29 ianuarie – ziua lucrătorului din Procuratură

Adresez tuturor angajaţilor Procuraturii raionului Edineţ sincere felicitări, cu prilejul sărbătorii profesionale, însoţite de urări de sănătate, bucurii şi succese mari în activitate. Ne exprimăm tot respectul şi gratitudinea pentru munca Dumneavoastră nobilă consacrată triumfului Dreptăţii.

Vă dorim ca activitatea pe care o exercitaţi să fie susţinută necontenit şi apreciată după merit de societate.

Buna funcţionare a acestei instituţii e de neconceput fără contribuţia personalului auxiliar, căruia la fel îi adresăm felicitările noastre cu sărbătoarea profesională.

Felicitări, urări de bine şi sănătate veteranilor Procuraturii, care şi-au făcut cu cinste datoria, demonstrînd fidelitate cauzei, fiind un exemplu demn de urmat.

Cu înalte consideraţiuni,

Preşedintele raionului Edineţ, Iurii GARAS

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.