoare de 298840,00 (douăsute nouăzeci și opt mii optsute patruzeci) lei, pentru categoriile de beneficiari după cum urmează:

 • Case de copi de tip familial – 219,00 kg;
 • Spitalul Psuhoneurologic din s.Brînzeni – 5073,5 kg;
 • Asistența parentală profesionistă – 748,25 kg;
 • IMSP Spitalul raional Edineț, secția pediatrie – 456,25 kg;
 • Instituții preșcolare – 12436,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități – 5165,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă – 675,25 kg;
 • Rezervă – 26,75 kg.                                     TOTAL: – 24800,00 kg.

 

Ajutorului umanitar a fost distribuit pe categorii de beneficiari din primării, după cum urmează:

Primăria or.Edineț – plan 4545,5 kg,  primit – 4550,00 kg.

 • Asistența parentală profesionistă (4×18,25) – 73,00 kg;
 • Instituții preșcolare (740×4) – 2960,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (266×5) – 1330,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (10×18,25) – 182,25 kg;

Primăria or.Cupcini – primit 2201,00 kg.

 • Case de copi de tip familial (8×18,25) – 146,00 kg;
 • Instituții preșcolare (373×4) – 1492,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (98×5) – 490,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (4×18,25) – 73,00 kg;

Primăria s.Alexeevca – primit 160,00 kg.

 • Instituții preșcolare (25×4) – 100,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (12×5) – 60,00 kg;

Primăria s.Bădrajii Noi – primit 264,00 kg.

 • Instituții preșcolare (46×4) – 184,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (16×5) – 80,00 kg;

Primăria s.Bădrajii Vechi – primit 186,25 kg.

 • Instituții preșcolare (27×4) – 108,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (12×5) – 60,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (1×18,25) – 18,25 kg;

Primăria s.Bleșteni – primit 300,00 kg.

 • Instituții preșcolare (45×4) – 180,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (24×5) – 120,00 kg;

Primăria s.Brătușeni – primit 1190,75 kg.

 • Asistența parentală profesionustă (2×18,25) – 36,50 kg;
 • Instituții preșcolare (214×4) – 856,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (56×5) – 280,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (1×18,25) – 18,25 kg;

Primăria s.Brînzeni – primit 274,25 kg.

 • Instituții preșcolare (34×4) – 136,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (24×5) – 120,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (1×18,25) – 18,25 kg;

Primăria s.Burlănești – primit 510,50 kg.

 • Instituții preșcolare (101×4) – 404,00 kg;
 • Persoane cu
  dizabilități severe (14×5) – 70,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (2×18,25) – 36,50 kg;

Primăria s.Cepeleuți – primit 321,25 kg.

 • Case de copi de tip familial (4×18,25) – 73,00 kg;
 • Instituții preșcolare (40×4) – 160,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (14×5) – 70,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (1×18,25) – 18,25 kg;

Primăria s.Chetroșica Nouă – primit 263,25 kg.

 • Instituții preșcolare (50×4) – 200,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (9×5) – 45,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (1×18,25) – 18,25 kg;

Primăria s.Constantinovca – primit 215,00 kg.

 • Instituții preșcolare (45×4) – 180,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (7×5) – 35,00 kg;

Primăria s.Corpaci – primit 979,50 kg.

 • Instituții preșcolare (71×4) – 284,00 kg;
 • Asistența parentală profesionistă (33×18,25) – 602,25 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (15×5) – 75,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (1×18,25) – 18,25 kg;

Primăria s.Cuconeștii Noi – primit 541,75 kg.

 • Instituții preșcolare (93×4) – 372,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (23×5) – 115,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (3×18,25) – 54,75 kg;

Primăria s.Fetești – primit 607,00 kg.

 • Instituții preșcolare (108×4) – 432,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (35×5) – 175,00 kg;

Primăria s.Gașpar – primit 229,00 kg.

 • Instituții preșcolare (41×4) – 164,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (13×5) – 65,00 kg;

Primăria s.Goleni – primit217,00 kg.

 • Instituții preșcolare (38×4) – 152,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (13×5) – 65,00 kg;

Primăria s.Gordinești – primit 731,25 kg.

 • Instituții preșcolare (117×4) – 468,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (49×5) – 245,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (1×18,25) – 18,25 kg;

Primăria s.Hancăuți – primit 257,00 kg.

 • Instituții preșcolare (48×4) – 192,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (13×5) – 65,00 kg;

Primăria s.Hincăuți – primit 416,25 kg.

 • Instituții preșcolare (82×4) – 328,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (14×5) – 70,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (1×18,25) – 18,25 kg;

Primăria s.Hlinaia – primit 418,50 kg.

 • Instituții preșcolare (63×4) – 252,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (26×5) – 130,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (2×18,25) – 36,50 kg;

Primăria s.Lopatnic – primit 387,25 kg.

 • Instituții preșcolare (71×4) – 284,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (17×5) – 85,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (1×18,25) – 18,25 kg;

Primăria s.Parcova – primit 510,00 kg.

 • Instituții preșcolare (80×4) – 320,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (38×5) – 190,00 kg;

Primăria s.Rotunda – plan 275 kg, primit 278,50 kg.

 • Instituții preșcolare (35×4) – 140,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (27×5) – 135,00 kg;

Primăria s.Ruseni – primit 430,00 kg.

 • Instituții preșcolare (75×4) – 300,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (26×5) – 130,00 kg;

Primăria s.Stolniceni – primit 265,75 kg.

 • Asistența parentală profesionustă (2×18,25) – 36,50 kg;
 • Instituții preșcolare (34×4) – 136,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (15×5) – 75,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (1×18,25) – 18,25 kg;

Primăria s.Șofrîncani – primit 383,00 kg.

 • Instituții preșcolare (57×4) – 228,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (31×5) – 155,00 kg;

Primăria s.Terebna – primit 314,75 kg.

 • Instituții preșcolare (45×4) – 180,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (16×5) – 80,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (3×18,25) – 54,75 kg;

Primăria s.Tîrnova – primit 460,00 kg.

 • Instituții preșcolare (85×4) – 340,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (24×5) – 120,00 kg;

Primăria s.Trinca – primit 644,50 kg.

 • Instituții preșcolare (102×4) – 408,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (40×5) – 200,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (2×18,25) – 35,50 kg;

Primăria s.Viișoara – primit 440,25 kg.

 • Instituții preșcolare (78×4) – 312,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (22×5) – 110,00 kg;
 • Copii plasati sub tutelă/curatelă (1×18,25) – 18,25 kg;

Primăria s.Zăbriceni – primit 304,00 kg.

 • Instituții preșcolare (46×4) – 184,00 kg;
 • Persoane cu dizabilități severe (24×5) – 120,00 kg;

 

Contabilizarea ajutorului umanitar, în procesul circulației de la Agenția Rezerve Materiale pînă la beneficiar a fost următoarea, contabilitatea aparatului președintelui raionului a luat la evidență contabilă ajutorul umanitar acordat de către Guvernul României, cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, primit/recepționat de  Comisia teritorială Edineț pentru ajutoare umanitare, conform facturii fiscale seria EWAB nr.000489649 din 31 martie 2016 (responsabilă contabila dna.Valentina Călcîi). Distribuirea ajutorului umanitar Comisiilor locale a fost efectuat prin facturi fiscale interne și luat la evidența contabilă de către contabilitatea primăriei respective, cu ulterioara distribuire beneficiarilor conform listelor prezentate de MMPSF. Comisia teritorială a luat act de faptul, că la descărcare au fost depistați 3 saci detereorați/rupți în timpul transportării, în care după cîntărire aveau; 1 sac-42,5 kg, 1 sac-45,6 kg, 1 sac 46.5 kg. Deasemenea, au fost cîntăriți aparte încă 3 saci în care lipsa a constituit 3.6 kg. Deasemenea, Primăriei Edineț i sa eliberat cu 4,5 kg mai mult, iar primăriei Rotunda cu 3,5 kg mai mult. Comisia teritorială a hotărît, ca această lipsă să fie acoperită din contul surplusului primit de la Agenția Rezerve Materiale (24800 kg – 24773 kg = 27 kg). După distribuirea ajutorului umanitar, stocul constituie  zero kg.

A fost asigurată publicarea în publicația periodică ,,Curierul de Edineț,, (două articole informative) a informației cu privire la primirea, distribuirea ajutorului umanitar primăriilor, condițiile de distribuire și categoriile de beneficiari de ajutor  (responsabil dl.Valerian Ciobanu).

Organizațiile non-guvernamentale (ONG) au fost invitate prin sursele de informare în masă, să se implice în procesul de monitorizare a distribuirii ajutorului umanitar.

La momentul prezentării Raportului, toate Comisiile locale de distribuire a ajutorului umanitar au prezentat Comisiei teritoriale procesele-verbale și listele beneficiarilor, cu semnăturile beneficiarilor, cu privire la distribuirea ajutorului umanitar (zahăr), autentificate în modul stabilit.

 

Președintele Comisiei teritoriale Edineț

pentru ajutoare umanitare                                                              Valerian CIOBANU

 Secretarul Comisiei teritoriale Edineț

pentru ajutoare umanitare                                                              Natalia TIMOTIN

 membrii comisiei:

Anatolie GUȚU – medic șef  IMSP  Spitalul raional Edineț

 Vladimir HRISTESCU – șef  Direcție Asistență Socială și Prtecția Familiei

 Galina MUSTEAȚĂ – șef  Direcția Educație a Consiliului raional Edineț

 Victor COZEARSCHI – președintele Consiliului raional Edineț a Sindicatului din Învățămînt

 Igor NEPEIVODA – director SRL Edineț Gaz, consilier orășenesc, consilier raional

 Larisa ZIMIN – consilier raional

 Boris FEDORIȘIN – șef Oficiul Teritorial Edineț a Cancelariei de Stat

 Daniela BANARU – consilier raional

 Ivan OSTAFICIUC – primarul orașului Cupcini

 Alexandru MANSUROV  – președinte ONG ,,Inimă Deschisă,,

                                                                                                                   

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.