Atelierul de lucru a membrilor Comitetului Coordonator Raional

La 29 iunie curent, in sala Consiliului raional Edineț, a avut loc Atelierul de lucru a  membrilor Comitetului Coordonator Raional (CCR) pentru definitivarea Planului de acțiuni a CCR pentru perioada 2022-2023 de promovare a conceptului Comunitate Prietenoasă Vârstei (CPV) în cadrul proiectului „Îmbătrânire și Sănătate”, care se implementează în 10 localități ale raionului. Vicepreședintele raionului, […]

Programul ”EU4Moldova: Comunități Locale”

Astăzi, la Edineț a avut loc inițierea programului „EU4Moldova: Comunități Locale”. Urmărind prioritățile Guvernului Republicii Moldova și ale cetățenilor săi, programul „EU4Moldova: Comunități Locale” vine să contribuie la bunăstarea populației locale. Scopul acestuia este de a îmbunătăți calitatea vieții și de a atenua consecințele economice și sociale provocate de COVID-19 în mai multe comunități din Republica […]

Apărătorii drepturilor omului și Dreptul la un mediu sănătos

“Apărătorii drepturilor omului și Dreptul la un mediu sănătos” a fost tematica Instruirii desfășurată la Edineț la 15 iunie în format fizic și la 23 iunie curent pe platforma zoom, organizată de către AO EcoContact, la care au participat organizații neguvernamentale, reprezentanți ai Administrației Publice Locale și apărători ai drepturilor omului. Instruirile sunt parte a […]

ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul privind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp

În baza Anunțului de participare la concurs privind împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele de stat conform Hotărârii Guvernului nr. 346 din 18 mai 2022, publicat/expediat la data de 7 iunie 2022 https://rezerve.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-participare-la-concurs-privind-%C3%AEmprosp%C4%83tarea-cu-decalaj-%C3%AEn-timp-gr%C3%A2ului-alimentar și a pct.2.1., lit. c) din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei mixte privind eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.